fredag 3 december 2010

Det handlar om prioriteringar - det är en konst i sig!

Det märks i det kommunalpolitiska livet i Österåker att ett nytt år, en ny mandatperiod nu snart tar sin början. Extra sammanträden både i kommunstyrelsen och arbetsutskott, med digra högar av ärenden på dagordningen som ser ut att ha städats ur någon skrivbordslåda - och som borde ha hanterats för länge sedan. Lägg därtill att ny kommunal organisation skall sjösättas. Nya och betydligt färre förtroendeuppdrag i sammanslagna nämnder. Det handlar om ungefär en halvering av antalet förtroendeuppdrag.

Sammanslagna nämnder koncentrerade till några få kommer att ställa tuffa krav på arbetsinsats speciellt för dem som skall göra detta på sin fritid.  Risk finns för en allt för stor koncentration av makten till några få heltidsengagerade kommunalråd i den borgerliga majoriteten. Det är demokratin och medborgares insyn som kan få betala priset. Vi socialdemokrater som är i opposition har inte inbjudits att diskutera den kommunala organisationen utan ställts inför faktum. Givetvis har vi reagerat och framfört kritik.
I dyningarna av den budgetdebatt som varit i november, så gungar frågan kvar om det konstköp för 10 Mkr som den borgerliga alliansen, dvs moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och Österåkerspartiet
lagt som en av sina prioriterade satsningar i sin budget. Det är klart att många nu reagerar. Konstköpet på 10 Mkr ställer givetvis människor mot de brister de ser i förskola, skola och äldreomsorg. För mig är det inte alls konstigt att reaktioner kommer. När frågan om konstköpet var uppe i kommunstyrelsens arbetutskott la jag en anteckning till protokollet, och i protokollet står nu följande:

" Protokollsanteckning

Ann-Christin Furustrand (s) medges bilägga följande anteckning till protokollet:

Förslag om investering av konstsamling är en satsning som ingick i den borgerliga alliansens budget för 2011.
Vi socialdemokrater hänvisar till vårt eget budgetförslag där vi gjort helt andra prioriteringar, bland annat investeringar i matsal i Skärgårdsstadsskolan och Österåkers gymnasium samt en stor IT-satsning i Österåkers skolor.

När nu underlaget skall tas fram för investeringen av denna konstsamling så vill vi ändå understryka vikten av att underlaget innehåller så väl aktuell värdering av konstsamlingen som en juridisk prövning av investeringen som sådan. "

I lokalmedia har det beskrivits som att det skulle vara kommunstyrelsen. som gör ett konstköp, men så är det inte utan det är den borgerliga alliansen som styr Österåkerskommun som vill göra en sådan prioritering. I kommunstyrelsen finns också andra partiet däribland socialdemokraterna som lagt en helt annan budget, men helt andra prioriteringar.

tisdag 16 november 2010

Städar arbetsrummet och inser hur mycket bättre det vore om vi såg varandra som individer

Mitt arbetsrum i Riksdagen på socialdemokraternas kansli är just nu fyllt av olika högar med papper och med böcker. Har haft förmånen att fått arbete med frågor som berör bland annat jämställdhet, så rummet är fyllt av underlag, fakta och arbetsmaterial i ämnet. Jag städar mitt arbetsrum, och skall snart lämna det, och någon annan flytta in. Har precis fått tjänstledigt för att gå in i en ny roll och en ny period i mitt liv som oppositionsråd i Österåker från och med årsskiftet. Som alltid när man städar så är det alltid något som ögat fastar för.Blir sittande med en  DN-artikel om hur könsroller bromsar jämställdheten, och för den delen människors egna personliga utveckling förstås. Väldigt bra skriven artikel. Den handlar om hur vi fortfarande fostrar flickor och pojkar till olika. Där vi förväntas upprätthålla en traditionell kvinno- och mansroll i våra relationer.Klart att det blir krockar, inte så konstigt. Våra könsroller är verkligen djupt rotade liksom uppfattningen att deras existens är grundförutsättningen för attraktionen mellan könen. Nu vet forskningen bättre visar artikeln jag har i min hand.  Fortsätter att läsa om en del exempel på hur tokigt det är att vi människor låser in oss själva i dessa könsroller istället för att betrakta varandra som människor, som individer, ler och får en känsla av hur intressant mitt jobb de senaste fyra åren har varit. Men allting har en ende och en början och nu är jag på väg in i framtiden helt klart. Måste bara städa först.....

torsdag 11 november 2010

Avgiften för trygghetslarm är inte slopat - den har ni höjt!

Hur ska ni ha det??
Avgiften för trygghetslarm är slopat, det är klart ! – sa Michaela Fletcher (m) på måndagen.
Dagen efter höjer Mickael Ottosson (kd) samma avgift!

Vi socialdemokrater anser att avgiften för trygghetslarmet skall slopas. Det är själklart med en skattefinansierad trygghet för alla. Efter veckans minst sagt oklart läge med dubbla budskap från den borgerliga alliansens sida vill vi socialdemokrater få ett tydligt besked!

Kommer ni att riva upp beslutet i vård- och omsorgsnämnden och slopa avgiften för trygghetslarm, eller kommer avgiften, den som ni nu till och med höjt att vara kvar?

Bakgrund:

I kommunfullmäktige i Österåker 2010-11-08 berättade Michaela Fletcher Sjöman om den partiöverenskommelse som ingåtts mellan de borgerliga allianspartierna. Vid uppräkningen av diverse insatser som då presenterades så kunde vi inte höra något om avgiften för trygghetslarm, trots att ett slopande av avgiften är ett vallöften från moderaterna i årets val. För att vara säker på hur det förhåller sig så frågade vi Michaela Fletcher Sjöman och fick ett mycket tydligt och tvärsäkert svar - att avgiften för trygghetslarm redan var borttagen – det var klart!

Vi kan bara konstatera att avgiften för trygghetslarm är inte slopad, den finns i allra högsta grad. Den 9 november, sammanträdde vård- och omsorgsnämnden. Vid det mötet fattade Michael Ottosson (kd) beslut om att höja avgiften för trygghetslarm för nästa år 2011 med 1,5 procent, dvs den kommer att vara 209 kronor i månaden.


Ann-Christin Furustrand
Tillträdande oppositionsråd (s)

Jörgen Palmberg (s)
Nuvarande gruppledare (s) Vård- och omsorgsnämnden

onsdag 10 november 2010

...ah det bidde i alla fall en tavla eller två

Den borgerliga alliansens budgetförslag gick förståss igenom i fullmäktige i Österåker i måndags. Har moderaterna tillsammans med övriga borgerliga partier makten, så har dom. Det innebär att den satsning som vi socialdemokrater förde fram med färre barn i grupperna i  förskolan, fler lärare i skolan och en riktig kvalitetshöjkning i omsorgen av äldre inte blir av. Synd för vår stasning behövdes och hade verkligen inneburit ett lyft för Österåkers kommun, så tycker i alla fall jag som den socialdemokrat jag är.

Men, men , alla dem som röstade på moderaterna och folkpartiet, kristedemokraterna och Österåkerspartiet går knappast lottlösa , istället får de glädjas åt att de snart blir kollektiva konstägare för en samling tavlor för tio miljoner kronor !

" Vi ger inte allt åt alla"  så Michaela Fletscher (m) tillträdande kommunalråd, - " utan vi gör det vi lovar! "

Och när lovade moderaterna en konstsamling åt folket ???

onsdag 3 november 2010

Stor kvalitetssatsning och bibehållen skatt

På måndag är det kommunfullmäktige och då skall budgeten för Österåkers kommun antas. Socialdemokraterna i Österåker föreslår i sitt budgetförslag för 2011 kvalitetshöjningar med tonvikt på förskolan, skolan och omsorgen om äldre. Det handlar om minskade barngrupper i förskolan, om ett första steg tas för att öka antalet lärare i skolan, om en 10 procentig ökning av ersättningen till utförare av särskilt boende för att säkra kvalitén i omsorgen av de äldre, samt om sänkt egenavgift för biståndsbedömd hjälp till 100 kr/tim. Kommunskatten föreslås ligga kvar oförändrad.
- Vi vill ge förskolan och skolorna bättre förutsättningar, för sitt arbete. Det gör vi genom att ta ett första steg mot målet om mindre barngrupper i förskolan. I skolan föreslår vi att ett första steg tas mot en lärartäthet om 9 lärare per hundra elever. Stödet till barnen och eleverna måste också öka och förskolepersonal och lärares arbetsmiljö förbättras. Vi vill se en framtida ordentlig satsning på IT-teknik i skolan och planeringen för ett genomförande bör starta redan nu, menar Ann-Christin Furustrand (s) tillträdande oppositionsråd, och tillägger;
- En del brister kvarstår i skolorna som snarast bör åtgärdas, bl.a. saknar Skärgårdsstadsskolan fortfarande måltidslokaler, liksom Österåkers gymnasium varför vi föreslår att detta nu åtgärdas.
- Vi vill nu åstadkomma en rejäl satsning på att säkra kvalitén inom omsorgen av de äldre. Därför föreslår vi avgiftsfritt trygghetslarm, samt sänka egenavgiften för biståndsbedömd hjälp till 100 kr/tim. Nya Livlinan – den stödverksamhet för ungdomar som tidigare funnits, den startar vi upp och ger bättre förutsättningar för att utvecklas också långsiktigt
- Österåkers kommun måste nu också göra allt för att få fart på byggandet av hyreslägenheter för att möta det behov av små lägenheter som finns.
- Med nya och positiva prognoser för kommunens ekonomin som nu finns ser vi att det är möjligt att göra dessa kvalitetshöjningar som vi nu föreslår med bibehållen kommunalskatt, säger Ann-Christin Furustrand.

måndag 25 oktober 2010

Nominerad till nytt oppositionsråd

Vid ett medlemsmöte förra veckan, onsdagen den 20 oktober närmare bestämt, bekräftade socialdemokraterna i Österåker sitt tidigare beslut att nominera mig till nytt oppositonsråd i Österåker

Det känns stort. Och jag ser fram emot fyra spännande år där vi socialdemokrater nu gör en omstart med sikte på framtiden. Vi kommer att driva en konstruktiv oppositions politik med Österåkers främsta för ögonen. Vi kommer att ta fram innovativa lösningar på dagens och morgondagens problem, alltid med fokus på medborgarnas behov och önskemål, inte bara marknadens.
Lika självklart som vi kommer att vara tydliga med att påvisa skillnaderna i politiken som borgerligheten för, och påvisa de fel och brister vi ser kommer vi redogöra när vi tycker att något funkar och är bra för Österåker. För mig är delaktighet från de som berörs av de fattade besluten avgörande och i min roll som oppositionsråd kommer jag vara två öron och en mun för Österåkers medborgare.

Hälsningar

Ann-Christin Furustrand

tisdag 5 oktober 2010

När SD lämnade kyrkan visade de sitt rätta ansikte

Läser just i Aftonbladet att sverigedemokraterna lämnade gudstjänsten i Storkyrkan i protest. partiledare uttalar i tidningen att han kände sig kränk.  Vad var det då som hände, enligt Aftonbladet så var det när biskop Eva Brunne började tala om rasism och främlingsfientlighet som sverigedemokrater reste sig och lämnade kyrkan.
Hon lär ha sagt ungefär så här:
– Den rasism som säger att du inte är lika mycket värd som jag, att du ska inte har samma rättigheter som jag, inte är värd ett liv i frihet, och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld – det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor.

Alltså, genom årets val har sveriges parlament för första gången fått ett parti som emotsätter sig människors lika värde - en grunduppfattning som präglat Sveriges utveckling i många långa år och utgör ett grundfundament i det svenska samhälle.

Oh vad jag önskar jag kunde vakna upp imorgon och inse att valresultaet bara var en väldigt ond dröm.

tisdag 21 september 2010

Ankis blogg: Tänker ta täten i tåget för en förändring 2014!

I går var ingen rolig dag. Jag var chockad. Har varit ute tillsammans med ett järngäng och knackat dörr och fört tusentals samtal sedan i början av året. Vi har nästan pratat med lika många som röstat på oss, närmare 5 800 personer. Under samtalen uttrycktes ett sådant missnöje med moderaterna, och så många pekade på problemen med de stor barngrupperna i förskolan och kvaliteten i skolan med stora klasser.

Vi har mött oro inför framtiden och människor som önskade sig en förändring. Många sa " det måste ske en förändring här i Österåker, det måste bli slut med moderatstyret!! " Så kändes det, fram till sista dagen, då hände något har jag så här i efterhand förstått, och vad exakt det var får vi ta tid på oss att analysera. Vi hade folket med oss, och så ............ . ??

I går släppte chocken över att också vi tappat mandat i paritet med rikstrenden. Visst det känns orättvist, det tillstår jag, är både ledsen och bedrövad och arg om vartannat för det - MEN - det är bara att bita i det sura äpplet, eller som en kompis till mig sa, "det är bara att bryta ihop och komma igen".Och med den insikten stiger nu en mycket stark kamplust. Från och med nu, har vi 1460 dagar kvar till valdagen 2014, och jag tänker gå i täten för en rörelse som skall skapa en förändring 2014. Alla kreativa krafter skall från och med nu samlas för att göra jobbet! Det finns ingen väg tillbaka, bara en väg och den leder framåt!

Har fått många dunkar i ryggen, en del har sagt " du lägger väl inte av för du behövs i politiken i Österåker".Idag har jag ett klart besked - Nej, jag tänker inte lägga av ! Det är precis tvärtom och det finns några saker som sporrar mig särskilt. Ett av dessa är den kvinnan som kom fram till mig där jag stod utanför vallokalen i Hacksta, hon ställde sig nära mig. Då såg jag att under charlett fanns inget hår och hon berättade att att hon var cancersjuk, om sina behandlingar och om hur livet nu blivit. När jag tänker på henne, så inser jag vad jag har att vara tacksam för - nämligen - hennes röst.Varje gång jag känner att det är jobbigt, då kommer jag att ta fram minnet av just denna kvinna.

Ytterligare ett minne som sporrar är den småbarns mamman som kom fram till mig på torget i Åkersberga, som var på väg att förtidsrösta, hon sa: " jag har hört att du är en politiker som engagerar dig och brinner för hur barnen har det i förskolan och skolan" hon tittade mig i ögonen och sa " är det så?

Ja det är så, och det har jag gjort ända sedan den dag jag kom in i kommunfullmäktige 1991, och innan dess även jag som arg småbarnförälder, så jag känner så väl igen mig. Hon kommer också vara min sporre under de kommande fyra åren - för jag fick hennes röst - det är en gåva som jag kommer att förvalta så gott jag kan !

Jag tänker inte svika dem som röstade på oss socialdemokrater i  Österåker - de jag har träffat har varit så tydliga med vad de vill - att vi skall driva en mycket tydlig och aktiv socialdemokratisk politik som hörs och som syns!Nu skall vi rigga organisationen, tillsammans med alla vår nya medlemmar vi fick under valrörelsen och de som redan är medlemmar ska vi rusta oss och börja jobbet.

Det sista minnet som jag vill lyfta fram från valrörelsen är den mörkklädda kille som sannolikt la sin röst på sverigedemokraterna som mötte mig på torget när jag delade ut valinformation med att vilja ge mig stryk.
Det ger mig en insikt om, vilket kallt samhällsklimat vi nu kommer att möta med sverigedemorkaterna i Sveriges riksdag. Jag skämms över det faktum att dessa rasister nu får ta plats i demokratins högborg. Det är skamligt för Sverige att så nu sker. 

Låt mig bara få snyta mig, torka tåren, få slå näven i bordet, så är jag på banan igen! Känner hur kamplusten stiger timme för timme!

Nu jvl!!!

lördag 18 september 2010

Ankis blogg: Vilken fantastisk dag trots regnet!

Torgmöte i Åkersberga med Nalin Pekgul. Nalin är som alltid tydlig med vilket samhälle som hon ser riskerar att växa fram med en fortsatt borgerlig regering och vilket samhälle som istället kan bli med en rödgrön regering. Reynoldh som intervjuade Nalin på torgmötet lyfte också fram vad regeringens politik lett till när de ändrade reglerna för sjukförsäkringen. Det är en medveten förändring vars syfte är att frigöra resurser från sjukförsäkringssystemet till skattesänkningar för de som redan har pengar. Titta bara i kvällstidningarna som rapportera om att Reinfeldt närmaste medarbetade fått närmare 7 miljoner sammantaget i skattesnkningar och de som fått betala detta är alla som nu utförsäkrats och bland dem svårt cancersjuka människor som dessutom krävts att de skall söka jobb. Det är verkligen illa att Reinfeldt inte ta ansvar för sin politik - han har hela tiden vetat att det är just dessa effekter som ändringarna i sjukförsäkringen skulle ge, flera remiss-instanser varnade honom. På torget i Åkersberga fick vi höra av borgerliga valarbetare att det är vi socialdemokraters fel att dessa exempel nu visars sig i media. Detta är nys, utöver de exempel som framkommit i media finns 30 000 till exempel. Förändingarna i sjukförsäkringen är en politiska skandal och det finns ingen annan att skylla på än sittande alliansregeingen. Hitintill har ingen i regeringen tagit sitt politiska ansvar för va de åstadkommit - det tycker jag är oerhört svagt.
Rösta bort alliansregeringen - rösta på en rödgrön regering!

fredag 17 september 2010

Ankis blogg: Vilket underbart team Sahlin, Ohly och Wetterstrand är i debatten!

Tittar just på debatten i SVT och jag måste säga att jag känner mig stolt över Mona Sahlin och hennes insats, helt suveränt!  Jag tycker att både Lars Ohly och Maria Westterstrand är jättebra. Det rödgröna regeringsalternativet tar hem den här debatten med råge.

Moderaternas Fredrik Reinfeldt liksom resten av de borgerliga partiledarna tar inte ansvar för konsekvenserna av sin förda politik som lett till att 30 000 nu utförsäkras bland dem allvarligt sjuka. Jag tycker att det är så dåligt att inte kunna säga , inte kunna erkänna att nedskärningarna i sjukförsäkringen gjorts för att dra in resurser för i sin tur ge iväg dessa till friska arbetsföra högavlönade i form av skattesänkningar. Det är uselt av alliansen att inte står för den politiken!

När alliansen konfronteras med effekterna av sin egen förda politik väljer Fredrik Reinfledt att lägga huvudet lite på sned och se "drabbat " ut, Göran Hägglund väljer att säga sig upprörd för de fall som visats i media, men väljer att strunta i de övriga 30 000 som sitter i samma situation, Jan Björklund står tyst och skakar på huvudet och Maud Olofsson står och hånler, och säger att detta inte är verkligheten.

Låt mig vara tydlig, jag tycker inte att en regering som skapat dessa effekter skall kunna väljas på nytt. Nästa mandatperiod står ytterligare 40 000 på väg att bli utförsäkrade, utvecklingen måste helt enkelt stoppas.Sverige måste återigen bli ett varmare och mänskligare samhälle och det kan bara de rödgröna åstdkomma ! På söndag visar vi vad skåpet skall stå!

tisdag 14 september 2010

Ankis blogg: Hurra för folkhemmet och för solidarisk skattepolitik

Min rubrik skulle också kunnat vara - vi har inte råd med en borgerlig regering i Sverige eller i Österåker!
Den solidariska skattepolitiken bygger på att vi alla betalar skatt, skatten fördelas så att vi betalar efter förmåga och ges efter behov. Det innebär att vi är solidariska mot varandra och över tid.

Alternativet till en solidarisk skattepolitik är att var och en betalar själv vad det kostar. Låt oss se vad det skulle innebära och låt oss jämföra:


Ett litet barn mellan 1 - 2 år i förskolan kostar 104.200 kronor om året, det blir 8.683 kronor i månaden.
Två barn i förskolan, ett litet barn 1-2 och ett 3 - 5 år , då kostar barnen 173.730 kr om året det blir 14.477 kr i månaden.
Två barn i grundskolan , ett i mellanstadiet och ett i högstadiet kostar tillsammans 94.795 kr om året, dvs 7.680 kr i månaden

Fundera över vem som skulle ha råd att på egen hand betala mellan 8.000 till 14.000 eller mer i månaden för att ha barnen i förskolan och i skolan ? Idag har alla sina barn i skolan och många i förskolan, ingen hindras från detta pga tjockleken på plånboken och så ska det vara, och så är det i ett land som bygger på en gemensam solidarisk skattepolitik.

Hur kommer det att se ut om fyra år ? Min övertygelse är att ytterligare en period med regeringen Reinfeldt då har denna grundbult, den solidariska skattepolitiken fått sitt törn och sannolikt har resan mot ett samhälle med inslag av allt fler egenavgifter tagit ett rejält kliv.

Den 19 september avgör du hur det blir ?
Jag kommer ge stöd för en fortsatt solidarisk skattepolitik genom en röst på socialdemokraterna.

måndag 13 september 2010

Ankis blogg: Vilket Sverige, vilket Österåker vill vi ha?

Valet handlar om vilket Sverige, vilket Österåker vill vi ha ! Läser och hör ibland att det inte finns några skillnader i politiken. För mig är det en märklig analys. För mig ter sig skillnaderna som stora mellan socialdemokratisk politik och moderat. Vi delar helt enkelt inte samma människosyn och heller inte samma vision för vårt land, eller för den delen för Österåkers kommun.

Ta och fundera över det faktum att moderaterna kallar sig för det nya arbetarpartiet - varför det ? I Danderyd och i Täby har moderaterna sina flesta sympatisörer, egen majoritet. Är det i Danderyd och i Täby de flesta arbetare bor ?? Givetvis inte, att kalla sig arbetareparti är av taktiska skäl, det är ett försök att skrapa av sig stämpeln som ett överklassparti.
Gå inte på det ! Moderaterna är och förblir ett parti för överklassen, titta på deras förda politik vilka har den gynnat jo de som redan har har fått det bättre. Därför är det tämligen riskfritt att dra slutsatsen att det är den politiken som kommer att fortsätta. Det är en politik som gjort Österåker till en kommun där valfriheten lagts i händerna på privata förskolor och skolor, de är företagen som väljer elever och inte tvärtom som det borde vara. Det övergripande målet sänkt skatt före kvalitet är knappast övergivet och kommer att fortsätta.
Frågan blir då - vill du verkligen ha mer av samma, med känt resultat- eller är du beredd att satsa på en ny regering både i landet som i Österåker - som ger dig högre kvalitet i förskolan och i skolan och som innebär ett lyft för äldreomsorgen.

För mig är valet enkelt - det blir socialdemokraterna!

fredag 10 september 2010

Gå och rösta och rösta på socialdemokraterna - för ett mänskligare samhälle!

Det här är socialdemokrati för mig:
Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader,könssegregation eller etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering,ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra
sitt liv och sin vardag och i jämlik och solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar,som gagnar det gemensamma bästa.

Gå och rösta och rösta på socialdemokraterna - för ett mänskligare samhälle!

Ann-Christin Furustrand, inför valet.

onsdag 8 september 2010

Ankis blogg:Långtidsarbetslösheten i Österåker ökar

I Österåker så har arbetslösheten de senaste månaderna ökat mer än i övriga länet vilket är oroväckande. Vad som dock är ännu mer oroande är den markanta ökning som sker av långtidsarbetslösa i kommunen. Tittar vi tillbaka ett år så har antalet långtidsarbetslösa ökat med hela 151 procent. För att ge dessa personer en ingång på arbetsmarknaden så krävs det aktiva insatser och en arbetsmarknadspolitik som ger dessa personer nya chanser och möjligheter. Vi socialdemokrater har försökt få fart på övriga partier i Österåker, men intrycket är att man är nöjd med tillvaron som det är.
Här tillsammans med Maryam Yazdanfar som är en av våra (s) riksdagsledamöter som kämpar mot ungdomsarbetslösheten

Därför vill jag påstå att den borgerliga politiken försätter chanser för våra unga. Österåker har haft en ökning av ungdomsarbetslösheten på 59 procent det senaste året och i dag så är närmare 150 unga arbetslösa i vår kommun. Det kräv ett engagemang från våra politiker i kommunen så att gemensamma insatser görs för att skapa möjligheter och chanser för dessa personer. Det är helt oacceptabelt att av de 657 personer som inte befinner sig i några arbetsmarknadsinsatser i kommunen så är 254 av dessa långtidsarbetslösa.

Att tro att fyra år till med samma borgerliga politik i kommunen och samma passiva regering skulle lösa arbetslösheten som bara blivit värre sedan de fick makten förstår nog de allra flesta. Visst finns ett antal ljusglimtar på arbetsmarknaden men det är ett faktum att 488 000 personer i dag saknar arbete i det borgerligt styrda Sverige kan inte ses som något annat än ett misslyckande.

Frågan är inte oviktigt. Fler jobb betyder bättre ekonomi och möjligheter att höja kvaliteten i vår gemensamma välfärd. Varje barn ska ha rätt till en bra start i livet. Därför måste kvaliteten i förskola och skola samt äldreomsorg höjas . När det gäller ungdomsarbetslösheten så finns står risk för att dessa unga tappar både självkänsla och tilltro till samhället och det får bara inte ske.

Ann-Christin Furustrand (s)
Kommunalrådskandidat

måndag 6 september 2010

Ankis blogg: Fler lärare eller nya skattesänkningar?

Valdebatten i närradion i Österåker gav klara besked om vad valet handlar om. Debatten går i repris 103,7 MHz, Del 1 - månd 6 sept kl 16.00 samt sönd 12 sept kl 21.00. Del 2 - tisd 7 sept kl 16.00 sam,t månd 13 sept kl 21.00. Del 3 - omsd 8 sept kl 19.00 samt tisd 14 sept kl 21.00.

Det som var och en nu bör fråga sig är:

Vad är mest sannolikt ?

Blir det  fler lärare om man tillför resurser ? Eller om man tar bort resurser från skolan genom nya skattesänkningar ?

Kan barngrupperna i förskolan minskas om man tillför mer resurser ? Eller om man tar bort resurser från förskolan genom nya skattesänkningar ?

Det här var frågorna som ställdes i valdebatten, och så här svarade vi socialdemokrater :
1. Ska vi bygga mer vindkraft på Ljusterö?
Svar: Vi är positiva till utbyggnaden av vindkraftverk i skärgården. Med de krav som finns så behöver vara orolig för att det därför blir för många. Vi är positiva till grön energi och att vi värnar vår miljö,det ger fler jobb
2. Hur skall kommunalskatten förändras?
Våra kvalitetssatsningar som vi anser är viktiga att genomföra kostar dig som har en inkomst på 24 997, vilket är medelinkomst i Österåker 2008 enligt SCB, med 99 kronor mer i månaden.
3. Hur skall kollektivtrafiken förändras ?
Dubbelspår och tio minuters trafik på Roslagsbanan. Vi vill avskaffa zonsystemet och sänka priset på SL-kortet. Vi vill införa lokalbuss till Domarudden.

4. Hur ska servicen i skärgården i glesbygden förändras ?
Vi vill förbättra den offentliga servicen i skärgården, välfärden skall finnas till för alla både boende i skärgården som på fastlandet. Det är viktigt att öborna får stöd och råd så att boenden och arbeten finns i närheten. Vi vill bevara alla skärgårdsskolor. Skapa bättre förutsättningar för företagare bland annat genom att förbättra fraktstödet, förbättrade tvärförebindelser mellan öar i skärgården. Att ha bemannad ambulanshelikopter med läkare.
5. Hur skall skolan förändras?
Huvudinriktningen på socialdemokratisk skolpolitik är tydlig. Fokus skall lägga på lärande, kunskap och dokumenterade resultat. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras. Därför måste alla skolor vara bra skolor. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per hundra elever, från skolorna i Österåker 7,6.
6. Hur skall genomfartstrafiken förändras?
Allt sedan 50-talet har Röllingbyleden varit med i Vägverkets planer, servitut finns inskrivet i berörda fastigheter. Socialdemokraterna, centern och moderaterna röstade igenom en skrivning i trafikförsörjningplanen 1983 som innebar att Röllingbyleden skulle tidigareläggas för länsvägar och påbörjas under flerårsplanens första femårsperiod. Därefter har ingenting hänt och idag står vi inför risken om en akut trafikinfarkt. Vi är bredda att ta upp diskussionen ånyo
7. Hur många hyresrätter, respektive bostadsrätter skall byggas per år ?
Vi vill fram tills 2014 bygga 500 hyresrätter med inriktning på främst mindre lägenheter. 200 bostadsrätter, 100 radhus och villor. 100 äldrebostäder.
8. Med vilka partier vill ni samverka med för att få majoritet ?
Den 20 september bjuder vi på frukost i folkets hus, välkomna är de partier som tillsammans med oss socialdemokrater är beredda att utifrån medborgarnas bästa utveckla, och demokratisera Österåker

måndag 30 augusti 2010

Ankis blogg: Mindre klasser i skolan går före skattesänkningar!

Mindre klasser i skolan går före skattesänkningar! Det är en fråga som väljarna har att ta ställning till i Österåker. Vill man få samma politik som styrt kommunen senaste 12 år - eller är man beredd att satsa på något annat ? Jag hoppas att man lägga sin röst så att Österåker kan få en riktig skjuts i utvecklingen.

För så här tänker jag : För att alla ska nå kunskapsmålen behövs mindre klasser. Då hinner läraren ge både extra stöd och extra stimulans. För elever har olika behov. Alla ska mötas av höga förväntningar.Ingen ska hållas tillbaka. Den som riskerar IG ska få individuell lärarledd undervisning och läxläsning.

Regeringen har sänkt skatten med 100 miljarder. Moderaterna lovar mer av samma. Likadant har moderaterna agerat i Österåker där de sänkt skatten senaste fem åren med 65 öre, vilket motsvarar cirka 50 miljoner kronor. Vilka har fått betala dessa skattesänkningar ? Jo det har barnen i förskolan fått göra med stora barngrupper, det har eleverna i skolan gjort med stora klasser, det har personalen gjort då det blivit svårare att upprätthålla kvaliteten. Det har de äldre fått göra med sämre omvårdnad.

Vi socialdemokraterna kan inte vänta med att investera i ett bättre Österåker !

Den 19 september avgör du!

fredag 27 augusti 2010

Ankis blogg: Österåker förlorar 26,4 miljoner om det blir fyra år till med Reinfeldt!

Regeringen Reinfeldts skattesänkningar hotar välfärden i Österåker.

I valmanifestet som de borgerliga partierna nu lagt fram föreslås ytterligare inkomstskattesänkningar som kostar statskassan 15 miljarder.
Dessa skattesänkningarna om väljarna nu skulle rösta fram alliansen på nytt det sker på bekostnad av förskolan, skolan och äldreomsorgen också i Österåker. Det är jag orolig för.

De rödgröna regeringsalternativet vill investera 12 miljarder mer än regeringen på kommuner och landsting under de kommande två åren. För exempelvis Österåker handlar det om 16,1 miljoner 2011 i ökade statsbidrag och närmare 10,3 miljoner 2012.

Jag tycker det är viktigare med fler lärare i skolan och mindre barngrupper i förskolan, och en värdig äldreomsorg än att fortsätta med stora skattesänkningar som mest gynnas grupper med stora inkomster.

Vi behöver en förändring i Österåker inte mera av samma skattesänkarpolitik som urholkat kvaliteten i Österåker länge nog. Österåker har helt enkelt inte råd med en moderatstyrd regering varesig nationellt eller i kommunen.

Det är dags för en förändring både i regeringen och här i kommunen !

onsdag 25 augusti 2010

Ankis blogg: Att vara valarbetare då gör man ALLT

Dagens valarbete har bestått av att sätta upp valaffischer, delvis i ösregn. Sedan har jag stått i en liten bod och klistrat nya affischer. Justerat webbsidan en aning. För två veckor sedan lämnade jag in en debattartikel till tidningen Kanalen och har inte fått något besked om den kan tänkas komma in, idag fick jag besked, att de inte kunde lova något, givetvis hoppas jag att den kommer in för jag tycker att den artikeln har något viktigt att förmedla.

I går kväll var vi tre styckens om knackade dörr, vi lyckades knacka 82 dörrar och förde massor med bra och intressanta samtal om samhället och om politik. En dam var vänlig nog att visa sin tomatodling och bjöd på härligt solmogna tomater, jättegott. I morgon blir det att gå upp med tuppen 08.00 frukostmöte.

Nog har valarbete sin alldeles egen charm.

( P.S bilden från lördagens torgmöte)

tisdag 24 augusti 2010

Ankis blogg. Ökad kvalitet i skolan

Österåker har varit en progressiv och stark skolkommun men har genom kontinuerliga och kraftiga nedskärningar successivt tappat den positionen. Vi tänker vända den trenden genom långsiktig planering och ekonomisk satsning. Det missnöje som finns skall vändas till att barn och föräldrar återigen känner förtroende för Österåkers alla skolor, oavsett om de drivs i kommunal regi, eller är friskolor. Elevens rätt till kunskap i en skola av hög kvalitet ska prioriteras. Granskning, insyn och kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika. Vi vill investera i en skola som har resurser för att få ditt barn att känna sig välkommen till skolan och få den uppmärksamhet som barn har rätt till. I vår skola skall alla elver ha möjlighet att nå sin fulla potential
Därför behövs Ett nytt Österåker - ett möjligheternas Österåker

måndag 16 augusti 2010

Ankis blogg: Mona du är toppen !

Vi var ett gäng som åkte in från Österåker till Tantolunden i söndags för att lyssna på Mona Sahlin. Hela programmet var bra, Thomas Bodström som han själv sa agerade "förband" och det gjorde han suveränt han peppade verkligen alla i publiken,hoppas verkligen att han har möjlighet att komma ut till oss i Österåker.
Sedan kom huvudnumret, Mona Sahlin. Media må skriva vad de vill man det går inte att ta miste på att Mona Sahlin är mer än en värdig statsminsterkandidat. Känslan speciellt den senaste veckan är att media bestämt sig för Reinfelt som statsminster, så därför är det ingen som synes våga sticka ut och säga något positivt om Mona Sahlin. Talet Mona Sahlin höll var mycket bra, det v ar tydligt, det var rakt och det höll av en erfaren politiker med statsministers pondus. Vi var många som var lyriska och kände att vi fått en stor dos ytterligare vitaminer för att kämpa i valrörelsen. Socialdemokraterna är som bäst när vi slår i underläget - och det kommer vi att göra, lita på det !

fredag 13 augusti 2010

Ankis blogg: Lägg undan två paket ciggaretter och barnen får det bättre

Snart börjar skolan igen och många elever återvänder till en miljö med stora klasser och många gånger till en ensam lärare som gör sitt bästa för att se alla sina elever. Semestern är slut för många och de allra minsta barnen börjar nu återvända tills in förskola, en bra verksamhet men ofta i alldeles för stora barngrupper. Varför det är så, kanske vore bra att fundera över, för det har nämligen anknytning till valet 19 september.

I  Österåker har moderaterna och sina alliansbröder hållit sig kvar i maktposition genom ständiga löften om sänkt skatt, dett har de väljarna, de vuxna lockats av. Många har sannolikt inte tänkt på att också skattesänkningar kostar - dessa är inte gratis !

Men vad har skattesänkningarn kostat ? Jo, då var vi tillbaka igen där vi började, nämligen i skolan med stora klasser, och i förskolan med stora barngrupper.

Men vad skulle det kosta att ändra på detta ? Att öka antalet behöriga lärare, och att successivt börja minska barngrupperna i förskolan, med flera goda förbättringsförslag skulle kosta ungefär lika mycket som två paket cigaretter i månaden för en genomsnittlig lön i Österåker ( 24 997 kr/mån SCB 2008).
Och en röst på socialdemokraterna förståss !

fredag 6 augusti 2010

Nya tuffa Sverige inget att vara stolt över!

Läser idag,återigen den artikel som publicerades i gårdagens Aftonblad om Ari som knäcktes av de nya sjukreglerna. Den artikeln, liksom ett antal andra artiklar som tidigare publicerats som beskrivit samma sak nämligen människor som drabbats av sjukdom och som sedan plågats ytterligare av de nya sjukreglerna, gör att det nya tuffa Sverige som växt fram under de senaste fyra åren är inget att vara stolt över. Min åsikt och slutsats är att nuvarande regering gått för alldeles för långt.

Moderaternas inställning när de var i opposition tog ofta sin utgångspunkt och syn på att människor i allmänhet fuskade.Visst förekom det att individer fuskade - men att ta för givet, och dra alla över en kam, som jag uppfattar att främst moderaterna gjorde då leder till när ett sådant parti ges möjlighet att påverka människors vardag och ges makt, just till förändrade regler som drabbar människor som faktiskt är sjuka på riktigt. Fokus sätts på att jaga eventuelle fuskare, än att skapa ett effektivt system som hjälper, ger stöd tillbaka till ett aktivt liv.

Det måste i ett humant samhälle finnas trygghetssystem som går att lita på, det vill säga när och om man drabbas av sjukdom och mister förmåga, delvis eller helt att arbeta, så måste det finnas ett stöd. Att vi alla är med och finansierar ett sådant stöd är en bra modell. Ett bekymmer som nu uppstått i och med de nya reglerna är att det inte går att lita på att stödet, hjälpen finns där om man blir allvarligt sjuk. Jag förstår mycket väl hur kränkande det måste vara att bli ifrågasatt om sin arbetsförmåga om man drabbats av en allvarlig sjukdom, och genomgår tuffa behandlingar och som kan intygas av medicinsk expertis.

Jag ställer mig frågan. Vad har vi som samhälle tjänat på att plåga dessa människor på det sättet ?
Är övertygad om att det går att hitta modeller för ett trygghetsystem som i verklig mening utgör ett stöd för människor som drabbats av sjukdom att kunna komma tillbaka i någon mening aktivt liv igen.

När det gäller fusk så kan det aldrig accepteras och system måste fånga upp, och täppa till ev sådana möjligheter till ett sådant beteende. Ytterst är det en moralisk fråga - och visst önskar man sig ibland att det skulle finnas mer av solidaritet mellan människor. Men vi kan inte låta hela trygghetssystem grunda sig på några i sammanhanget få fuskare - det borde bygga på att ge ett effektivt stöd tillbaka till egen försörjning.

Och sedan borde vi diskutera, vad gör vi med de människor som är så pass illa däran att de kanske aldrig kan återgå till yrkeslivet ? Ska vi ta ett gemensamt ansvar - det tycker jag - eller skall vi vända bort ansiktet och tycka att de får skylla sig själva ???

Nej, nya tuffa Sverige är inget att var stolt över!

måndag 2 augusti 2010

Tillbaka från semestern till vardagen igen

Fyra semesterveckor går så fort. Det har varit fantastiska veckor, bara att få styra dagen, när man går upp och vad dagen skall innehålla. Och framförallt få vara med barn och bonusbarnbarn, och den allra käresta livskamraten , att vi får tid för oss själva - det är fint det.

Dessa fina veckor började med en del kulturupplevelser på hemmaplan. Musik i sommarnatten i Roslagskulla fina träkyrka med Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp.

En underbar sommarnatt med lika underbar musik. Har ni vägarna förbi Roslagskulla och Roslagskulla kyrka nästa sommar, så se till att få uppleva detta, rekommenderas varmt

Dagen därpå begav vi oss till Roslagskulla igen. denna gång för att vara med på genrepet till Wiraspelet. Det är ett friluftsspel som ger publiken möjlighet att fantisera sig till den tid i Wira som rådde på Gustav Vasas tid. Det finns mycket som är fint med Wiraspelen, men jag är barnsligt förtjust i scenerna där de bastanta nordsvenska hästarna dånar så marken skakar.


Dessa hästar är nästa som små tanks, fast mycket finare förstås Jag hoppas att Wiraspelen kan leva kvar och visst vore det spännande om det fanns någon ytterligare historia från den tiden som någon regissör kunde göra om till friluftsteater.

Sedan har jag hunnit med en träff med många av mina ungdomskompisar från tiden på Jollecenter. Vilka härliga människor som man har fått förmånen att växa upp med. Det var över trettio år sedan vi sågs, och det kändes helt plötsligt som vi var tillbaka
när vi sist sågs. Vi kommer att ses nu vartannat år, och jag ser redan fram emot nästa träff.

Därefter begav sig kära maken och jag till grekiska fastlandet och till dess nordvästra del, (Epires-regionen tror jag det heter). Staden Parga blev vår bas i två veckor i 40 graders värme medan vi åkte badbåtar till olika fina stränder.

Vi hyrde bil och for till Meteora, som finns uppsatt på världsarvs listan. Det är en märklig bergskedja, som inte liknar något annat, på håll tyckt jag bergskedjan såg ut som en "bombad elefant" om uttrycket tillåts.Det lär vara en geologisk gåta hur dessa berg kommit till, lika märkligt är de cirka 22 kloster som finns högst upp på en del av bergets högsta toppar. Dessa kloster liksom nästan svävar i luften högt däruppe. En fantastisk plats. Kan förstå att munkar och nunnor kan finna stillhet och ro i denna omgivning.

Det tog ett tag innan vi förstod att river Synx var lika med river Archenon på kartan och det var tur att vi upptäckte det och åkte dit.

Där gick vi i den djupa ravinen på botten av floden. Att flodvandra i iskallt källvatten är även det en upplevelse, jag lovar.










Åter hemma blev det besök med övernattning på kolmårdens djurpark och sedan bar det av till fjällen och till mitt och Reynolds mecka - Lofsdalen. 12 grader varm och duggregn.

Vi har promenerat, grillat , vilat, ja riktigt slappat. Sedan blev det ganska läskigt spännande när vi insåg att en livs levandes björn på 2-3 år och 60-70 kg stor höll på att etablera sitt revir mellan huset där vi bor. Grannarna såg den, och maken fick syn på björnen en eftermiddag när han skulle köra till byn och köpa tidning, den satt precis där vi själva promenerat tio minuter innan. Något fel i denna björns beteende var det som inte gick tillbaka till skogen utan istället valde att slå sig ner bland husen, nära människorna. Vi förstod ganska snart att skyddsjakt snabbt beviljats och det var nog den enda och rätta lösningen.

Många härliga minnen att ta med sig nu när vardagen åter inträder.

onsdag 23 juni 2010

Förstör inte mellanmjölkens land!


Aldrig har en regering på så kort tid gynnat så få med så mycket.
Läser Expressen, där Östros pekar ut finansminister Anders Borg som arkitekten bakom en politik som skapar rädsla, otrygghet och ökade klyftor i samhället, genom att försämra sjukförsäkringen och a-kassan. Enligt Östros är syftet att underminera facket och få människor att hålla tillbaka sina lönekrav.
– Rädsla för fattigdom ska sätta press nedåt på lönerna, säger Östros i reportage
Själv tycker jag att detta har varit tydligt hela tiden vad själva grundsyftet med vad moderaterna vill använda regeringsmakten till - att förändra hela det Sverige- som byggts upp under så lång tid - till att bli ett allmänborgerligt land, som vilket som helst i Europa, där rika är rika och de fattiga, verkligen fattiga, där det för en del inte räcker med ett jobb och en lön för att försörja sig utan det krävs flera. Läser samtidigt i en annan nyhetartikeln att Sverige har på senaste tid fått massor av fler dollarmiljonärer, det tror tusan det, moderaterna har gynnat sina kärnväljare med "kirurgisk" precision, som Östros sa i artikeln i Expressen. Skulle det göras en mätning också över fattiga, så skulle sannolikt antalet fattiga också å ha ökat. Vad visar detta ? Jo det visar på ett Sverige där orättvisorna ökar, ett Sverige som håller på att bli itudelat. Länder där det råder stora skillnader mellan människor där byggs höga murar och där anlitas vaktbolag,där råder otrygghet på gator och torg.

När jag knackade dörr här under våren vad det vid ett tillfälle en kvinna som så träffsäkert sa -Vad var det för fel på Folkhemmet Sverige ? Håller med henne - min uppmaning är till alla väljare förstör inte mellanmjölkens land - byt regering!

140 nya långtidsarbetslösa varje dag


Snart är det midsommar och i dag är det många som jobbar sin sista arbetsdag innan semestern börjar. jag tillhör inte den skara utan jobba på en vecka till efter midsommar. Men jag tillhör den skara människor som har ett jobb. Fler än någonsin idag står utan ett jobb att gå till. I förra valrörelsen, alltså för fyra år sedan så beskrev tillexempel Maud Olofsson, och även andra i den borgerliga alliansen det som en enorm katastrof när arbetslösheten låg runt fyra procent, idag ligger den över tio procent och Maud Olofsson med flera är tysta. Varför ?

Jag skulle tro att det beror på att idag, nu efter fyra års borgerligt styre där centern varit en i gänget så har ungdomsarbetslösheten nått 30 procent och är bland de högsta i Europa. Sysselsättningen har minskat med motsvarande 100.000 människor sedan valet. Och att antalet arbetslösa har ökat med mer än 100.000. Dessutom är antalet långtidsarbetslösa rekordhögt. Bara under det senaste året har antalet långtidsarbetslösa ökat med 140 människor varje dag. Samtidigt har socialbidragen ökat i närmare 90 procent av landets kommuner. Bara under det sista året har socialbidragskostnaderna ökat med tolv procent.

Moderaternas partiledare sa, då för fyra år sedan, att han och hans regering skall synas och värderas efter hur det lyckats med det s k " utanförskapet", dvs ett annat ord för arbetslöshet. Då kan jag bara konstatera att läget ser mer än dubbelt värre ut nu än för fyra år sedan. Ingen kan rimligen påstå att de har gjort ett bra jobb, inte ens utifrån vad de själva gjorde för bedömningar då för fyra år sedan. Det som var kris och katastrof för fyra år sedan, verkar vara helt okej idag för den borgerliga alliansen!

fredag 18 juni 2010

Vi tar fajten för kommunala musikskolan


Här fanns och jag hoppas att det fortfarande går att säga finns planer för att den kommunala musikskolan ska få nya fasta lokaler. Så att denna verksamhet som i princip funnits i kappsäck så länge skall få bra och permanenta lokaler. Det är här i gamla Berga skolans hemkunskaps- och syslöjdslokaler som skall byggas om och byggas ihop. I kommunstyrelsens arbetsutskott har vi sett på fina ritningar som alla ledamöter tyckte såg bra, sedan hände något, och exakt vad kan bara det moderata kommunalrådet Ingela Gardner och folkpartiets kommunalråd Elisabeth Gunnars svara på. För det händer ingenting. Bilden tog jag i går, och här borde det vara en byggarbetsplats nu, men icke. Och när något börjat planeras och det sedan inget händer, menar jag att det finns skäl att fundera - varför det inte händer, det som skalle hända, att bygget av dessa lokaler sätter fart.

Något annat händer sannolikt istället, är det så att alliansen i Österåker, dvs moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centern och Österåkerspartiet tänker sälja ut kommunala musikskolan ? I så fall kommer vi socialdemokrater att vara det enda parti i Österåker som är kvar som tar fajten för kommunala musikskolan så att e får nya och bra permanenta lokaler, och det kommer vi göra tydligt i valet. En röst på socialdemokraterna är en röst för att säkra kommunala musikskolan!

onsdag 16 juni 2010

I Österåker har vi socialdemokrater det modet!


I dagens Aftonblad läser jag en av de bästa inlägg i debatten om kvaliteten i förskolan som jag sett, den hade lika gärna kunnat handla om skolan, då problematiken i princip är detsamma.

Två erfarna förskollärare startar eget och visar i ett gemensamt debattinlägg hur enkelt det hade varit för dom att göra sig själva till miljonärer. De visar att det regelsystem som nu gäller, med tillstånd att bedriva förskoleverksamhet är lättare att få, och dessutom gäller för all framtid,än tidsbegränsade tillstånd för spritserveringar. Situationen som de båda förskolelärarna beskriver kunde lika gärna gälla för Österåkers kommun.

De båda förskollärarna verkar inom Stockholms stad och där är det utbildningsförvaltningen som ska sköta till­synen av förskolorna. De ska bedöma om kvaliteten är tillräckligt hög, men utan fastställda normer för vad som är tillräckligt högt, är det naturligtvis en omöjlighet. I artiklen framkommer att trots att de kan ge kritik fortsätter i vissa fall verksamheten utan större förändringar.

Och artiklen fortsätter med förskolelärarnas synpunkter " Visst ska förskolor gå med vinst, det behövs för utvecklingsarbete och investeringar. Men det svenska systemet där ägare kan plocka ut skyhöga vinster är djupt oetiskt – och dessutom ovanligt generöst jämfört med resten av Europa. Vi skulle önska att man tjänar mer pengar ju duktigare man är – alltså om man bedriver en verksamhet med välmående barn och nöjda föräldrar"

Men är det så i förskolan? Frågar debattörerena, Eller tjänar man tvärtom mer pengar om man skär ner på kvaliteten? Frågställningen är rak och tydligt, och jag vill menar utgör ett problem som vi politiker måste ta tag i också här i Österåker. Det handlar om att ställa krav på kvalitet, och det handlar om vad vi får för våra skattemedel. Vi förtroendevalda ska ta ansvar för att barn, elever ska få god omsorg i förskolan och en bra utbildning, då måste vi kunna ställa krav på den som skall utföra detta - och vi måste få veta om de verkligen levererar. Jag tycker att det är givet och borde vara väldigt enkelt som självklart.

För att få ordning i detta menar de båda förskolelärarna att det krävs politiskt mod. Någon måste våga sätta ner foten och besluta om regler som gynnar den kvalitet man säger sig vilja ha – och inte passivt fortsätta försvara ett grovmaskigt nät av till intet för­pliktande policyuttalanden.

Mitt budskap är - här i Österåker - finns det socialdemokratiska politiker som har det mod som krävs. Vi har drivit dessa krav, utan att få gehör från borgerliga partier, moderaterna vill inte höra talas om att det skall ställas några krav på privata utövare - men är lika snabba och beredda på att minska förutsättningarna för de kommunala förskolorna och skolorna. Så en röst på ett borgerligt alternativ är bortkastad - vill mans e en frändring lägg då en röst på socialdemokraterna.

Läs artiklen här : http://www.aftonbladet.se/debatt/article7310119.ab

Ann-Christin Furustrand (s)
kommunalrådskandidat

torsdag 10 juni 2010

Låt oss samarbeta för att se till att införa en ”Boihop –garanti”


För en tid sedan lämnade vi socialdemokrater in en motion där vi föreslog att Österåker skulle inför en s k boihop-garanti för äldreboende. Motionen fick inget större gehör då. Men nu kanske tiden är mer mogen.

Vid en debatt om äldrefrågor 8 juni arrangerad av PRO, var folkpartiet tydlig med att de tänker gå till val på detta krav, moderaternas representant Kenneth Netterström tyckte också att det var en angelägen sak liksom övriga partier i panelen.

Detta budskap är naturligtvis glädjande.

Därför gör vi socialdemokrater ett nytt försök. Vi sträcker med denna motion ut en hand och föreslår att Österåkers kommun ser till att äldre par ska få bo ihop på de äldreboenden som finns i vår kommun.

När vi nu synes dela uppfattningen att det är ovärdigt att neka äldre par att bo ihop, par som kanske levt ett helt liv tillsammans , och att de självfallet ska kunna fortsätta att bo ihop även om den ena parten inte längre klarar av att bo hemma.


Föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

Att motionen behandlas skyndsamt

Att En ”Bo-ihop” garanti införs

Att En plan för hur ett genomförande tas fram som också innehåller förslag
på datum för när denna garanti inträder

För socialdemokraterna

Ann-Christin Furustrand

Marie Ende

fredag 4 juni 2010

Så här får det bara inte gå till !

Det här är en artikel, som berättar en tyvärr verklig historia som visar hur
illa personalen i Österåkers kommun har blivit behandlad av f n sittande politiska företrädare. Nedanstående artikel är en skarp protest, som vi vill förmedla.

”Personalen är vår viktigaste resurs…”


I lokalmedia rapporterades att avtal som reglerar personalens villkor sagts upp och personalchefen genomfört förhandlingar på uppdrag av den borgerliga majoriteten; dvs Ingela Gardner Sundström.

Vi som undertecknar denna artikel vill berätta hur det gått till och protestera mot hur kommunstyrelsens ordförande, själv, hanterat de fackliga organisationerna och kommunens personal, och hur den demokratiska processen helt och hållit ignorerats.

I kommunstyrelsen lämnades enbart information om resultatet av förhandlingarna, men också att de s k klämdagar, som personalen, som man beskrev det ” generöst” haft, inte kunnat verifieras i något gammalt tidigare avtal. Ett faktum som det beskrevs, utgjorde grunden för att avtalen nu sagts upp och omförhandlats. Man sade sig ha letat, men inte kunnat hitta avtalet. Vid det påståendet reagerade socialdemokratiska ledamöter och ifrågasatte om det kunde vara möjligt, att avtalen inte kunde hittas, och att dessa klämdagar rimligen måste ha haft samband med att personalen avstått ifrån något. Även avsaknaden av den demokratiska processen lyftes, och frågan ställdes om inte kommunstyrelsen borde haft frågan på sitt bord. Frågorna blev aldrig besvarade utan lämnades hängande i luften.

Kunde det verkligen vara så, att det inte fanns något avtal?
Jo, visst fanns det ett avtal, i kommunalhusets arkiv.

Det första avtalet ingicks 1978-06-09 av kommunens förhandlingsdelegation som bestod socialdemokraten Bernhold Swahn och moderaten Stefan Cronberg med biträde av personalchefen Ingvor Weldéus. I vederbörlig ordning godkändes sedan avtalet av personalutskottet och kommunstyrelsen (§ 328, 1978-08-10).

Personalen är vår viktigaste resurs - var ett av motiven till att Österåkers kommunledning
( Vaxholm och Österåker 1974-1982) tog initiativet till att införa flextid och ändrad arbetstid f.o.m. 1979 för all administrativ personal. Detta kom sedan också att tillämpas för andra grupper inom den kommunala verksamheten, efter då särskilda förhållanden. Lärarna var naturligtvis undantagna då de då var statligt anställda.

Då, 1978, gällde 40 timmars arbetsvecka. Det då nya avtalet med möjlighet till också flextid, innebar 41,25 timmar på vinterhalvåret och 36,25 under sommarhalvåret samt ledigt alla klämdagar och 5 timmar dag före helgdag. Man var långsiktig, ty ledigheten från klämdagen 2 jan 1981 och 27 dec 1985 undantogs.

Har den demokratiska processen i nutid gått korrekt till? Vad har kommunalrådet för delegation?

I kommunstyrelsens gällande delegationsordning för personalärenden står att läsa följande:
- Förhandlingsdelegationen (FH) hanterar frågor rörande förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare genom kollektivavtal.
- FH förhandlar å kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och 38 i Lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet (MBL), inom andra nämnder verksamhetsområden.
- FH tolkar och tillämpar lag, avtal och andra bestämmelser rörande kommunen och dess arbetstagare

Någon förhandlingsdelegation har aldrig utsetts. Om så hade skett, hade den fått ett förhandlingsuppdrag av kommunstyrelsen och därefter återkommit för att få ett avtal godkänt. Vi har istället fått verifierat hur det gått till, att det var Ingela Gardner Sundström kommunalråd (m) som på egen hand gav den nya personalchefen i uppdrag att se över arbetstiden för de kommunanställda. Något uppdrag från kommunstyrelsen har inte förelegat. Det ”nya” är inte ens taget av kommunens förhandlingsdelegation. Kommunstyrelsen har muntligen informerats efteråt!

Med en förändring av kommunfullmäktiges sammansättning efter valet, och en kommunledning som respekterar ett demokratiskt arbetssätt, bör ett upprivande av detta ohemula ”avtal” stå högt på listan. Då blir det inte bara en klyscha, att personalen är vår främsta resurs.

Ann-Christin Furustrand (s)
Ledamot kommunstyrelsen

Stefan Cronberg
Föreningen Österåkers framtid

Rosita Olsson Palmberg(s)
Ledamot kommunstyrelsen

Ingvor Weldéus
personalchef i Vaxholm och Österåker 1970-och 80-talen

Bernhold Swahn
Led. Kommunstyrelsen och förhandl.delegationen 1974-1988

måndag 31 maj 2010

Anser MUF att Mankell och Feiler är terrorister ?

Författaren Henning Mankell och konstnären Dror Feiler är två av svenskarna som befinner sig ombord på fartyget Sofia som ingår i konvojen Ship to Gaza.
Är det Mankell och Feiler som Moderata ungdomsförbundets ordförande, Niklas Wykman, avser när han på Facebook, enligt Aftonbladet, sagt att de som är med på Ship to Gaza är terrorister ?

onsdag 12 maj 2010

Sänk inte fritidspedagogernas status !



Fritidshemmets dag i går och det firade jag på Susarbackens fritids. När min barn gick där på 80-talet var det runt 20 barn i barngruppen på Svalan idag är det 38 barn, och färre personal. Det är klart att det inverkar på deras möjligheter att utföra sitt jobb. Vid besöket fanns också folkpartiet med i form av Gunnar Anrell riksdagsledamot och Elisabet Gunnars kommunalråd här i Österåker: jag tog upp frågan om regeringens förslag( prop) för lärarutbildningen, där tyvärr man valt att föreslå att fritidspedagogernas utbildning kortas ned, det skulle göra att fritidspedagogerna inte längre blir behö´riga att forska, och kanske inte längre kan var amed i förskoleklasserna. Inte så bra med andra, jag uppmanade folkpartiets riksdagsledamot att tänka om.Vi socialdemokrater har sagt ifrån, vi tänker inte medverka till att fritifdspedagogernas status sänks.

måndag 3 maj 2010

Ankis 1; Maj tal



Mötesdeltagare !

Valet handlar om framtiden. Framtiden för vårt land, vår region och inte minst för den kommun vi bor i – vårt Österåker.

I politiken finns inte bara En enda väg - utan det finns fler. Vad dess vägar har för slutmål kan det ALDRIG råda någon politisk konsensus om – Skälet till det är att vi lever i en demokrati, där det råder åsiktsfrihet. Alla tycker inte exakt lika, utan vi har alla våra drömmar, tankar och idéer, och det är detta som de politiska partier har till uppgift att fångar upp och representera.

Tro därför inte ett ögonblick på dom som säger att det INTE är skillnad i politiken. För det är DET!

Vi socialdemokrater har vår syn på samhället –och moderaterna har sin.

Den fråga som vi vill att människor ställer sig fram till den 19 september är – hur vill jag som medborgare att det ska vara i framtidens Österåker ?

Ska det vara mer av samma sak eller är det dags för en förändring ?

Vi socialdemokrater står för förändring. Vi vill bygga möjligheternas Österåker.

Här ska varje barn ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar, växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det gör Sverige och Österåker starkt.

Att vara socialdemokrat här i Österåker, är att vilja mer. Ha en högre ambitionsnivå. Ta större ansvar. Vi sätter krav på kvalitén i de tjänster som skall produceras . Och vi gör det lika, oavsett huvudmannaskap. Samma goda förutsättningar skall gälla oavsett driftsformen.

Elevens rätt tillkunskap i en skola av hög kvalitet ska prioriteras. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem. Granskning, insyn, och kvalitetskrav måste gälla lika för alla skolor. Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin. Skolan är en del av den svenska välfärden. Vi betalar tillsammans för att alla unga ska få del av samma höga utbildningskvalitet. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan

Mötesdeltagare
Det ska vara barnen som väljer skola – inte skolan som väljer barnen!
Så åter till valets fråga – ska det vara mer av samma sak eller är det dags för en förändring

Ja vad har egentligen medborgarna här i Österåker fått annat än några kronor mer i plånboken. Det är en kortsiktig politik som inte gett några kvalitetshöjningar i vare sig förskolan, eller i skolan och definitivt inte i äldreomsorgen.

Tvärtom har det framför allt varit barnen, de äldre som fått betala för skattesänkningarna . Och personalen får slita, med knappa resurser pressar de sig att göra under varje dag och de gör det för att du som förälder trots allt skall få en bra barnomsorg, eller skola för ditt barn. De gör det för att din anhörig skall få en så hygglig tillvara det bara går.

Mötesdeltagare så bygger man INTE möjligheternas Österåker!

Jag har en dröm här intill mitt hjärta och det är att de vuxna som fått några kronor mer i plånboken säger, nej nu är det dags för oss att stå tillbaka – nu är det dags att satsa på att barnen i förskolan får det bättre, att skolan kvalitetsrustas och att det äldre får en bättre och tryggare omvårdnad. Tänk vad fantastiskt det vore om den drömmens slog in. Tänk vad mycket bra saker det skulle kunna gå att göra. Tänker er att få se Österåker få blomma upp och börja utvecklas …..Det är en fantastiskt dröm

Jag vet att det är en dröm, jag vet att det i någras öron kan tyckas vara naivt. Men jag vet också en sak – att den drömmen är så mycket bättre än den verklighet som moderaterna levererat i över trettio år, om och om igen.

För några dagar sedan lyssnade jag till en av våra partivänner som kunde berätta
att det i Österåker finns gamla inom omsorgen som inte får dricka så många koppar kaffe de vill, eller få tillgång till en dagstidning, eller ens få lov att duscha under helgen om de inte råkat vara så att en olycka varit framme

Partivänner detta sker samtidigt som Österåker redovisar en resultat för förra året med ett överskott på runt trettio miljoner.

När jag hör sånt då får jag tårar i ögonen.

Det är inte värdigt och det är inte värdigt Österåker!

Det måste ske en förändring och det nu!

Låt mig vara tydlig. Vi Socialdemokrater vill vända utvecklingen.
Det går att välja en annan färdriktning.

Det är dags nu – att satsa på kvalitet inom välfärden

Får vi väljarnas förtroende . Får vi chansen då ska vi göra allt vi kan för att förbättra kvaliteten i förskolan, skolan och äldreomsorgen .

Vi kommer att samarbeta med alla konstruktiva krafter för att se till att satsningen på den kommunala musikskolan blir verklighet. Vi driver moderaterna och tyvärr också folkpartiet framför oss. Och vi kommer inte ge oss.

Vi kommer att vända och vrida på varenda krona för att nyttja de gemensamma skattemedlen så klokt som möjligt. Och vi räds inte att ta ut den skatt som behövs för att se till att varje barn här i Österåker får en bra start i livet och att varje äldre människa ges den omsorg de har rätt till.

Mötesdeltagare, partikamrater

Det blir en hård fajt. Vi har 140 dagar på oss.Varje samtal spelar roll. Bakom varje dörr finns en väljare som kan avgöra valet den 19 september

Tillsammans har vi rivstartat med att knacka dörr och att ringa, och hålla torgmöten. Hos oss finns en kamplust för att se till att åstadkomma en förändring. Denna kamplust kommer att ge resultat.

Partivänner nu tar vi fajten! Nu håller vi i, Nu håller vi ut!
Tillsamman ser vi till att vinna väljarnas förtroende och vi gör det för att skapa möjligheternas Österåker !

måndag 26 april 2010


Socialdemokraterna genomför historiens största samtalskampanj. Vi socialdemokrater i Österåker har redan börjat. Fram tills idag har vi knackat på 684 dörrar och av dessa haft 270 samtal. Vi har också börjat ringa runt till medborgarna i Österåker, första kvällen 50 samtal. I lördags hade vi torgmöte, det första i rad av torgmöten. Vi tog på oss våra nya fina jackor i det fina vårvädret.

tisdag 20 april 2010

Valet handlar om kvalitet och innehåll


Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar,föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor.

måndag 19 april 2010

Barnsligt enkelt eller hur !



Nelly 1 år får frågor om Moderater .

OBS - du som är känslig och tänker rösta borgerligt, titta inte på detta !

tisdag 6 april 2010

Vem stoppade satsningen på kommunala musikskolan ?


Alla instanser i Österåkers kommun har ställt sig bakom en satsning på Kommunala musikskolan i Österåker. Lokaler i centrala gamla Bergaskolans syslöjdslokaler och hemkunskapen skulle byggas samman till ett riktigt bra center för musiken och för Kommunala musikskolan- Allt finns planerat och som sagt okejat i varje instans. Ändå händer ingenting. Och så vitt jag vet så vet just nu inte heller Kommunala musikskolan snart vart de skall ta vägen.

Varför händer ingenting ? Och vem har stoppat satsningen ? Och framförallt VARFÖR.

Moderata och folkpartistiska ledningen bör förklara sig!

måndag 29 mars 2010

Vi ger oss inte förrän skatten är lika mellan lön och pension!

Vi ger oss inte förrän skatten är lika mellan lön och pension. Jag tycker att det är moraliskt fel, sa Mona Sahlin i debatten i måndags. Förbaskat bra sagt tycker jag. Fredrik Reinfeldt försökte försvara sig med att hans regeringen bedrivit en jobbpolitik. Mona Sahlin var inte sen med att ifrågasätta det " lyckade" resultatet och kunde berätta att klyftorna ökat och jobben minskat tre år i rad. Vad svarar Reinfeldt, jo han gör precis som Bo Lundgren gjorde, hävdar att skattesänkningar är det bästa som skett och skall hända framöver. Intressant tycker jag, att ju längre mandatperioden gått och när Reinfelt blir klämd då försvinner retoriken som de s k nya moderaterna skall stå för, och han blir återigen en helt vanlig gammeldags moderat företrädare.
Reinfelt var också tydlig med att den skillnad, som man mycket väl kan beskrivas vara pappa till, mellan löntagare och pensionärer vad gäller skatten den skall bestå, dock är han villig att minska den något. Det är bra med tydliga besked också från moderat håll! Socialdemokratin med Mona Sahlin i spetsen har aldrig accepterat nyordningen om att pensionärer och löntagare skall beskattas olika. Därför är det extra bra när Sveriges befolkning nu får besked - att S inte tänker ge sig förrän skatten är lika mellan lön och pension!

onsdag 24 mars 2010

Ett samhälle där vi bryr oss om varandra

Ett socialdemokratiskt Österåker är ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Där barn, skolelever, våra äldre och funktionshindrade inte betraktas som kostnader utan som människor med olika behov men med samma rätt att leva ett fullvärdigt liv. Där personalen ges de bästa förutsättningarna att kunna leverera kvalitet i tjänsterna till medborgarna.

Människan är en social varelse, som utvecklas och växer i samspel med andra. Mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra.

Detta gemensammas bästa förutsätter solidaritet. Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten om att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. Alla måste ha samma rätt och möjligheter att påverka lösningarna. Alla måste ha samma skyldighet att ta ansvar för dem. Solidaritet utesluter inte strävan till individuell utveckling och framgång. Hindret för allas frihet ligger i egoismen, att utnyttja andra för egna fördelar.

All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället. Ekonomiska intressen får aldrig sätta gränser för demokratin. Demokratin måste alltid sätta gränser för marknaden.

Skolan är en del av den svenska välfärden. Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin. Vi betalar tillsammans för att alla unga ska få samma möjligheter till utbildning. När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regelverket inte fungerar. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan.

Det måste vara elevens rätt till kunskap i en skola av hög kvalitet som ska prioriteras. Det är viktigare än skolans driftsformer och huvudmannaskap. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem. Granskning, insyn, och kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika .

Att vara socialdemokrat i Österåker är att vilja mer. Ha en högre ambitionsnivå. Ta större ansvar. Vi sätter krav både på kvalitet i de tjänster som skall produceras och att varje skattekrona används effektivt.

Vi kan inte vänta - Vi socialdemokrater vill ge Österåker - helt nya och bättre möjligheter

fredag 12 mars 2010

Elevernas rätt till kvalitativ utbildning


Elevens rätt till kunskap måste prioriteras. Det är viktigare än skolans driftsformer och huvudmannaskap. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem, följa samma skollag, läroplan, kursplan och betygssystem. Granskning, insyn och kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika. Elever och föräldrar ska ha rätt till en allsidig och saklig information som ger en rättvis jämförelse mellan skolorna.
Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin. Skolan är en del av den svenska välfärden. Vi betalar den tillsammans för att alla unga ska få del av samma höga utbildningskvalitet. När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regerverket inte fungerar. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan också skall gå till skolan. Vinster ska inte kunna tas ut genom att ge avkall på kvaliteten i skolan eller genom att välja bort elever med störst behov. Förstärkta kvalitetskrav och skärpta etableringsvillkor ska säkerställa att de gemensamma resurserna verkligen används för att ge alla barn en bra skola.

torsdag 11 mars 2010

I say it again - Football Yes - prostitution no!

42 - miljoner kondomer - inte lösningen , utan bekämpa sexhandeln!
Har precis fått höra att Sydafrika, som är värd för fotbolls VM ber omvärlden att bistå landet med en miljard kondomer inför detta evenemang. Prostitutionen väntas enligt Sydafrikas myndigheter att öka kraftigt när tusentals fotbollsfans anländer. Idag är en av fem drabbade av HIV eller aids i Sydafrika. Nu har Sydafrika fått gehör för sin vädjan. Storbritannien lär ha lovat president Zuma 42 miljoner kondomer. De engelska fotbollsfansen skall på så sätt i mindre omfattning återvända hem till Englnd med HIV smitta i bagaget. Cyniskt, javisst! Dags att återigen dra igång kampanjen mot prostitution - footboll Yes - prostitution no!

Satsa på mansjourer så minskar sexhandeln!

Var på ett superbra seminarium häromdagen där filmen Som en Pascha visades. En dokumentärfilm och Tysklands, Europas största bordell, elva våningar hög. Där männen kunde köpa sig sex, känna sig som en pascha och gå ut igen. Filmen berör verkligen, tankarna om varför män beter sig på detta sätt håller sig kvar länge. Och jag funderar på vad det är för faktorer som inverkar i våra könsroller som gör att män väljer att köpa sig en kontakt, snarare än att vara sig själva som de är här och nu, ta tag i sina relationer, utveckla sin person, etc. Filmen visar så tydligt på något så oerhört tragiskt, i brister som beror sannolikt på hur samhället stöper formen man och dess manlighet. En forskare var med på seminariet som under lång tid forskat kring just området män som köper sex. Han kunde berätta om en test där man erbjöd dessa män samtal som gav dessa män en mening i livet på ett djupare plan, och vad hände - jo dessa män ändrade beteende, de köpte inte längre sex. Vad detta säger i alla fall mig, är att bristen på en god mänsklig relation på ett djupare plan är en faktor att ta hänsyn till om man vill få män att sluta köpa sex - för det handlar som bekant inte om sex på ett känslomässigt plan - utan det är bara ett substitut för ett behov som gått förlorat någonstans. Så slutsatsen är satsa på mansjourer för samtal om livet om, om relationer, etc. Och naturligtvis arbeta för ett mer jämställt samhälle- och skärpa sexköpslagen ordentligt!

fredag 5 mars 2010

Folklighet kommer inte det inifrån ??!!

Äntligen fredag! Läser Aftonbladet och ler förundrat. Nu skall moderaterna klä sig som folk. Ordergivningen från moderathögkvarteret har tydligen renderat i krav på både klädsel och uppförande. Varken kavaj eller slips tillåts, ej heller lilla dräkten eller pärlshalsbandet. Tonen i samtalet med "vanligt" folk skall vara empatiskt. Har de glömt att ge order om att lägga huvudet på sned också ?? Trodde att den personliga utstrålningen kom inifrån, och inte var något man kan kommendera fram. Tanken far till forna Sovjet - massordern utkommenderad, tänk vilken märklig värld vi lever i. Undrar vilka moderata företrädare i Österåker som kommer genomgå den ordergiva metamorfos.

Trevlig helg alla bloggläsare!

onsdag 3 mars 2010

Snart kommer nya siffror för Österåker


I januari visade AMS statistik att Österåker hade den tredje högst ungdomsarbetslösheten i Stockholms län. Snart kommer siffrorna för februari - hoppas att fler unga i Österåker kommit i i arbetslivet och att siffrorna därför ser bättre ut.

Sexköpslagen hotad ! ?


TIDNINGEN MORGONBRIS nr 1/2010
SEXKÖPSLAGEN HOTAD

Sexköp gav Strömstadsbo böter. Politiker uppmanas avgå efter sexköp.Chef döms till böter för sexköp. Umeåföretagare får böter för sexköp.Direktör häktad för sexköp. Ni känner säkert igen rubrikerna i media.Vad är det egentligen som händer?

Det väcker känslor, man blir förbaskad, så här ska samhället inte vara – var finns respekten för varandra som människor? Vad är det för människosyn som präglar just dessa män som väljer att köpa någon annans kropp? Varför döms sexköpare bara till böter? Och varför dyker alla dessa rubriker upp i sådan omfattning just nu?

Håller den svenska positionen i fråga om sexköp att vridas åt en liberalisering? Eller finns det just nu bara ovanligt många män med snedvriden kvinnosyn?? Var brister det ?

I en motion till riksdagen föreslår Fredrick Federley, riksdagsledamot och företrädare för Stureplanscentern, att sexköpslagen och kopplerilagen avskaffas! Efter att ha basunerat ut sin uppfattning i media kom Stureplanscentern att benämnas Malmskillnadscentern, välförtjänt kan man tycka. Och pinsamt för varje centerpartist som insett skillnaden mellan sex och prostitution. För de finns så klart, det tror jag faktiskt, men de hörs inte för att megafonen Federley kan konsten att göra sig intressant för media.

Gogglar på datorn om sexköpbrott och fastnar på rubriken som säger att allt färre åtal väcks mot personer som köper sex. Men vad tusan, det är ju ett allvarligt brott tänker
jag medan jag läser förklaring på förklaring. En chefsåklagare norröver menar »att när det gäller allvarliga brott har vi bara en sak att hålla oss till och det är straffskalorna.« Polisen prioriterar
alltså utifrån straffskalorna vilket sannolikt förklarar varför risken att ställas inför rätta för sexköp är liten. Det är givetvis denna risk som män som köper sex kalkylerar med. För många av dessa män är dessutom lite böter heller ingenting som avskräcker ifrån att köpa sex av en minderårig flicka. Krass riskkalkyl helt enkelt.

Justitieminister, Beatrice Ask (m) har satt sexköpslagen, som firar tio år, under utredning. Ask önskade sig sittandes i en tv-soffa en morgon en modernisering av sexköpslagen. Jaha tänkte jag, och i vilken riktning då? Har Ask lyssnat på Federly? Eller på tydliga socialdemokratiska företrädare som Mona Sahlin, Claes Borgström, Thomas Bodström med många flera som kämpar för att sexköpslagen inte bara skall vara kvar utan också stärkas! Idag jämställs sexköp straffmässigt ungefär med snatteri, och det är knappast att betrakta som rimligt. Det förklarar dessutom alla rubriker om att de sexköpande männen enbart döms till just böter.

Allt talar med andra ord för att sexköpslagen måste skärpas! Hur det blir med den saken får vi snart veta. Resultatet av utredningen presenteras nu i vår. Då först vet vi vad Ask och
regeringen Reinfeldt tänker göra. Jag känner mig verkligen inte säker på hur det går. Tvingas vi se en liberalisering i frågan om sexköp? Eller vågar vi hoppas på en skärpning av straffen?

Det gäller att bevaka frågan. Det kan man föresten göra genom att bli medlem i den grupp på Facebook som heter »Vi som vill skärpa sexköpslagen«. Initiativtagare än Carina Hägg, socialdemokratisk riksdagsledamot och S-kvinna! Om det visar sig att Beatrice Ask lyssnat på Fredrick Federly då har vi socialdemokrater och Skvinnor fått en valfråga av stora mått att driva !

Ann-Christin Furustrand är ersättare
i S-kvinnors förbundsstyrelse
och fd förbundssekreterare. Hon
arbetar med jämställdhetsfrågor i
riksdagskansliet och är medlem av
S-kvinnor i Österåker.
Läs hela tidningen: www.s-kvinnor.se

fredag 26 februari 2010

Elevernas rätt till kvalitativ utbildning viktigast

Elevens rätt till kunskap måste prioriteras. Det är viktigare än skolans driftsformer och huvudmannaskap. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem, följa samma skollag, läroplan, kursplan och betygssystem. Granskning, insyn och kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika. Elever och föräldrar ska ha rätt till en allsidig och saklig information som ger en rättvis jämförelse mellan skolorna.

Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin
. Skolan är en del av den svenska välfärden. Vi betalar den tillsammans för att alla unga ska få del av samma höga utbildningskvalitet. När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regerverket inte fungerar. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan också skall gå till skolan. Vinster ska inte kunna tas ut genom att ge avkall på kvaliteten i skolan eller genom att välja bort elever med störst behov. Förstärkta kvalitetskrav och skärpta etableringsvillkor ska säkerställa att de gemensamma resurserna verkligen används för att ge alla barn en bra skola. Dessa principer anser vi bör gälla även för förskolan.

När perspektivet tappas till förmån för marknadslösningen händer det som beskrivs i reportage från Skolvärlden, läs den

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...