tisdag 16 december 2008

Låt folket få gifta sig med vem de vill!

Läser just att det blev nobben även i Regeringsrätten för prästen Lars Gårdfeldt och hans manlige livskamrat som gifte sig i Kanada och ville få äktenskapet klassat som äktenskap även i Sverige. Varför skall vi plåga människor som älskar varandra bara för att de råkar ha samma kön. Det måste bli ett slut på dessa dumheter, att bete sig så här som regeringen nu gör är inte värdigt ett land som Sverige. Låt folket få gifta sig med vem de vill !

20 kr mer i plånboken ger färre lärare sämre kvalité

www.fotoakuten.se
Så var det klart. Österåker har haft sitt sista kommunfullmäktigesammanträde för i år. Debatten om budgeten för 2009 blev en maratondebatt i två kvällar. Och det är inte konstigt. Återigen genomför moderaterna sitt standardrecept på allting - SKATTESÄNKNING. Denna gång med tio öre.
Denna tioöriga skattesänkning motsvarar ungefär 20 kronor i månaden, man skulle kunna jämföra det med en fjärdedels pizza i månaden. För skolan, för eleverna för lärarna har denna skattesänkning tillsammans med de tidigare gjorda ( varje år i fler års tid) skapat ytterligare sämre möjligheter att utöva sitt jobb - att se till att barnen lär sig och får den kunskap de har rätt till. För mig som socialdemokrat är det viktigare att vi som politiker garanterar att elverna, barnen får sin utbildning. Jag tror att det samhälle som inte har förstånd nog att satsa på sina barn och deras framtid är dömt att misslyckas. Det blir patetiskt att sedan se samma moderata politiker sitta och se oförstående ut när ungdomskravaller och annan oro i samhället sker. Insikten om sitt eget ansvar lyser med sin frånvaro.

Jag har varit aktiv i kommunalpolitiken i snart 20 år, och det är väldigt frustrerande att befinna sin i opposition. Frustrerande på flera sätt, ett är att se föräldrar och andra vuxna demonstrera mot den politik som styr Österåker, när man samtidigt vet att många av dessa demonstranter lagt sin röst på just moderaterna. När ska människor inse att det får de politiker och den politik som de röstar på. Moderaterna i Österåker har aldrig lovat prioritera något annat före just skattesänkning - och då borde - jag säger borde -man inse att det är just det man får.

Min förhoppning är att Österåkersborna skall komma till insikt, och rösta på en förändring i Österåker. En sådan färändring är nödvändig, och det handlar om att se till att moderaterna får så få röster som möjligt i nästa val, deras så totala dominans måste brytas.

Skolinspektionen har slagit ner på en massa punkter i skolan bland annat att barnen inte ges den utbildning de har rätt till och att barn som behöver extra hjälp inte får det, och att skolorna inte arbetar tillräckligt med värdegrundsfrågor, vilket innebär att frågor som tillexempel berör mobbning inte tas på allvar. Istället för att nu ta ett krafttag för att komma tillrätta med detta - minskar man resurserna till skolan, med resultat färre lärare och färre antal annan personal, som tex skolsjuksköterskor, etc. Personal som mer än väl behövs, och som behöver stöd för att ha en chans att göra ett bra jobb.
Vad får Österåkersborna för det ? - Jo ,20 kr mer i plånboken i månaden, tänk på det varje gång du tittar på en tjuga.

fredag 12 december 2008


Vill önska er en trevlig helg och en kommande trevlig jul och nyårshelg! Detta trots att det ser mörkt ut i Österåkers kommun. Där är det åter kommunfullmäktige på måndag, Då skall budgeten tas med en skattesänkning motsvarande 20 kr i månaden, dvs en fjärdedels pizzabit. För förskolan, skolan och äldrevården har det större betydelse. Nu förebereds nedskärningar och avpolleterande av personal. Jag tycker att det är förskräckligt så moderaterna med stödpartier beter sig, när allt lägre skatt är det högsta av allt tänkbar då är det barenn, eleverna och de gamla som får betala. Och vill jag tillägga personalen som blir allt färre och de som blir kvar får jobba allt hårdare. Jag hoppas på en förändring, för Österåker kan bättre och är framförallt värd något mycket bättre än detta.

fredag 21 november 2008

Vården av gamla måste vara värdig

När jag hör hur illa äldre blir behandlade blir jag förbaskad. Ytterst handlar det om att i kommunerna så har de ekonomiska siffertrixandet tagit över före rent vanligt sunt omsorgstänkande. Tyvärr verkar all humanistisk omtanke vara som bortblåst. All äldreomsorg oavsett om den bedrivs i kommunal, som privatregi måste ge äldreomsorg med kvalite. Här finns både goda som dåliga exempel i båda driftsformerna. Att privat med automatisk skulle vara bättre är ren nys.

Kommunerna måste inse att kvalite kostar pengar och att sätta tydliga kvalitetskrav och systematiskt utöva kontroll så att den som ger omsorg håller måttet. Det kan aldrig vara acceptabelt att personalen sitter och tittar på tv när de äldre ligger där själva i sin trisstess. Det måste finnas någon slags känsla för vad man jobbar med och då handlar det om att de chefer som finns måste uppmuntra och driva sin personal till att ständigt förbättre och utveckla sin service och omvårdnad med fokus på de äldre.

Uppenbarligen finns här finns massor att utveckla, men då måste du och jag som skattebetalare vara beredda att bidra och inte ge stöd till de politiker som slutat tänka med hjärtat och bara lägger fokus på att ständigt minska sina budgetar genom skattesänkningar.

torsdag 13 november 2008

Förbjud sex med djur!

Det är helt absurt, rent vidrigt faktiskt, läste just Expressen om en kvinna i Sverige som tränar upp valpar för att útnyttjas för sex´. Hela storyn är mer än absurd här finns också en man som köpt hundar av barnfamiljer på Blocket i tron om att de skall få ett bra hem. Min uppmaning är var försiktig när du säljer ditt djur. Sedan tycker jag att vårt land borde instifta lag om förbud mot sex mot djur.Det måste finans gränser för hur illa människan skall få bete sig mot djur.
Jordbruksminsiter Eskil Erlandsson - ut på banan och sätt stopp för detta, sluta mummla denna gång utan sätt ner foten!

Regeringen sviker kvinnorna!

Så kom då ytterligare en rapport som visar att Sverige tappar mark i jämställdhetsfrågorna.
Word Economic Forums lista har tidigare toppats av Sverige, nu har både Norge och Finland gått om oss och händer ingenting kommer både Island och Nya Zeeland som ligger hack i häl med Sverige att gå om. Norge som toppar listan har visat att det går att öka jämställdheten i samhällen genom att ta till lagregleringar. Detta har Norge gjort genom att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser, något som visat sig utfalla mycket positivt vilket även näringslivet
i vårt kära grannland också medger. Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuno hon väljer en helt annan väg, den att vänta och se om jämställdheten infinner sig av sig självt. jag tor inte ett dugg på statsrådets lama strategi, tvärtom kommer den nu allt mer tydligt visa att Sverige tappar mark och backar i utvecklingen även inom jämställdhetsområdet. Regeringen sviker på så sätt främst kvinnorna men också männen det är oacceptabelt!

fredag 7 november 2008

Kd borde inte få hindra människors önskan om äktenskaplig förening

Sprickan i regeringen är stor när det gäller friheten att få ingå äktenskap med vem man vill.
Att hindra detta är omodernt och inhumant. Det är verkligen ett uppenbart misslyckande för regeringen att den inte klarat av att enas om en könsneutral äktenskapslag. Det har däremot oppositionen klarat. Som det nu ser ut har regeringen abdikerat i denna fråga och i princip överlämnat till riksdagen att ta ansvar. Jag delar uppfattningen om att det är en skam att regeringen låter ett tre-procents-parti hindra en så viktig lagstiftning.

onsdag 29 oktober 2008

Bratskulturen inom bankväsendet måste utrotas!

Foto: www.fotakuten.se
Hoppas verkligen att det kommer ut något gott ur finanskrisen och det skulle vara att den bratskultur som finns inom bankvärlden nu utrotas. Vi som skattebetalare får vara med och betala deras bonusfester och då är det rimligt att vi ställer krav på att bonusystemet försvinner och skickar en tydlig signal till våra banker där vi är kunder att vi vill se en helt annan kultur än bratskulturen - prägla banken framöver. Det gör en så förbaskad över hur det har varit när man exempelvis läser Expressens artikel idag om hur det gått till i Carnegie, det är helt enkelt osmakligt hur anklever och champagne och sprit förgyllt tillvaron tillsammans med löner och bonusar på en nivå som är absurd. Känslomässigt reagerar jag att allt detta borde dom få betala tillbaka till sina bankkunder, det är ju faktiskt deras pengar som har rullat. Och det är från samma källa som nu förväntas bistå när banken har det kärvt.
Förnuftsmässigt så inser jag att tyvärr är det nog så att enda utvägen är att lösa detta med skattemedel för att inte hela pengasysstemet skall rasa ihop - MEN det skall lösas med omfattande krav - eller att staten går in och tar över delar av bankerna för att garantera att det blir en annan ordning framöver.

tisdag 28 oktober 2008

Skattesänkning trots allvarliga brister i skolan

I går beslöt den moderatstyrda majoriteten i Österåker,(inkl fp, c, kd samt Österåkerspartiet) att sänka skatten för nästa år med tio öre, till 19:23 samt att därtill frysa skolpengen och inte ge någon kompensation för löne- eller prisökningar. Det innebär att varje löneökning, varje prisökning skall hämtas hem genom s k rationaliseringar. Vad en kommun kan göra för rationaliseringar är främst att minska antalet anställd personal.

Informationen lämnades muntligt, inte ett papper som underlag för beslutet. Kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström startade med att ge ordet till kommunens ekonomichef som fick presentera alliansens budgetförlag. Detta har aldrig hänt i Österåkers historia att en politisk majoritet ber en tjänsteman att informera om sitt budgetförslag. Det finns en tydlig tendens i Österåker att politiken och tjänstemannaskapet mixtras, skall vid tillfälle återkomma speciellt om det.

Åtetr till alliansens budgetförslag. Förslaget innebär för Österåker att några resurser att öka kvalitet inom tillexempel skolan där Skolinspektionen i förra veckan pekade på allvarliga brister bland annat innefattande
-att barn med särskilda behov inte ges den hjälp de har rätt till
-det brister i systematiskt arbete mot kränkningar och trakasserier, dvs de s k värdegrundsfrågorna arbetar skolorna inte tillräckligt med,
- rektorer ges inte stöd från den politska ledningen för att kunna nå de nationella målen för skolan,
- kommunen följer inte systematisk upp och utvärderar skolan.

Det här innebär färre lärare för barnen, det innebär färre personal som vårdar de äldre i hemmet och det i en situation där det snarare skulle ha behöfts fler lärare och fler som tar hand om våra äldre. Kvaliten behöver öka - inte skjutas helt i sank.

Det måste bli en förändring i Österåker. Moderaterna styr med järnhand övriga borgerliga partier sitter tysta och säger ingenting- utan ger sitt mandat som stöd till den hårdföra moderata politiken.

måndag 20 oktober 2008

Beklämmande dåligt Karin Jonsson (c)

Läs Expressen, nu kan också centern sälla sig till dem som uppenbarligen anser sig ha rätt att
kränka Mona Sahlin hur som helst. Ibland finns det uppenbarligen inga gränser. Detta fenomén tycker jag är otäckt, om media fylls med negativ bild av någon så är det som om en del tappar allt sunt förnuft och tillåter sig gå flera steg för långt. Hur Karin Jonsson , oppositionsråd för centern, är funtad med så dåligt omdöme att publicera en dylik historia är obegripligt. Tack och lov är historien borttagen från bloggen- men bara det faktum att den en gång blev publicerad säger mycket..............................

Värna strandskyddet, stoppa regeringen !


DN debatt idag finns en artikel som säger att regeringen förbereder i dagarna ett nytt lagförslag om allemansrätten och strandskyddet som kommer att allvarligt drabba friluftslivet samt hotade växt- och djurarter. Det är landets största frilufts-, miljö- och turistorganisationer som gått samman mot de lagändringar som regeringen planerar att lämna till riksdagen inom kort. Som boende i en skärgårdskommun, Österåker, så vill jag extra värna om strandskyddet. Tillåts alltför många bygglov så är det snart stört omöjligt för vanligt folk att komma ner till stranden och vattnet. Det är inte acceptabelt. Åtkomst till strand och hav är en klassfråga och kan bli en ännu större sådan om landets förtroendevalda i riksdagen inte ser upp. Det känns illavarslande att regeringen är på väg att öppna upp för ökat byggande i strandnära lägen, det är på många håll tillräckligt svårt som det är att komma ned till strand och vatten.

Så stoppa alla sådan här förslag - när det väl har börjat bygga är det svårt att göra något åt detta.

Lotta Gröning gör mig besviken

Såg tv-inslag och läste artikeln i Expressen" ett slaskigt angrepp" om att Lotta Gröning nu ger ut en bok om Mona Sahlin. Av både tv-inslaget och artiklen framkommer att det handlar inte om någon djupgående analys utan om just bara en massa, ursäkta mig, dravel från Lotta Gröning, det gör mig återigen besviken.

En bok om Mona Sahlin skulle ha kunnat vara intressant då Mona Sahlin är den kvinna i svensk politik som har störst möjlighet att bli första kvinnliga statsminister. Det är stort och vägen fram till denna position är verkligen intressant. Dessutom är Mona Sahlin den politiker som har mest erfarenhet bland dem som finns aktiva idag bland annat från de svåra tider som landet genomgick i början av 90-talet och det var en tuff tid som Mona Sahlin borde ges mer kredit för.
Visst kan man vara kritisk, allt blev inte alltid rätt, men jag anser att Mona Sahlin utan tvekan tillhör den politiker som verkligen förtjänar respekt för sin insats. jag inser att Lotta Gräöning inte delar den uppfattningen, och det må så vara.

Har inte läst Lotta Grönings bok, och är mycket tveksam till om jag någonsin kommer att göra det, för om man skall tro artikeln likväl som tv-inslaget så ger boken intryck av att vara i snaskigaste laget, där Mona Sahlins utseende och klädstil kommenteras vid minst 14 tillfällen.
Så brukar riktiga matchomän bete sig som ett sätt att trycka ner, minimera framgångsrika kvinnor. Därför är det svårt att förstå varför Lotta Gröning anammar samma trista stil.

Lotta Gröning borde kunna bättre. Att vara analyserande och kritisk är en sak - men att vara snaskig och plump, en helt annan!

Reinfeldt håller inte rent åt höger!

Duellen mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i fredags var kanske den allra bäst, men också den mest otäcka. Otäck därför att Fredrik Reinfelt vägrade att svara på frågan om han kunde tänka sig ett regeringsunderlag där sverigedemokraterna ingår.

Mona Sahlin gav mycket klart besked att det kommer aldrig hända med en regering där socialdemokraterna ingår, och dettaq klara ebsked hedrar Mona Sahlin. Reinfelt hade kunnat göra detsamma. Men han gjorde inte det, utan som sagt blev bara irriterad och ville inte svara. Det otäcka med detta är att han därmed faktiskt ger ett svar, nämligen den att för honom och moderaterna är makten viktigare att ha än att hålla rent ut på yttersta högerkanten. Landets statsminister kan alltså tänka sig regera med ett ickedemokratiskt parti.

Alla krafter som finns i vårt land som hyllar och värnar demokratin bör verkligen se upp med hur moderaterna hanterar denna fråga. Valet 2010 kommer att bli viktigt, även ur demokratisk synpunkt.

onsdag 15 oktober 2008

Reinfeldt likt jeppardy - ni svarar jag ställer frågorna!

Dagens debatt i riksdagen var intressant. Debatten blev stundtals hetsk. Och det finns några saker som jag noterat, det ena är Maud Olofsson som fortsätter säga sig veta att socialdemokraterna inte håller utgiftstaken. Centerledare verkar stundtals nästan mena att hon vet bättre än alla andra vad som ingår i oppositionens budget. Att Maud Olofssons uppgifter är felaktigt, har Mona Sahlin redan i tidigare debatter förklarat och det mycket tydligt!. Ändå fortsätter Maud Olofsson med sina felaktiga argument - det är klart att man frågar sig varför ? Att fortsätta ett sådan spår som centerledaren gör , trots att hon vet att det är fel, känns inte seriöst. Centern har aldrig haft en partiledare som varit så vårdslös med sina argument, där är Maud Olofsson unik.

Det andra är Reinfelt som uppenbarligen vill mästra, han skulle nog trivas bäst att leda Jeppardy - ni svarar och jag ställer frågorna! Kanske ett karriärstipps efter 2010. Om inte motdebattanterna, dvs Mona Sahlin, debatterar precis som Reinfeldt ställt sig in på - dvs får exakt de svar han vill ha på sina frågor, då ser man tydligt vilka problem det ställer till med hos honom. Det tycker jag är mycket intressant. Här ser man tydligt att Mona Sahlin är den mer skickliga debattören, hon anpassar sig efter hur debatten går och tar initiativ, medan Reinfeldt verkar vara helt beroende av att debatten går enligt hans eget schema, ett ganska oflexibelt sätt att vara. Roligast uttrycktes detta i gårkvällens debatt då han började hoppa upp och ned.

Det tredje noterbara från den allmänpolitiska debatten är väl folkpartiledarens aggressiva debattmetod. Det är väl vanskligt då han för en kort tid sedan grankades av media då hans
beskrivning av den svenska skolan visade sig vara helt felaktigt. Man skulle kunna tro att det gjort honom mer försiktig, men inte.

A-kassan och synen på arbetslösa Reinfeldts akilleshäl

Gårkvällens debatt var på det hela taget en bra debatt. Bra därför att de två huvudalternativen i svensk politik tydligt visade upp vad de stod för. Därmed blev skillnaderna påtagliga och det är i grunden bra.
En betydligt tuffare Mona Sahlin spände ögonen i Fredrik Reinfeldt och pressade honom om framförallt a-kassan. Jag skulle nog säga att a-kassan och den försämring som regeringen är skyldig till är en enormt stor fråga och en akilleshäl för sittande regering. När frågan debatteras lyser det igenom de rena fördomar som finns hos Fredrik Reinfelt och hans regering. Det handlar om en syn om att arbetslösa i grunden är lata.
Alla dem som nu är varslade och dem som råkat bli arbetslösa har alla skäl att bli förbannade på regeringens syn.
Mona Sahlin var bra i går kväll - hon kommer att bli en mycket bra statsminister - Sveriges första kvinnliga 2010. Det ser jag fram emot!

måndag 13 oktober 2008

Oppositionen gjorde bra ifrån sig mot trött regering

Gårkvällens debatt i Agenda var klargörande och kan ses som en start inför en spännande tid fram till valet 2010. Det kommer att finnas ett mycket starkt regeringsalternativ till den nu sittande högerregeringen, om detta råder inga tvivel. Sahlin, Wetterstrand och Ohly bjöd redan nu högerregeringen Reinfeldt rejält motstånd och detta trots att regeringsalternativet just påbörjat sitt arbete med att pratat sig samman. Reinfelt gör givetvis försök att måla in opositionen som splittrade - men skall man vara riktigt ärlig, så råder det inte större enighet bland regeringpartierna, än inom oppositionen, ta bara frågan om könsneutrala äktenskap där Kd skiljer ut sig. Själv är jag förvånad över att regeringspartierna inte såg särskill taggade ut, var inte särskillt entusiastiska, faktiskt ganska tråkiga. Maud Olofsson var sämst och hennes mantra om utanförskapet blev till slut lika irriterande som en ständigt återkommande reklaminslag under ett och samma program. När vi nu går in i en lågkonjunktur, samtidigt som världen drabbats av finansiell kris, och företag i vårt land lägger omfattande varsel - när pessimismen inför framtiden är stor,när oron ökat markant inför eventuelll risk för arbetslöshet, när vetskapen om vad det skulle innebära att bli arbetslös med en kraftigt sänkt a-kassan gör sammantaget att de flesta tycker att utvecklingen går åt fel håll. Att då prata om ett tidigare utanförskap som nu idag skulle vara mindre, det tror jag är en bild av verkligheten som få har -mer än Maud Olofsson. Sedan är det faktiskt bara komiskt för att inte säga absurt att lyssna på modertledaren när han pratar om välfärd och folkhemmet - i något slags försök att inbilla någon att det är någon som han värnar om - han leder ett parti som i årtionen har ägnat all sin kraft till att bekämpa både välfärd och folkhem.
Jag tycker att oppositionen gjorde en bra första insats gentemot en regeringen som känns trött och sliten bara efter två år.

tisdag 7 oktober 2008

S visar vägen till ett mer värdigt samhälle

Socialdemokraterna visar genom sitt budgetförslag att det går att skapa ett samhälle utan att plåga sjukskrivna och öka orättvisorna, utan att för den sakens skulle tappa fokus på jobben.
S-budgetförslaget är bra, det tragiska är att det är en skuggbudget - skulle hellre se att det vara den här budgeten som genomfördes.

Det duger inte Reinfeldt !

Runtom i världen inklusive Europa är det finanskris. I Sverige har också våra banker lidit ekonomisk förluster, sparare är oroliga - man kan lugnt säga att det är svajigt värre . I vårt land har det tidigare funnits en som jag ser det fin tradition - nämligen i ett läge av kris då sker samtal över både block- och partigränser, man kan säga att politiker av olika slag sluter sig samman.

Jag tror fortfarande att det är just det som sveriges befolkning förväntar sig av alla politiker. När jag då läser att Reinfeldt, landets statsminister inte vill bjuda in andra partier till sådana samtal gör det mig förbannad. Han säger sig inte förstå vad sådana samtal skulle innehålla. Smaka på de orden, så inser man att något fint i vårt land håller på att försvinna. Att när det är allvar då pratar man med varandra över partigränserna. Nu har vi en statsminister som tydligen anser sig kan bättre själv - inte behöver samtala med andra i ens i lägen av oro och kris.

Dessa tendeser till barnslig tjurighet i ett läge av finanskris ingjuter inte något större förtroende över att regeringen tar rådande situation på allvar. Jag önskar att Mona Sahlin kunde gå in och ta över redan nu - det skulle kännas betydligt bättre .

Ta chansen och skrota bonussystemen!

Foto: www.fotokuten.se
Ur finanskrisens spår kan trots allt något bra komma ur detta. Och det handlar om att det just nu finns en chans att se till att alla dessa hysteriska förmåner, bonusar , fallskärmar etc som finns inom bank- och finansvärlden kan förpassas till historien.

Denna chans får inte försittas. Varför är det så viktigt, jo av flera skäl, dels för att det ligger på en nivå bortom orimligheter, dels för att dessa bonus sporrar bank och finanspersonal att hantera andras pengar, dvs kundernas pengar, på ett riskfyllt sätt och därmed har man bidragit till den uppblåsthet som nu hela finansvärlden lider av.

Jag kan därför verkligen förstå varför många runtom i världen är förbannade över alla dessa finansvalpar som lekt livets glada dagar och nu när partyt är över lämnar notan till vanliga löntagare. Detta gör också mig förbannad - men tyvärr ser jag ingen annan möjlighet i dagsläget än att länders regeringen går in och säkra spararnas pengar. Men jag tycker inte att regeringar skall göra detta förbehållslöst - utan nu är det dags för bank- och finanssektorn att betalat tillbaka - det bör de göra genom att skrota bonussystemen och alla lönesystem som sporrar ett riskfyllt beteende.

måndag 29 september 2008

Mammografi måste göras tillgänglig för alla kvinnor

Nu är det påvisat att vem som genomgår mammografi är en klassfråga. Kvinnor med låg inkomst och kvinnor födda utomlands drabbas, bland annat för att mammografi inte erbjuds på andra språk. Detta är helt enkelt ofattbart. Sjukvårdens uppdrag är att se till att nå alla kvinnor, och då måste sjukvården bli bättre på att anpassa sin information så att de når ut. Här har landstingspolitiker ett viktigt uppdrag att sätta fart med omedelbart. Läs artikel i Svd.
Läs DN-debatt.

Fallskärmarnas tid borde vara över även här i Sverige

" The party is over" , dessa ord som uttalades i morse kommer att bli historiska.

Såg nyheterna på TV i morse där Nancy Pelosi, imponerande tuff talman och demokrat i kongressen i USA. Hon startade raskt med orden " The party is over " syftande till den finansiella kris som drabbat hela USA och faktiskt resten av världen. Hon menade att det nu var slut " those days are over" vad gäller fallskärmsavtal och enorma förmåner som bank- och finans tjänstemän har kunnat vältrat sig. Tänk vad befriande det skulle vara om Sveriges finans och bankvärld , liksom statliga myndigheter och andra företag kunde ta efter - och säga att nu möter vi framtiden på annat sätt än med bonusar som ges till höga chefer med redan hög lön oavsett om företaget går bra eller dåligt . Låt oss se till att få ett annat system också här i Sverige .

fredag 26 september 2008

Varslar kommunen anställda ?

På måndag den 29 septemebr är det kommunfullmäktige i Österåker då kommer bland annat en fråga ställas till produktionsssyterlsens ordförande , moderat om kommunen varslar anställda?

Upprinnelse är följande:
I kommunstyrelsen 15 september ställde vi socialdemokrater frågan om kommunen varslar personal. Upprinnelsen till att vi ställde frågan är att vi fått information om att muntliga varsel givits till personal inom omsorgen i kommunen.

Vi ville få vet av kommunalrådet Ingela Gardner Sundström (m) om det är sant att kommunen nu varslar personal. Vi ville få en dementi, eller en bekräftelse. Det fick vi inte.

Utan det svar vi fick var att det fick vi fråga produktionsstyrelsens om. Märkligt att vi som sitter i kommunstyrelsen inte skall få veta, detta låter minst sagt något bakvänt.

Mot bakgrund av ovanstående och det faktum att vi verkligen vill få klarhet hur det ligger till ställer vi nu frågan i Österåkers kommunfullmäktige.

Varslar kommunen anställda?

Varje minut dör en mamma - det är en skam för världen!

Många kvinnor dör i dag i världen på grund av graviditetskomplikationer. Det dör i omfattaningen en mamma varje minut! Och detta ofta helt i onödan. Det handalr om tillgång på barnmorskor, preventivmedel, och säkra aborten inte minst. Sådan som vi i Sver4ige tar för givet. Detta går att läsa mer om i Aftonbladet där Kattis Ahlström ambassadör i RFSU:s kampanj Mammakampen berättar om sitt engagemang.

Nu skall vi i Sverige inte tro att vårt gynnsamma läge är satt i sten för all framtid, så är inte fallet. Ta bara det faktum att vi i riksdagen har ett parti, kristdemokraterna där många abortmotståndare finns och som understundom dyker upp. Skulle dessa vinna politisk mark, så riskerar vi att också få ökd dödlighet av mammor. Själv tycker jag det är en märklig sak när en del argumenterar för liv och samtidigt propagerar för något som vi vet skulle innebära ökad dödlighet av mammor. Läs gäran artikeln om Kattis Ahlström, det är bra att hon uppmärksammar detta, vi behöver alla i Sverige ruskas om då och då inte minst för att påminna oss om att vi har det bra , men också att det faktiskt är något som vi ständigt måste kämpa för.

onsdag 24 september 2008

Monarkister fånigare än monarkin själv

Foto: ww.fotoakuten.se
Ang debatten om monarkin

Såg debattprogrammet som avses i Lars Adaktussons artikel i dagens Svd om kungahuset och monarkin. När jag såg programmet slog det mig att det som verkligen är fånigast är monarkisterna. De framställer sig ibland själva som mera kungliga och nobla, för att inte säga fisförnäma än monarkin. Blev i det närmaste fulliskratt då dessa kändes som de nyligen var uttagna ur livrustkammarens innandömen.

Kungahuset är grundlagsskyddat visst är det så och utgör en del i vårt svenska samhälle. Givetvis kan man ha åsikter om det skall vara så eller inte. Själv tycker jag att monarki är förlegat och aningens mossigt. Tvingas samtidigt medge att det kungahus vi idag har fyller uppenbarligen en funktion då stödet och förtroendet från landet befolkning är så pass starkt. När det gäller medias bevakning av kungahuset så visst vinklas den på olika sätt både till för- som nackdel för monarkin. Samtidigt måste jag säga att dessa monarkister som plockas fram i media knappas bidrar till något positivt intryck av kungahuset, tvärtom medverkar dom till förlöjligande av kungahuset betydligt mer än journalisterna, enligt min mening.

Men visst finns det utvecklingsområden. Någon direkt granskning i verklig mening av vad skattekronorna till monarkin går till, vet jag knappst att jag sett. När kunde vi läsa om det? Och frågan om vem kronprinsessan Viktoria skall gifta sig med är förhoppningsvis något hon själv bestämmer, allt annat vore väl ändå absurt och orimligt. Även här gör sig monarkisterna löjliga om sitt prat om att det måste vara "blått" blod. Bästa monarkister - slit er från sagornas princessor och prinsar - vi lever på 2000-talet.
Eller tror ni på att kyssa grodor också?

tisdag 23 september 2008

Kd-politiker läxar upp pensionärer - sanslöst!

Expressens artikel gör gällande att Kd-politikern Lennart Sacrédeus nu gått till attack mot pensionärernas krav på samma skatt som löntagare. Han pekar på att de har haft låga skatter under sina yrkesliv. - Det var ju mycket lägre skatter i Sverige när de började jobba. Var är rättvisan i det? säger han och anser uppenbarligen att landets pensionärer är gnälliga !
Läs och upprörs !

Det handlar givetvis om hur vi vill att det skall vara i vårt land här och nu och iframtiden. Det är väl inget argument idag - hur det var förr! Dessutom kan man ju undra vad kd-politikern stöder sitt tvärsäkra uttalande på för grunder?

Antingen vill man separera ut pensionärskollektivet vad gäller skatterna - eller också vill man det inte. Det vore bättre kd-politikern svarade ärligt på varför kd och regeringen vill att det skall vara så istället för att anklaga pensionärerna i vårt land för gnälliga. Det är ju rent av löjligt!

Själv tycker jag det är en oacceptabelt orättvisa som regeringen skapat gentemot dagens pensionärer.

måndag 22 september 2008

Snart kommer de utslängda!

Alla dem som är arbetsskadade eller långtidssjuka som inte är rehabiliteringsbara. Vart skall dom ta vägen? Slå upp ett tält utanför Rosenbad? För inte så länge sedan kunde jag i media läsa att det handlar om minst 20 000 personer. Det kan bli trångt med tält utan för jobbet Fredrik Reinfeldt!

Att få klart för sig att man inte platsar, att det enda sättet att kunna livnära sig är att gå till socialkontoret och be om socialbidrag kan jag tänka mig är bland det mest förnedrande någon kan uppleva. Då har man verkligen satts på utanförskap och definitivt. Det är grymt:

Nog hade det varit bättre att ge dem en chans att fortbilda sig via Komvux, en möjlighet som regering försatt med sin nedskärningspolitik av Komvux. Eller få omskolning via Arbetsförmedlingen.

Det är inte mer av orättvisor som Sverige behöver !

onsdag 17 september 2008

Regeringen skapar utanförskap

Läs artikeln om Anna i Aftonbladet ! Hon är arbetslös småbarnsförälder. Jag tror hon har rätt, att väldigt många känner stor oro inför framtiden för att råka hamna i arbetslösehet eller att bli sjuk och tvingas bli långtidssjukskriven. Att regeringens politik föder en känsla av att inte platsa, inte duga om detta skulle inträffa. Vad regeringen i verklig mening gör är att skapa ett utanförskap som heter duga. Det i sig är ingenting annat än ett svek - av en regering, av borgerliga partier inte minst moderaterna som gick till val på att bekämpa just " det sk utanförskapet.

Lägg därtill alla dem som nu tvingas till socialbidrag så är tendensen tydlig. Utanförskapet var en del av vinnarkonceptet i förra valet, men kan nu komma att bli en i raden av faktorer som gav valförlust 2010.

tisdag 16 september 2008

Nu granskas rektorn!


I går kväll var det kommunstyrelse i Österåker. Och i veckan framkom i media, i tidningen Mitti Södra Roslagen att en rektor i en av kommunens skolor inte bara är rektor påheltid där, utan också har ett engagemang i en friskola i Täby + är involverad i ett bolag som vill öppna friskolor också i andra kommuner. Rektorn är minst sagt hyggligt upptagen om jag uttrycker mig försiktigt.

Men jag undrar var hans lojalitet finns ? Hos kommunen där han är ställd ? I bolaget för friskolan i en annan kommun?

Österåkers kommun har en policy för bisysslor, den som ansvarar för att de anställda inte har några konkurrerande bisysslor och följer policyn är kommunstyrelsen.
Jag bad att få upp ett extra ärende och tog upp frågan som nu är känd, den om rektorn som inte bara är rektor på en av kommuns skolor och krävde att detta nu granskas om det överensstämmer med kommunens bisysslopolicy.

Efter att ha läst igenom policyn och uppgifterna i media stämmer så bör fallet vara solklart. Nu är det upp till moderaterna som styr i Österåker hur de skall hantera detta. Var står deras lojalitet ? Snart får vi veta.

Regeringens låga förtroende - är någon förvånad

Skop redovisar i en undersökning att svenska folket har mycket lågt förtroende för sittande regering. Är det så förvånande? Dessutom känns det så himla sunt. Man skall aldrig underskatta svenska folket. Det räcker inte bara med att statsministern lägger huvudet på sned och ler och säger sig förstå, för att sedan uppenbarligen ha en helt annan stil när mikrofonerna är borta. Sånt syns och uppfattas som oseriöst. Folket kräver mer är så.

Att baka om vårt land till ett samhälle med mer av orättvisor. Det gör inte en regering helt ostraffat. Detta tycker jag i grunden är sunt. Jag tror att de allra flesta vill ha ett välfärdssamhälle som vilar på solidarisk grund. Det vill säga att vi alla är med och betalar. Tillbaka får vi sjukvård den dag vi behöver, en bra utbildning till våra barn, och en värdig omsorg om de äldre.

Skopmätningen är också tror jag en reaktion på ett antal saker låt mig bara ´peka ut några få, trots att listan kan bli mycket längre. FRA är ett exempel på en stor sådan fråga.
Regeringen framställs som om man tänker införa ett övervakningssystem som forna kommunisterna i Sovjet skulle bli avundsjuka för att ha. Detta gör ett parti moderaterna som genom åren sagt sig värna särskilt den personliga friheten och integriteten.Det gör det hela ännu värre och blir till ett rent dundersvek!
Ingen kommer längre ta moderaterna på allvar, nu vet vi alla hur mycket den personliga friheten var värd. Moderaterna har mer än denna gång visat att de säger en sak och gör n helt annan.

Två år har gått sedan valet, och nu ser svenska folket vad de fick. Är någon så förvånad, handen på hjärtat ?

måndag 15 september 2008

Vad är nästa steg flyga ambulansflyg utan piloter?

Nu vill den moderatledda majoritetens i Stockholms läns landsting att ambulanshelikoptrarna från och med december skall lyfta utan läkare. Moderaterna anser att läkarna gör bättre nytta på marken. Såg just ett inslag i ABC-nytt där ambulansflyg personal intervjuades och som menade på att det finns risker med beslutet - att det till och med kan leda till ökat antal döda. I inslaget framgår också att det handlar om väldigt lite pengar i skillnad på att ha läkare med eller ej.
Moderaternas förslag i landstinget efter att ha tittat på inslaget är obegripligt. Det är nästan så att man får snart vara glad över att inte moderaterna beslutade sig för att att köra helikoptrarna utan piloter. Ytterligare exempel på huvudlösa moderata beslut, det verkar inte finnas någon botten. Vad blir nästa ?

Reinfeldts två ansikten, det arga högra o det lyssnande vänstra

Nu så här i halvlek börjar effekterna av regeringen Reinfeldts politik synas alltmer. Tydligt är nu att Fredrik Reinfeldt visar upp två ansikten, en lyssnande och vänlig i medias morgonsoffor, och ett helt annat internt - när garanterat ingen mikrofon eller TV-kamera finns i närheten. I samband med att Reinfeldt utnämnde Carl Bildt till minister tyckte man det var märkligt då det var allmänt känt att Carl Bildt när han var statsminister och partiledare hackat rätt ordentligt på Fredrik Reinfeldt vid minst ett partigruppsmöte där Reinfelt hade en annan åsikt än Bildt. Därför är det nu så anmärkningsvärt att Fredrik Reinfelt beter sig precis lika illa som just den gången. Har Reinfelt inte lärt sig något av sina egna bittra erfarenheter?

Detta visar dels att Reinfelt har två ansikten ett smilande vänligt utåtriktat mot media, och ett helt annat ansikte gentemot dem som tycker annat än han själv. De två bilderna är minst sagt motstridiga. Nuvarande regeringen har härmed fått ytterligare ett problem att handskas med - statsministerns och moderata partiordförandes sätt att bete sig. Frågan om ledarskap - kommer sannolikt att växa sig allt starkare ju närmare valet vi kommer och Reinfelt har nu sett till att denna fråga växlar fram redan nu. Mycket intressant.

Att sedan LO-medlemmarna blir allt mer missnöjda med regeringen är ytterligare exempel på bekymmer som regeringen Reinfeldt har - undrar just vilket "ansikte" som Reinfeldt kommer kommentera detta faktum ? Det arga högra, eller det lyssnande vänstra ?

torsdag 11 september 2008

Rektor på två ställen-var finns lojaliteten?

Bild: www.fotoakuten.se
Den handlar om en rektor på en kommunal skola i Åkersberga. Samma rektor driver samtidigt också ett företag som har friskoleverksamhet i Täby, och har fått klartecken av skolverket att också driva friskola i Norrtälje och UpplandsVäsby. Denna rektor sitter minst sagt på två stolar.
Var finns lojaliteten ? Hos kommunen ? Eller bolaget? Är det här verkligen okej?
Vill vi ha det så här?

Svaret från min sida är nej, nej och åter nej!

Österåkers kommun har en av kommunfullmäktige antagen bisysslepolicy, och om detta inte är en konkurrerande bisyssla så kan man ju undra vad det i så fall det är: Jag tycker att denna rektors dubbla stolar skall prövas. Själv tycker jag att om man i kommunen anställer en rektor så förväntar jag mig att han är det till hundra procent. Och det kan man väl knappast vara om man har andra skolor att sköta ?

Vad har nu kommunens ledning, dvs moderaterna gjort ? Icke ett smack! Varför då ? Kan det vara så illa att det beror på att samma rektor också råkar vara politiskt engagerad moderat politiker från Norrtälje ? Döljer sig ytterligare en lojalitetskonflikt i denna historia ? Jag ryser vid blotta tanken!

Så här står det bland annat i Österåkers kommun policy:


"Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan
a) verka hindrande för arbetsuppgifterna
(arbetshindrande bisyssla)
b) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren
(förtroendeskadlig bisyssla)
c) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens(konkurrensbisyssla

" Konkurrensbisyssla innebär att arbetstagaren har en bisyssla som konkurrerar med kommunens verksamhet "
Som förklaring står det även följande:

Offentligt anställda hos staten, kommunerna, landstingen och försäkringskassorna får inte ha bisysslor som kan rubba allmänhetens förtroende för kommunen som myndighet. Kraven kan härledas ur regeringsformen, som slår fast att förvaltningsmyndigheter skall iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.

Störst risk för förtroendeskada föreligger vid upphandling, myndighetsutövning, tillsyn, egendomsförvaltning och ledning av offentlig förvaltning. Detta innebär för Österåkers kommun att en anställd inte kan sälja varor och tjänster via eget bolag eller via faktura till kommunen. Varje sådan vara eller tjänst skall upphandlas i enlighet med reglerna i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) "onsdag 10 september 2008

Hur skall politiker få vara ?


Kul artikel i Expressen om att pinsamma politiker borde få sparken. Detta apropå att Thailands premiärminister som nu fått sparken efter att ha lagat mat i TV. Frågan är intressant för å ena sidan så finns krav på en politiker att vara "folklig", det vill säga att vara som folk är mest, och när dom är det, som tillexempel att de petar sig i näsan, tyvärr så lär Gordon Brown enligt artikeln ha stoppat in det han hittade där i munnen och det är ju väl äckligt får man ju säga.
Men inte dessmindre så kan man fundera över det motstridiga i att både tycka att politiker skall vara som folk är mest och samtidigt ställa betydligt mer långtgående krav än på alla andra.

Men var går då gränserna? Göran Persson dansade med en kossa ( person utklädd till kossa) och Reinfeldt enligt Expressenartikeln blåst in helium ur en ballong och lät förmodligen ganska löjlig.
Tja, jag tycker nog inte att just detta är så himla farligt, men det är klart är man statsminister så skall man självklart inte framstå som löjligt, å andra sidan så måste det finnas utrymme för att kunna bjussa lite på sig själv.

Vad tycker jag själv, jo jag får nog erkänna att jag tillhör skaran som både tycker att politiker inte skall sitta på höga hästar, samtidigt som det måste finnas krav på ett lämpligt uppträdande.
Det bör finnas någon slags rimlig balans. hur den nu ser ut, för skall vi rada upp alla krav så inser man snabbt att sådana garanterat superfelfria människor finns inte.

måndag 8 september 2008

Kristian Luk bättre än gårkvällens Agenda

Foto: www.fotoakuten.se

Att ställa in en debatt för att sedan få sitta själv i debattsoffan i TV kan man ha åsikter om och det har jag.

Tillhör dom som ställer krav på att landets statsminister skall bete sig som det, och inte som en tjurig barnunge. Nu händer det igen! Detta är osedvanligt barnsligt gjort av Fredrik Reinfeldt.

Tyvärr gav inslaget i Agenda inte intrycket av att ha genomskådat Reinfeldts tilltag, istället blev det förrut så granskande programmet Agenda som vilket underhållningsprogram som helst där Fredrik Reinfelt fick tillsammans med reportern recensera sig själv och prata ut om hur han kände det.
Jag blev mycket besviken på programmet Agenda. Faktum är att till och med Kristians Luks program där han sitter i soffan och pratar med kända personer är mer granskande än gårkvällens Agenda. Det är skillnad på skit och pannkaka även i mediavärden kan jag numera konstatera.

Andra bloggare som reagerat
Kulturbloggen
Klas Krantz
Arbetarperspektiv

Anna Vikström
Lars G Linder

torsdag 4 september 2008

Svajigt med en borgerlig regering

Foto:www.fotoakuten.se

Nu höjer Sveriges Riksbank reporäntan för 13:e gången sedan juni 2005. var den var som lägst 1,50 procent. Varför är det att när landet har en socialdemokratisk regering har vi normal till låg räntnivå och alltid när vi haft borgerliga regeringar har räntorna stigit i höjden. Uppebarligen är bedömningen att det är mer stabilt med en socialdemokratisk regering.

måndag 1 september 2008

Varför detta ständiga utpekande av olika grupper

Olle Svenning har helt rätt när han skriver att debatten borde hyfsas. Det blir så märkligt att prata om hur vi på bästa sätt skall kunna integrera och se till att de som invandrar till vårt land kommer ut på arbetsmarknaden när regeringen hela tiden pekar ut invandrarna som dem som bär någon slags skuld. Samma sak gäller dem som råkar bli arbetslös, då pekar den moderata regeringen ut den arbetslöse. Handlar det om att folk blir sjuka, ja då pekas den som råkat bli sjuk ut. Varför detta ständiga utpekande av grupper i samhället ? Och till vilken nytta ?

Drömma sig bort...........


Foto: Ann-christin Furustrand

Urk vad det är regnigt och småmörkt idag. En dag man går och småfryser och funderar över om man skall få första höstförkylningen, burr! Då till min glädje får jag syn på en trevlig bild från Byxelkrok i somras, en kväll som var så där underbart sommar-len.


Satsning på Komvux skulle skett för länge sedan

Foto: www.fotoakuten.se

Sent vaknar syndaren...........

Får nu höra att , och läser att, den moderata regeringen nu helvänder och vill nu satsa på KOMVUX. Jag tyckte det vara katastrofalt att dra ner så mycket på KOMVUX som sittande regeringen gjorde. Bara i Österåker försvann ungeför 80 platser, om jag minns rätt, på ett bräde. Skall man sedan räkna på hur många platser det borde ha varit fram tills idag så är det en ganska betydande siffra. Det innebär att väldigt många under årens lopp nu har gått miste om denna möjlighet att komplettera sin utbildning, läsa in en fullständig gymnasiekompetens och bli behörig på högskolan. Socialdemokraterna är det parti som hela tiden insett KOMVUX värde och också förslagit satsningar. Regeringen har avfärdat detta hela tiden. NU när arbetslöshetssiffrorna dalar då början man inse vilken förlust det varit att dra ner på KOMVUX. Nu kommer satsningen för sent enligt min åsikt och borde varit större, sannolikt får inte Österåker kompensation för de platser som man blev av med. Regeringen borde ha lyssnat på socialdemokraterna för länge sedan, då hade läget sett helt annorlunda ut.

torsdag 28 augusti 2008

Lek inte med unga människors utbildning!

Moderaterna har enligt Mats Gerdau (m) påbörjat en process för att införa en skola som medför att kommunerna förlora möjligheterna att tillgodose en skola för alla liksom förutsättningarna för att kontrollera kvalitén på den enskilda skolan utbildning. Såväl utbildningsmässigt som ekonomiskt är detta oansvarigt!

Man leker med skattebetalarnas pengar genom att se till att den största verksamheten i en kommun - skolan - inte längre går att planera. Det innebär bland annat att kommunerna kommer att tappa kontrollen över den kommunala ekonomin. Det är illa nog!

Det riktigt allvarliga är den effekt det får när kommunerna inte längre kan planera resurserna optimalt. Då kommer det att leda till sämre utbildning för våra unga, om man inte väljer höja kommunalskatten, vilket inte är troligt, eller kraftigt försämra omsorgen om de äldre. Med andra ord finns risk för både sämre kvalitet i utbildningen och kommunala rullande underskott. Vem tänker ta ansvar för det? Moderaterna? Knappast!

Vem som ska ha makten handlar om pengar – våra skattepengar
Det här handlar om makt. Makt över hur många skolor som skall etableras i en kommun. Skall det vara kommunen som har ansvar för skattebetalarnas pengar som skall bekosta skolorna? Eller är det, de fem största skolkoncernerna som tillsammans omsatte cirka 1,7 miljarder förra året och enligt friskskolornas förbund med en vinst på 85 miljoner?
Moderaterna vill nu ytterligare stärka skolföretagens makt till att de själva ska bestämma var och hur de vill etablera sig. Kommunerna får inget att säga till om, det är bar för dem att betala räkningen.

I Österåker stöds denna utveckling av regerande moderater. När det gäller gymnasieskolor i kommunen så tror vi inte det längre finns någon kommunal skola kvar. Vi har då fått ett privatmonopol – valfriheten, är borta! Vi kan ständigt se skyltar poppa upp om etableringar av nya gymnasieskolor, IT-gymnasiet i gamla stadsbyggnadskontorets lokaler, ytterligare nytt gymnasium i gamla kommunalhuset är bara några exempel. Den som vill öppna ett gymnasium har bara att hyra en lokal, lämna in en ansöka till Skolverket och sedan är det i princip bara att skicka räkningen till kommunen. Vi kommunalpolitiker kan bara stå och se på, bundna till händer och fötter.

Har vi behov av alla dessa gymnasieskolor? Finns det tillräckligt med elever som vill gå i dom? Håller dom tillräcklig kvalitet? Här finns uppenbar risk för överetablering, något som moderaterna struntar i, och inte tänker ta ansvar för. Vad händer med eleverna när skolföretaget inte ger den vinst som förväntas av dess ägare, eller går i konkurs. Då förväntas kommunen stå där redan samma dag och ta hand om dessa elever. Något ansvar läggs inte av moderaterna på skolföretaget, vilket visar vilken lojalitet detta parti har intagit. För dem handlar det uppenbarligen om att gynna skolkoncernerna till att bli ännu rikare – det är att leka med skattemedel och att slarva med unga människors utbildning! Kommunerna bör vara de som fattar beslut i demokratisk ordning om antalet skolor i kommunen och med ett varierat utbud där kommunerna tecknar avtal med nya friskolor och där de kommunala skolorna ges större möjlighet att forma sin egen skolform.

Ann-Christine Furustrand (s) Lars Starkerud (s) båda från Österåker

måndag 25 augusti 2008

Barnen ska delta på lika villkor


Foto: www.fotoakuten.se

Utflykten skall alla elever kunna åka med på !

Att ta ut en avgift av barnen, eller rättare sagt deras föräldrar när klassen bestämt sig för att åka någon stans extra kan vara ett rent elände för de barn vars föräldrar inte har råd. Jag tycker inte att vi skall utsätta barnen för detta, utan skolan skall vara avgiftsfri och det klassen vill göra skall tas ur skolans budget. Skolan skall inte peka ut barn utifrån om deras föräldrar har god ekonomi eller inte. I skolan skall barn vara där på egen kraft och på lika villkor.

Läs mer på dagens Aftonblad, eller på Rädda Barnens hemsida

torsdag 21 augusti 2008

Moroten (m) och Kålroten(c)

www.fotoakuten.se

Läser just att riksdagsledamoten Sofia Arkelsten har lämnat in förslag att partiet ska byta partisymbol och istället använda en grönsak i fortsättningen som partisymbol - en morot!
Något som hon tycker stämmer överens med moderaterans värderingar.

I så fall kan väl hela den sk alliansen blir en enda grönsakssoppa.

Får man föreslå:

Centern och Maud Olofsson att anta kålroten som symbol
Kristdemokraterna bör väl anta en skarp lök ( som alla gråter när man kommer för nära)Folkpartiet bör lägga beslag på en selleri - ni vet det går lika bra med selleri, så behöver de aldrig bestämma sig för något.

Håll till godo !

Tycker banken du är för gammal-byt bank!

Att det nu finns banker som anser att en 69-åring är för gammal för att ha ett eget kreditkort är absurt. Dagens utveckling pekar på att vi blir allt äldre och många är i mycket god vigör både fysiskt och mentalt högt upp i åldrarna. Dessutom är åldrandet högst individuellt.

Dessa bankers agerande är inte acceptabelt. Och sådana banker behöver vi inte vara kunder i, eller hur ? Själv skulle jag bli heligt förbannad om jag möttes av sådan åldersmobbning och skulle genast ta ut vartenda korvöre och byta bank.

Konsumentmakt - det är vad vi i sådana här fall bör utöva!

onsdag 20 augusti 2008

Badkarskanten skurar jag själv, det skall ingen behöva betala

Bild: www.fotoakuten.se

Hushållsnära tjänster har blivit en flopp och nu försöker regeringen ytterligare än gång. Förslaget vidgas till ta bort kraven på F-skattsedel och arbetsgivaravgifter, så i princip kan nu grannar börja städa hos varandra. Detta förväntas bland annat få bukt med den s k svarta marknaden.

Jag tror inte att det nu ändrade förslaget kommer att lyfta frågan om hushållsnära tjänster till några högre höjder. För även om jag verkligen gillar mina grannar enormt mycket så vill jag inte ha dem i mina byrålådor eller plockandes i mitt eget damm. Föresten så tycker inte jag att städning hemma hos mig skall bekostas av någon annan än mig själv.Och jag vill inte bekosta någon annan frisk människas städning heller. Bara i ett undantag och det är hos äldre och handikappade - då ställer jag upp.

Inte tror jag att det nya förslaget kommer att påverka det faktum att det sker handel utan skatt och redovisning. Utan det handlar om inställning, om attityd till , och solidaritet med samhället i stort. Sköt dig själv och skit i andra-mentalitet är den som underbygger detta.

Och inte tror jag att lösningen av arbetslösheten ligger i att vi börjar städa hos varandra.
Det finns bättre sätt att använda dessa skattemedel på det är helt säkert.

Om detta har naturligtvis Krassman med flera bloggat:
http://www.krassman-inyourface.blogspot.com/

Klart att folk är sura när orättvisorna ökar

Få har haft anledning att fira !

Det allmänna omdömet om och känslan av hur det har gått för Sverige och för svenskarna kommer att bli avgörande för hur regeringen Reinfeldt lyckats eller ej, det håller jag med om. Jag tror inte att Reinfeldt & co får godkänt 2010.

Att börsen faller, räntan gått upp, landets ekonomi blir allt svagare dag för dag. Ytterligare faktor är att matpriserna skjutit i höjden rejält under kort tid. Tja detta visar inte bilden av en regeringen som innan valet i princip visste bäst om allt och kunde allt. Visst har regeringen Reinfelt genomfört sin politik men skattesänkningar och jobbavdrag har riktats till de som redan hade det ganska gott. Medans andra har blivit fattigare. Regeringens politik har också kraftigt gynnat män jämfört med kvinnor. Det finns uppgifter som säger att effekten av den totala förändringen tillfaller drygt 60 procent männen, det vill säga jobbavdrag, slopandet av förmögenhetsskatt etc har gynnat män i högre grad än kvinnor. Sådan har också betydelse. Varför skall kvinnor rösta på en regeringen som så kraftfullt gynnar enbart ett kön?

Håller med om att den totala bilden och effekterna av den förda regeringspolitiken kommer regeringen Reinfeldt att få betala. Orättvisorna har ökat på alla plan samtidigt som få verkligen fått storslam.

Klart att folk är sura och missnöjda!

torsdag 14 augusti 2008

Nalins kritik befogad


Nalin Pekgul, s-kvinnors förbundsordförande har helt rätt! Religiösa friskolor och etniska vårdcentraler hindrar kvinnors frigörelse!

Nalins
kritik mot Fredrik Reinfeldt är logisk och fullt rimlig - regeringens politik går inte ihop, vad som sägs är en sak och den politik som genomförs en helt annan. Detta syns särskilt i frågan om just invandrarkvinnornas situation och i frågan om jämlikhet mellan könen.

De religiösa friskolorna, exempelvis Plymouthbrödernas friskola, hindrar speciellt kvinnors utveckling till egna fria individer. Istället inskränks flickorna till en kultur som inte finns stöd för i ett demokratiskt land som Sverige. Alla kvinnor har rätt att utvecklas som de själva vill, de är lika mycket värda som alla killar. Vi kan inte låta våra unga flickor bli isolerade från samhället i övrigt. Vi måste öppet vägra att invadrarkvinnorna blir en andraklassens medborgare!
Att sedan vårdval-Stockholm, den sjukvårdsorganisation som moderaterna genomfört att den ger orimliga effekter för just invadrarkvinnorna har Nalin Pekgul pekat på sedan lång tid tillbaka, ingen i den moderatstyrda regeringen verkar lyssna.

Och vad säger jämställdhetsministern tillika integrationsministern?
Ser hon inte hur den en handen i regeringen slår ut den andra?

onsdag 13 augusti 2008

(M):s politik uppfattas som kränkande

För en del är effekterna av regeringespolitik så surt att den uppfattas som kränkande

På ledarsidan i dagens Svenska dagblad ser det ut som en insänare smygit sig in, en sådan där man kan läsa i landsbyggdspressen. Den passar inte särskilt väl in i den i övrigt intressant ledarsidan. Vem som är författare till denna snutt framgår inte tydligt, och lika bra är väl kanske det.

Vad handlar den om ? Jo rubriken är "Sahlin hakar på trenden att vara kränkt". Först reagerade jag som så att det finns väl ingen sådan trend, men sedan så tänkte jag efter och även om jag inte kanske skulle kalla det trend så tror jag att just ordet "kränkt" kommer att följa nuvarande moderatledda regeringen i spåren och sitta fastnaglat som signifikant för denna regerings misslyckanden.

För jag tror faktisk att ett ord, som just ordet "kränkt" kommer att att vara och framöver bli ett alltmer förekommande ord i samband med moderat politik, eller snarare effekterna av moderat regeringspolitik.

För alla kan nog tänka sig hur kränkande det måste ha varit för den svårt sjuke mannen som inte kunde stå eller för den delen sitta upprät, när han blir uppmanad att söka ett jobb som det går att ligga raklång och jobba på. Eller den cancersjuke som bedömdes/krävdes av hårdare tag i sjukförsäkringen att omedelbart jobba heltid. Exemplen vi alla kunnat ta del utav är många. Det är inte svårt att inse att dessa människor och alla dem i samma situation känner sig , just kränkta.

Ett annat exempel är alla dem som nu närmar sig utförsäkring, som kommer att bli tvingade att gå till sin hemkommun och söka socialbidrag. Ordet kränkta är inte märkligt i detta sammanhang heller.

Alla dem som insett faran i FRA-lagen och som protesterat mot att den personliga integriteten riskerar att komma i kläm. Även här skulle jag inte bli så förvånad om det fanns dem som känner sig kränkta.

Jag tror att denna lista kan göras längre redan idag än vad jag nu gjorde. Därtill tror jag att den framöver kommer att spä på ytterligare i takt med att moderata politiken får genomslag och effekt bland människor.

fredag 8 augusti 2008

Moderat skolpolitik rena lekstugan

Den skolpolitik som moderaterna genom Mats Gerdau för fram på Brännpunkt, SVd idag är ingenting annat är rena lekstugan med både skattemedel och unga människors utbildning.

Moderaterna säger " Underlätta för avknoppning, lagen bör förtydligas så att det framgår att personalen ska ha möjlighet att ta över sin skola" . Jag säger varför det? Det borde väl hellre vara så att kommunerna ges möjlighet att undersöka vilka skolentreprenörer som kan erbjuda bäst och mest spännande utbildningsutbud och få lov att tecknar entreprenadavtal med dom.
Vad är vitsen att inte vilja testa vem som verkligen skulle ge det bästa för elverna ? Istället väljer moderaterna att kunna som politiker få peka ut vem bland skolpersonalen som skall ta över skolan. Riktigt uselt förslag enligt min uppfattning.

Moderaterna vill låta friskolorna kunna vända sig till domstol för att få ersättningens storlek prövad. Man kan tro att moderaterna utgår ifrån att det är närmast en mänsklig rättighet att driva en skola. Och förslaget visar tydligt att moderaterna nu lämnar sin tidigare hårt hållna
ståndpunkt om vikten av det kommunala självstyret.

Moderat skolpolitik har tydligt flyttat fokus från eleven till att alltmer fokuseras vid att gynna de nya skolkoncernerna som redan förra året omsatte cirka 1,7 miljarder med en uppskattad vinst på 85 miljoner kronor.

Hoppas att detta leder till en ordentlig debatt om skolan och vilket skolväsendet som skall finnas i vårt land och om kommunernas uppgift och roll.

torsdag 7 augusti 2008

Reinfeldt =HSB, Tomhylsan =buffel

Hur moderaterna i regeringsställning hanterat frågan om FRA är ytterst intressant. När ledande kommunmoderater kritiserar det egna partiets högsta etablissemang då går de till attack. Tolgfors som internt lär gå under smeknamnet "tomhylsan" är mer irriterad var gång han öppnar munnen, i princip går motangreppen från m-ledningen ut på att alla är dumma och okunniga.

Stopp och tänkt nu efter. Visst var det så att moderaterna ville framstå som något nytt och framförallt sades Reinfelt ha ett helt annat ledarskap än tex Göran Persson som de beskrev och kritiserade för att vara en buffel, de kallade honom HSB, dvs han som bestämmer. Och vem är det nu som är HSB? Jo Fredrik Reinfel !Tycker någon att han verkar avspänd när det gäller FRA-frågan? Nej !Och moderaterna, tillexempel Tolgfors framstår han som mjuk och förstående? Nej ! Han framstår som en buffel!

Nu i Aftonbladet säger sig Reinfelt vilja lyssna, hans svänger återigen om helt och hållet.
Det skall bli mycket intressant att även i fortsättnignen se hur FRA-frågan hanteras. Än lär det inte ha svängt färdigt.

tisdag 5 augusti 2008

Bra Nalin! Stödet till utsatta tjejer måste fortsätta!


Bra Nalin ! Läs artikeln i Expressen om hedersrelaterat våld mot kvinnor och om operationer av mödomshinnan. Precis som jag tidigare skrivit på min blogg är det givet att samhället måste fortsätta att finansiera och erbjuda operationer av mödomshinnan för att rädda dessa tjejer. Sedan bör samhället enträget informerar om vad som gäller i Sverige att s k hedersrelaterat våld inte är acceptabelt. Riktlinjer från socialstyrelsen bör givetvis arbetas fram när det gäller ingrepp av ex mödomshinnan.
Att moderaterna vill vända bort sitt ansikte från dessa utsatta tjejer är förskräckligt, men visar på den människosyn som tydligen råder inom moderaterna och borgerligheten, den visar sig inte bara i frågan om FRA.

måndag 4 augusti 2008

Stoppa homofobin - handlar om respekt för mänskliga rättigheter

Fler härligt bilder finns på socialdemokraternas hemsida:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Sodertalje/Media/Mangfald-Jamlikhet/Pride/europrideparaden-2008/

Pridfestivalen är viktig. I år var den större än någonsin. Jag tror att för den som åker in till stan och tittar på festivalen så inser var och en att det finns många sätt att tolka och se på könstillhörighet. Det finns många människor som har ett annat sätt att se på kön och sexualitet än gängse norm. Pride väcker funderingar. Vilket kön man har, är det så himla viktigt ?

Min utgångspunkt är att alla människor är lika mycket värda. Det innebär att vilket kön man har är inte relevant ur samhällets synpunkt. Just för att alla bör behandlas likvärdigt, oavsett kön. Därför än könsneutrala äktenskap fullständigt naturligt och inget att bråka om. Samhället bör utvecklas till att vara fullständigt könsneutralt.

Vägra förhärliga 50-talets hemmafruar

www.fotoakuten.se

Underbar krönika i dagens SvD av Karin Thunberg som heter " Jag vägrar förhärliga 50-talets hemmafruar" , läs den! Ibland när man läser en krönika som så exakt stämmer in med vad man själv tycker och tänker blir man så himla glad, rent av lycklig. Och jag blev lycklig av att läsa denna krönika.

För visst är det så att regeringens vårdnadsbidrag främst är ämnat till de kvinnor som redan bestämt sig för att vara hemma. Ingen vettig människa kan välja bort sin månadslön för att istället leva på ett vårdnadsbidrag på 3000, så nog är det så. Och därför har också väldigt få visat sig vara intresserade av detta vårdnadsbidrag och tur är väl det eftersom kostnaden för bidraget skall tas från kommunernas kassa, dvs från något annat, typ förskolan - och dra in något i förskolan verkar väl ändå vara bra dumt.

Likaså att vårdnadsbidraget skulle ge föräldrar möjlighet att vara med barnen är rena nyset eftersom föräldrar kan ta ut bidraget bara de lovar att inte nyttja förskolan så kan de anställa vem som helst för att ta hand om ungarna. Detta visar så tydligt vad det handlar om - det är ett enkelt och tydligt hemmafrubidrag. All annan beskrivning är rent nonsens!

20 000 sjukskrivna faller ur -historisk dödsstöd riktad mot välfärdssamhället

Bild: Ann-christin Furustrand

Ut i kylan !

Jag menar faktiskt det. Om det blir så att som Försäkringsskassan själv progonsticerat att 20 000 sjukskrivna kommer att stå helt utan sjukförsäkring år 2010, anser jag att det är en dödsstöt mot välfärdssamhället. Den som blir långvarigt sjuk den räknar inte längre samhället med utan ansvaret läggs på kommunerna som tvingar dessa människor attleva på existensminimum, dvs socialbidrag.

För dessa 20 000 återstår att söka socialbidrag. Att göra det tror en del är enkelt, men det är det inte av flera skäl förutom de rent psykologiska. För att få socialbidrag måste du göra dig av med dina eventuella tillgångar, som tillexempel sommarhuset, bilen, flytta till ett billigare boende. Livet blir ett helt annat. Det innebär att dessa människor kommer att blir rejält fattiga. Vägen tillbaka sedan från denna punkt när allt omkring är borta den är sannolikt oändligt svår, nästintill omöjlig att ta sig upp ifrån.

Detta är effekten av borgerliga regeringens politik, om ingen nytt görs så kommer människor att slås nu ut.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson lovar nu att de inte ska tvingas till socialbidrag, hur det skall gå till håller regeringen på att grunna på. Tacka tusan för att svenska hushållen inte ser positivt på framtiden, lågkonjunktur som dippar rejält, ändrade regler i trygghetssystem som straffar ut människor.

Är glad för att jag inte gav mitt stöd till en sådan regering

torsdag 31 juli 2008

Hederskultur oacceptabelt men vi måste skydda tjejerna!

www.fotoakuten.se

Å ena sidan så skall samhället självfallet göra allt som går att göra för att mycket tydligt markera att hederskultur är oacceptabelt i Sverige. Detta måste göras på bred front och utan minsta tvivel i vad som gäller.

Samtidigt måste vi hjälpa och skydda dessa flickor allt vad vi kan, och om det skyddar en ung flicka att göra den här typen av ingrepp så skall vi göra det och det skall samhället bekosta.

Målet måste vara att kunskapen om mödomshinna vad det är och att man inte kan se om en kvinna haft samlag eller inte genom att undersöka om mödeomshinnan finns kvar. Men framförallt att det inge längre finns något som heter hederskultur.

Skrämmande vad människan kan göra

Foto: http://www.fotoakuten.se/

Funderar i sommarvärmen hur underbart skönt livet kan vara just nu när sommaren är här. Jag och min man var och badade i helgen. Det var skönt att ta ett dopp. Runtomkring mig lekte små barn i vattnet med sina badringar. Någon övade med sin pappa att simma, en annan försökte locka sin mamma att doppa sig. En idyll på sitt sätt.
På badplatserna runtom idag finns sannolikt många glada barn som leker och umgås med sina föräldrar och kompisar. Allt detta sker samtidigt som en mamma försöker minnas i en rättssal i Köping hur hon blev attackerad och nästan ihjälslagen.

Hon kommer för alltid att få leva med saknaden av hennes små barn och vetskapen om hur dom brutalt och uppenbarligen våldsamt blev slagna till döds. Jag har själv barn och kan , tror jag, sätta mig in hur överjävligt detta måste vara. Att mista sina barn och på detta sätt måste var bland det värt, om inte det värsta någon kan råka ut för. Hoppas mamman i rätten orkar.

Det är svårt att förstå hur någon kan göra så här mot små barn. Det är samma sak när det gäller mordet på den 11 åriga Engla. Det är en obehaglig vetskap att det finns människor som är kapabla att göra så här. Morden på dessa tre barn kommer för alltid att finnas i minnet hos oss i Sverige som fruktansvärda händelser - obegripliga att de kunde hända för de flesta.

fredag 25 juli 2008

Ellos backade och drog in bikinis för bebisar


Ellos tar tillbaka bikinin för småbebisar efter folkstorm. Det tycker jag är bra, fler som säljer bikinis för bebisar bör följa efter. Småttingar , bebisar, skall självklart inte ha en någon BH-del, det är helt sjukt. Bra att Ellos lyssnade på den folkstorm de orsakade.

torsdag 24 juli 2008

Fler våldtäkter måste klaras upp!

Foto: www.fotoakuten.se

Våldtäkt är ett allvarligt brott, och polisen måste se till att klara upp betydligt fler av dessa brott än vad som sker idag. Här finns anledning att vara kritisk.

Våldtäkt är ett av det mest kränkande brott någon kan utsättas för. Det känns dystert att tvingas konstatera att antalet utomhusvåldtäkter har ökat och att polisen klarar upp alldeles för få fall. Det finns uppgifter som säger att inte ens hälften av de våldtäkter som skett utomhus de senaste åtta åren har klarats upp.

Nu under sommarmånaderna är risken dessutom som störst. Jag anser att ingen tjej skall behöva ens reflektera över sin säkerhet, inte behöva kalkylera med risken för att bli våldtagen. Här måste till en samhällsförändring på många plan.

Lagstiftningen inom området har under årens lopp ytterligare skärpts. Då är det viktigt att också polisens agerande följer den juridiska åtstramningen. Här har jag noterat i ett pressmeddelande från Brottsförebyggande rådet (Brå) att det finns kritiska röster även bland de sakkunniga, bland andra Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet. Han menar som en förklaring till att så få våldtäkter klaras upp är för att våldtäktsfallen är lågt prioriterade av polisen, de ger upp för lätt och att fördomarna om dålig flickor lever kvar.

Situationen är långt ifrån godtagbar. En våldtäkt är alltid ett brott och skulden ligger endast hos gärningsmannen, oavsett omständigheterna. Om inte en större andel av de anmälda våldtäkterna klaras upp ser jag stora risker med dagens utveckling. Det sänder fel signal om att det inte är ett så farligt brott och att risken för att åka fast är liten.

tisdag 22 juli 2008

Vackra Amalfikusten

En dag på sjön med båt längst den vackra Amalfikusten fram till den lilla staden Amalfi.

I följande inlägg finns ytterligare bilder från turen förra veckan till Italien och Sorrento. Nu år jag som sagt tillbaka från semestern med vackra bilder att njuta av speciellt när höstmörkret och vardagen så sakteliga infinner sig.


Sun Mikele svensk statlig egendom att njuta av

Från Sorrento går båtar till Capri. En vacker ö, som inte är så stor, men väl högrest omgiven av i det närmaste blyblått hav. Capri tycker jag är en riktig turistfälla, men det som gör ett besök värt alla köer och slit att ta sig dit är Axel Muntes Sun Mikele. Ett fantastiskt hus och trädgård som varit förebild för utformningen av Soliden på Öland.

När ni ser bilderna så förstår ni hur vackert detta är. Ligger högt upp med enorm utsikt. Dr Axel Munte testamenterade huset och trädgården till Svenska staten och nu finns möjligheter för författare, fågelskådare etc att bo och studera här.


Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...