onsdag 21 december 2011

God Jul och Gott Nytt År !

Det är tre dagar före jul. Snart faktiskt bara två. Säkert har många liksom jag en hel del julstök kvar att ordna. I kväll blir det till att skriva inköpslista, ett julbord kräver det om man inte skall behöva åka och kompletteringshandla, och det vill man ogärna i julruchen. På Lördag är det julafton. Hoppas att det kommer lite snö i alla fall så att det blir så där fint och stämningsfullt.

Vi aktiva socialdemokrater har kämpat väl under det gånga året med både näbbar och klor för att åstadkomma en förändring. Vi vill mer inom många områden, inte minst inom förskola, skola och´omsorg om äldre.

Vill passa på att tacka alla härliga människor jag mött under det snart gångna året i min nya roll som kommunalråd i opposition här i Österåker. Ni har bidragit till att ge mig bra erfarenhet och ökat på kunskapen. Er är jag tack skyldig - Tack skall ni ha.

Vill önska er alla en fridefull jul och ett riktigt Gott Nytt År !

Ann-Christine Furustrand

Revisionen ger alliansen hård kritik

I dag har vi haft årets sista sammanträde, det var kommunstyrelsens arbetsutkott. Ett intressant möte med bland annat en mycket kritisk rapport från revisorerna, den avser granskning av internkontroll inom s k förtroendekänsliga områden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunens internkontroll inte är tillräcklig avseende arbetet med att förebygga oegentligheter och förtroendeskadligt beteende. Inom ramen för revisorernas granskning har man också uppmärksammant otydligheter kring beslutsfattandet i samband med avtackning av tidigare kommunstyrelseordförande. Revisorerna ser det som angeläget att hanteringsordningen vid större uppvaktningar eller representationer i kommunen regleras.
Något som vi socialdemokrater tidigare förslaget i vår motion - inför regler för avtackningar (den biföll inte alliansen)

Så sger nu revisorerna i en färsk rapport. Det är naturligtvi tråkigt och oacceptabelt att det är så här. Vilket är något som jag och det parti jag företräder socialdemokraterna har uppmärksammat ett flertal gånger under året som nu snart har gått. Revisionsrapporten ger oss så här i slutet av året rätt. Det vi såg, det har alltså också revisorernas granskning också visat. Mitt i allt detta känns det som en upprättelse, då fler än en borgerliga företrädare grymtat när vi tagit upp det vi sett och föreslagit åtgärder. Vi har inte direkt blivit tackade för vårt engagemang om jag säger så. Kanske kan detta leda till att alliansen något mer ödmjukt kan ta till sig att när vi socialdemokrater reagerar så är det inte för att jävlas, utan för att vi faktiskt sett något som inte är helt rätt.

Vi har uppmärksammat ett antal problem men inte nog med det vi har också  föreslaget åtgärder för att komma tillrätta med det felaktiga i till exempel motioner. Senast avhandlades några sådana i kommunfullmäktige i måndags, där vi föreslog att riktlinjer för kontokort skulle anstas, vi föreslog att en kommunjurist anställs. Vi har visat på svagheterna i systemen i den offentliga debatten och kunnat visa vad avtackningen av tidigare kommunstyrelsens ordförande kostat, vi har påvisat fakturan och det anmärkningsvärda i att tidigare kommunstryelsens ordförande beställt en oljemålning av sig själv för skattemedel. I dessa frågor har vi inte fått något som helst gehör av alliansen. Svaret vi fått höra är att allt det där finns och allt fungerar. Och i början så tror jag inte att tavlan alls fanns, men det gjorde den ju. Den färska revisionsrapporten visar nu tydligt att det inte fungerat och att det skanar rutiner och att de som finns inte följs.

I den fördjupade granskningen revisorernas rapport angående kostnaderna för avtackningen framgår nu tydligt att det är nuvarande kommunstryelsens ordförande som har fattat besluten om avtackningen och som är kommunens referens på fakturorna. I media under året har det rått lite oklarheten i den frågan, nu behöver ingen längre tvivla.

En revisionsrapport kan man se på flera olika sätt. Man kan välja en mindre klok väg bli förbannan över rapporten och försöka förneka innehållet, eller så väljer man den kloka vägen och ser det som en möjlighet att verkligen rätta till det som är fel. Jag hoppas att alliansen väljer den kloka vägen.

torsdag 8 december 2011

Urk för hosta och snuva

Sitter i fotöljen hemma med en kopp te. Har superont i halsen och hostar så att jag knappt kan sluta. Maken tycker jag hostar så att till och med han får kväljningar. Läser i tidningen att det skall bli hårda vindar i natt och kanske medföljer nederbörd i form av snö. Snart är julen här, när jag tänker efter så är min förkylning nästan att betrakta som tecken på att julen närmar sig, för jag har nästan alltid varit förkyld eller haft influensa så här vid jul. Apropå att vara influensa sjuk, värst var när jag för några år sedan,dagen
efter julafton, en dag vi alla äter, inklusive jag själv, alldeles för mycket,vaknade tidigt på morgonen av att jag fått vinterkräksjukan. Läste en artikel kort därefter där reporten berättade om hans vinterkräksjuka som en nära döden känna igen mig i den beskrivningen. Och då kan jag känna mig glad för att jag bara hostar snidar och fryser.

Prosit på er allihopa
Mvh
Ann-christine

tisdag 6 december 2011

Låt oss bevaka så att nya upphandlingen av Roslagsbanan och bussområde Norrort inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken för oss i Österåker.

Idag har jag och ordföranden för Socialdemokraterna i Österåker inlämnat ett brev till Michaela Fletcher Sjöman (M) kommunstyrelsens ordförande.

Så här lyder brevet:

Låt oss bevaka så att nya upphandlingen av Roslagsbanan och bussområde Norrort inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken för oss i Österåker.


Vi socialdemokrater i Österåker vill lyfta lite farhågor när det gäller SL:s senaste upphandling av trafik som gett Roslagsbanan och bussområde Norrort ny entreprenör som tillträder januari 2013 och ett nytt ersättningssystem som bygger på antalet resenärer

Vad vi förstår har SL:s val av entreprenör beslutats på grundval av lägsta pris jämfört med andra. Upphandlingen innebär dessutom att ett nytt ersättningssystem införs som bygger på antal resenärer istället för antal timmar och utbudskilometer.

Det innebär att det blir viktigt att mäta antalet resenärer och för att det skall ske skall ”åkremsan” övergå till att finnas på plastkort istället. Tidigare inrapportering av biljettkontroll har, enligt de uppgifter vi fått, en del övrigt att önska, så vi hoppas att det nu blir bättre eftersom antalet inrapporterade resenärer blir viktigt av flera skäl.

Entreprenören kommer nu också att få större möjligheter att planera utbudet. Det innebär att SL bara definierar ett minsta utbud vad gäller turtäthet. Här menar vi socialdemokrater i Österåker att det finns en stor anledning till oro. Det finns alltså en risk att turer med lågt resandeunderlag inte kommer att köras. Visserligen ärver den nya entreprenören nuvarande tidtabell i ett år och kan först efter att de känner verksamheten börja göra förändringar.

Roslagsbanan liksom busstrafiken är viktig för våra kollektivtrafikresenärer som bor i vår kommun. Det är viktigt att den fungerar både i rusningstrafik, men också att det går tåg på andra tider på dygnet än just rusningstid. De medborgare som behöver komma in till Stockholm och hem på sena tider måste också även i framtiden kunna åka Roslagsbanan.

Därför är det väsentligt att vi bevakar att också avgångar som ligger utanför rusningstid inte dras in bara för att vagnarna kanske inte alltid är fullsatta med resenärer som det är i rusningstrafik. Österåker, som är kommunen som ligger geografiskt längst ut på Roslagsbanans linje, och som har en glesbygd där busslinjerna är viktiga, har än större skäl än andra kommuner att särskilt noga hålla ett öga på vad den nya entreprenören och SLs nya ersättningssystem får för konsekvenser.

Med förhoppning om att vi samarbetar i frågan för Österåkersbornas bästa

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition i Österåker

Rosita Olsson Palmberg (S) ordförande för Socialdemokraterna i Österåker
tisdag 29 november 2011

S-budgeten den bästa för medborgarna !

I går var det budgetdebatt in Österåkers kommunfullmäktige. I min egenskap av kommunalråd i opposition så presenterade jag socialdemokraternas budgetförslag, och det gjorde jag inledningsvis så här:

S-budgeten för Österåker 2012


Det går bra ekonomiskt för Österåker. För andra året i rad kommer kommunen att få ett stort överskott. Lån har betalats av och extra pensionsinbetalning gjorts. Nu är det hög tid att rikta fokus på förbättringar som medborgarna kan se och få del av. Kommunen har råd med det! För trots de stora överskotten de senaste åren så har pengarna till skolan och förskolan och resurserna till äldreomsorgen inte räckt till.

I mars 2011 beslutade kommunfullmäktige i Österåker om ett antal inriktningsmål; Österåker ska vara bästa skolkommun i länet erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade, invånarna ska uppleva en professionell service och ekonomi i balans

Vi har inte för avsikt att låta dessa mål stanna vid vackra ord utan vi tar det på allvar. Vi har varit ute och lyssnat på kommunens personal och på privata utövare och tagit till oss deras kunskap om vad som behövs för att klara de uppsatt målen.

Socialdemokraternas budgetförslag för 2012 är därför fyllt av satsningar som märks och syns! Vi vill helt enkelt lite mer och vill också att det skall synas att de finns en vilja att nå målen!

Kommunens budget är ett viktigt instrument och skall ge förutsättningar för att Österåker ska klara målen. Det förhåller sig trots allt så att det är med pengar vi betalar lön till de anställda, det är med pengar vi ser till att det finns bra och välutrustade lokaler, att personalen kan få vidareutbildning och tid för verksamhetsutveckling. Därför är mängden satsade resurser på förskolan, skolan, omsorgen om äldre - snarare att betrakta som grundläggande förutsättningar - än som något oväsentligt!

Det finns fantastiska människor som arbetar och sliter varje dag här i kommunen för att medborgarnas behov skall uppfyllas. Vi är dom stort tack skyldiga och det bästa sättet vi kan visa uppskattning är inte att i första hand premiera någon enskild utan först och främst att se till att det finns tillräckligt med resurser för att öka kvalitén ännu mer. De personer jag mött brinner av vilja att kunna göra mer.

Vi är beredda att med vår budget ge dom dessa möjligheter.

Ingen utveckling sker om inte vi har personalen med oss. Beslutet som alliansen tog förra året om att ta bort ett antal klämdagar var djupt olyckligt och bör backas tillbaka. Vi vill att förhandlingar med berörda fackliga organisationer upptas omgående.

Även om mycket av grundläggande förarbeten tyvärr saknas i form av till exempel gemensam bild av nuläget, mål, delmål, mätmetoder, konsekvensanalyser av vilka resurser som krävs för att nå samtliga övergripande mål så måste ändå 2012 års budget präglas av att ge finansiellt stöd i riktning mot ett förverkligande.

Den utförar- och beställarorganisation som kommunen infört måste ses över. Det finns en stor otydlighet om vem som är ansvarig. Inom exempelvis skolans område råder stor otydlighet om vem som är dess huvudman. Det finns en brist på politiskt ledarskap, viktiga frågor bollas mellan beställarnämnd och produktionsstyrelse, och detta måste rättas till.

Demokratin i Österåker måste utvecklas, det gäller både det interna arbetet i beslutsprocesserna, men också mellan beslutsfattare och medborgare i syfte att öka förtroendet för politiken och för att beslut ska vara väl genomlysta före beslut. Vi vill säga tack och adjö till dyra juristkonsulter och istället se till att Österåker får sin egen kommunjurist.

Vår budget innehåller 55 miljoner i satsningar utöver den borgerliga alliansens förslag . Det kan vi göra med bibehållen skatt genom att göra andra politiska värderingar, anlita färre konsulter och inte samla pengar på hög.


Det ger tillbaka till medborgarna i Österåker;
- Ökad peng till förskolan 8 procent . Det ger färre barn i förskolans barngrupper, bättre möjligheter att ge stöd till alla barn

-Ökad skolpeng med 6.5 procent. Det ger möjlighet till fler lärare och bättre möjlighet att ge stöd till alla barn

- Kraftigt sänkt avgift till musikskolan.

- Vi ökar ersättningen till äldreomsorgen med krav på lägsta bemanning. Tar bort egenavgiften för dem som vårdar anhöriga i hemmet.

- Satsar på förebyggande arbete mot ett växande problem i vårt samhälle - droger.

- Vi investerar i bättre skol- och arbetsmiljö, säkrare trafik vid förskolor och skolor samt i bärbara datorer till alla lärare . Upprustar såväl lekplatser som Breviksbadet.

- Vi tycker det är bra att alla partier är överens om dubbelt föreningsstöd och vi tänker vara med och se till att friidrottsarenan Röllingby blir av.

fredag 18 november 2011

Det händer betydligt mer än vad som syns i media

Vad är det som gör att man väjer att bli kommunalpolitiskt aktiv ? Jag gjorde det för 20 år sedan för att jag vill förändra och förbättra i en kommun man bor i och gillar. Tycker att politiker skall vara aktiva, och engagerade och det har jag haft som mitt eget motto. Men det är upp till var och en hur den vill vara. Generaliseringar av kommunpolitiker är jag ingen vän av. Utan titta på vad ledamöterna och partierna presterar och döm efter det. Kommunen består utav mer än dess styrande majoritet, den består också av en aktiv opposition. men i kommunen, läs kommunen, inte major tidning, där får inte oppositionen förekomma. Det vill vi ändra på, inte minst av demokratiska skäl. Hur kan vi bättre visa vad som faktiskt görs, som aldrig blir synligt av tex lokala media ?

Säbyviken ett minst sagt hett område


Tillbyggnaden som vi såg på plats i vintras
ses som svartbygge och skall enligt vår (S) uppfattning
hanteras innan detaljplanen läggs
 I går kväll , i Folkets Hus, var jag på ett informations- och diskussionsmöte om Säbyviken. De som bjöd in allmänheten var kommunen och Wasatornet. Säbyviken står nu åter i blickpunkten då området skall detaljplaneläggas. Därmed går nu en mängd undersökningar igång för att se om naturen och djurlivet i området klarar ytterligare exploatering. Att många tvivlar på det framgick ganska klart från den publik som hörsammade inbjudan.Stämningen var inledningenvis ganska upprörd, men till slut kom den dialog och diskussion igång som förhoppningsvis var tanken med mötet. Säbyviken väcker många frågor och smått obegripligt är att en vision för en naturpark i samma område helt plötsligt kommit in i bilden. Något som inte varit uppe för något som helst politisk hantering i något demokratiskt forum. Under kvällens gång visar det sig att "vision Säbyvikens naturpark" kanske inte var något direkt nytt utan i princip är samma sak, campingen, men med en helt annan rubrik. Kanske kändes det mer smakligt att benämna det så, bara den som tänkt denna tanke vet- vem det nu är ?

Wasatornet som jag uppfattade representerade markägare, familjen Douglas berättade om de tankar som fanns för området från markägarens sida. Någon konfunderar blev jag då Wasatorents representant tydlig hävdade att det var kommunen som tagit initiativ till dessa förändringar. Att det var kommunen som kommit till familjen Douglas, och inte tvärtom. Jag hade verkligen tänkt att enbart lyssnat på både framställningarna som på publiken, men eftersom jag sitter i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som haft ärendet Säbyviken för beslut och diskussion och vet att hela ärendet utgår ifrån att initiativtagaren till att detta område detaljplaneläggs är markägaren, dvs greve Douglas, och inte tvärtom. Det är också därför som markägaren kommer att få stå för de kostnader som förknippas med detta.

Det känns inte helt behagligt, måste jag säga, att inte korrekt grundläggande information, som denna ges vid ett sådant här viktigt tillfälle. Varför markägaren inte vill skylta med att initiativet kommer därifrån är obegripligt, för det är ju inget konstigt att en markägare gör det. Därför bad jag om att få ordet och berättade att hela hanteringen av Säbyviken hanteras utifrån att det är markägaren som tagit initiativet.  Grundläggande fakta som ges till medborgarna skall var rätt. Vi kommer framöver att höra en hel del om Säbyviken och dess framtid är en viktigt fråga men minst sagt många bottnar och kommer att vara ett intressant ärende att följa.

onsdag 16 november 2011

Sjöfyllerilagen en fråga om sjösäkerhet

Tydligen är det så att två moderata riksdagsledamöter från Österåker motionerat eller gjort annat vad gäller nya sjöfyllerilagen. Får nu mejl med vädjan om att hjälpa dessa riksdagsledamöter. 

Nog får dessa riksdagsledamöter vara kapabla att agera och föra fram sin ståndpunkt i Sveriges riksdag på egen hand. 
Tittar man på sakfrågan så anser vi som socialdemokrater att alkohol och sjötrafik inte hör ihop. Som berusad på sjön utsätter du både dig själv och andra för fara. Principiellt har vi nolltolerans mot rattfylla och sjöfylleri. Promillegränsen har bestämts till 0,2 för att motverka riskbeteenden i alla grupper av förare och i olika trafiksituationer. Under senare år har det inträffat ett antal alkoholrelaterade olyckor till sjöss, ibland med dödlig utgång. Vidare ökade antalet ingripanden markant mot sjöfylleri från Kustbevakningens och Sjöpolisens sida efter att det 2003 blev möjligt att använda laser för att kontrollera hastigheten på fritidsbåtar.

Under sommaren 2010 rapporterade kustbevakningen 242 personer för sjöfylleri. Samtidigt är mörkertalet stort. Naturligtvis bör alla som vistas på sjön använda flytväst. Många drunkningsolyckor som sker i Sverige skulle kunna ha förhindrats om de drunknade burit flytväst och eller avstått ifrån alkohol vid färd med båt, eller vattenscoter. Det har framförts i flera sammanhang att minskad försäljning av alkohol vid skärgårdskrogar skulle motivera att lagen om 0,2 gränsen tas bort. Någon förändring av den nuvarande lagstiftningen anser vi inte behöver göras. För oss handlar frågan om uppnå en så god sjösäkerhet som möjligt

Budget 2012 för Österåker- (S) föreslår ökad skolpeng och peng för förskolan

Nu börjar lokala media så smått att beskriva de olika budgetförslagen här i Österåker. Vi socialdemokrater lägger en genomarbetat budgetförslag där vi tar vår utgångspunkt i de antagna inriktiningsmålen för Österåker. Målet att bli bästa skolkommun i Stockholms län menar vi förpliktigar. Skall vi alls kunna börja ta oss framåt i rätt riktning så måste det komma till satsningar som innebär ett lyft för förskolan och skolorna här i kommunen. Därför har vi lösgjort 55 extra miljoner, utöver den borgarliga alliansens bundgetförslag.


Det har vi kunnat göra med bibehållen kommunalskatt därför att vi lägger ut mer av de samlade resurserna ut i verksamheterna istället för som alliansen håller dem inne, lägger på hög. Vi har en något långsammare takt för de framtida pensionsåtganden. Vi vill se över köp av externa tjänster, tillexempel konsulter och vi vill se över hela den kommunala förvaltningen, för vi tror inte att resurserna används optimalt, här kan man, tror vi spara in resurser. Ögonen har alltid funnits riktade mot de kommunala verksamheterna när pengar skall sparas in - nu vill vi titta åt andra håll för att se om resurserna används optimalt.

Vår budget innebär ordentliga satsningar som syns - ökad skolpeng, ökad peng till förskolan. Lägre avgifter för att delta i musikskolan, ökad peng till äldreomsorgen med krav på lägst bemanning, och en hel del mer som skulle stimulera Österåkers kommun att offensivt möta framtiden

Vi socialdemokrater vill helt enkelt mer!

fredag 11 november 2011

Historiebeskrivningen ska vara rätt !

I dessa dagar görs försök att skriva om den politiska historien. På nationell nivå försökte moderaternas partisekreterare hävda att moderaterna bland annat varit för kvinnlig rösträtt, rätt häpnadsväckande då det i själva verket var precis tvärtom kraftfulla motståndare.

Även här lokalt i vår egen kommun görs försök att ta åt sig äran av frågor som vi socialdemokrater kämpat för länge i starkt motstånd från varje borgerligt parti. En sådan fråga handlar om avgiften för trygghetslarm. 

Nu har de borgerliga partierna gett oss rätt, och det tycker vi är bra, men återstår är att ge oss kredit för vår kamp och inte försöka få det till att de alltid varit för vårt förslag. Så därför publicerar jag här den rätta historiebeskrivningen - för rätt skall vara rätt.

Avgiften för trygghetslarm infördes i samband med stora skattesänkningar på 80-talet, vi socialdemokrater protesterade och yrkade avslag redan då. Därefter har avgiftsfritt trygghetslarm funnits med i S-budgetar fram till 1994 och som vallöften i våra kommunala handlingsprogram. När vi fick makten i Österåker avskaffade vi avgiften för trygghetslarm från 1 januari 1995. Tyvärr förlorade vi makten och moderaterna tillsammans med en borgerlig allians återinförde avgiften för trygghetslarm 1999. Allt sedan dess så har vi socialdemokrater kämpat för att avgiften för trygghetslarm skall tas bort, och det har funnit med i S-budgetar och vallöften, senaste i kommunvalet 2010.


2010-11-11, lämnade vi socialdemokrater in en motion där vi föreslog att trygghetslarm skall vara avgiftsfritt. Ett år senare förklaras nu motionen besvarad med hänvisning till att kommunfullmäktige tidigare i höst i år beslutat sig för att införa avgiftsfritt trygghetslarm från och med 1 december 2011. Vi undrar förståss varför det dröjt ett helt år för att komma fram till det kloka beslutet att ta bort avgiften för trygghetslarm och varför vår motionen inte kunnat bifallas, när vi i praktiken faktiskt fått gehör från en borgerliga allians som nu äntligen ändrat sin politik.

torsdag 3 november 2011

Besök hos Per-Oskar på Ingmarsö

Startade tidigt denna fina höstdag för att tillbringa dagen i vackra Stockholms Skärgård och på Ingmarsö hos partivännen Per Oscar Eriksson.Färden gick till Åsätra på Ljusterö, där Per Oscar hämtade oss Bror Segerlund Reynoldh och undertecknad i sin båt. Åsätra hamn som i investeringsbudgeten för 2012 skall muddras förhoppningsvis så pass väl att den går att använda som en riktig hamn fullt ut.  Bristen på båtplatser för skärgårdsborna i hamnen hoppas vi skall kunna lösas det också.


Vädret i skärgården var stilla och lite smågrått. Havet låg lugnt stilla och vackert.


På vägen ut i båten pratade vi om både svartbyggen som vi passerade och märkliga nybyggda villor som inte passar in i den fina skärgårdsnaturen. Det klart vi undrade över valet av hus, och varför man i vissa fall gör om naturen så mycket, när det måste vara hela vitsen med att bygga i skärgården att komma nära just den fria naturen. Här finns också de husbyggen som verkligen är fina och som smälter in i omgivningen.Vacker vy på väg ut till Ingmarsö
Och så var vi framme. Passerade med båten krogen och bryggan för att lägga till vid Per Oscars brygga vi hans båtvarv. Här drev han en gång i tiden en båtskola där många duktiga elever passerat genom åren.
Nu väljer båtägare att vinter förvara sin båt här eller får hjälp med att spola båten ren från alla snäckor som samlats på skrovet efter sommarsäsongen.


Många fina och charmiga träbåtar stod staplade på rad. En del av dessa väntade på att få en eller annan trädel utbytt.


Per Oscar genuin skärgårds bo och tålig socialdemokratisk kämpe som varit Ingmarsö bo hela livet. Att han lagt sin själ i ön och på omsorgen om dess framtid går inte att ta miste på. Det har inte alltid varit så enkelt kan man förstå. Men han har aldrig gett upp, det måste man hedra honom för.

Här visar Per Oscar oss en egentillverkad modell , naturligtvis helt skalenligt som visar hur det såg ut förr i tiden med båthuset och bryggorna.

Vi hann med en promenad runt ön där vi fick se både ett antal uppbyggda bostadsrätts lägenheter som den fina bygdegården.

Skolan på Ingmarsö till hö,  idag var inga skolbarn här för det är novemberlov. Skolan precis som affären är naturligtvis viktiga för att Ingmarsö skall vara en levande ö.
I lokalen bredvid där det tidigare varit en gymnastiksal, är nu ombyggd och fungerar som en arbetsplats för ett antal tjejer som jobbar med Taxi Stockholms växel. Vi hälsade på och fick lära oss hur systemet funkar. En arbetsplats som betyder mycket och vi var alla överens om att det hedrar Taxi Stockholm att göra denna satsning här på Ingmarsö. Det bidrar starkt till att det skall vara möjligt att kunna bo och leva på denna fina ö.

Tack Per Oscar för en fin dag!

onsdag 2 november 2011

Vi vill lite mer - riktiga satsningar som alla kan se!

S-budgeten för Österåker 2012
Vi vill lite mer - riktiga satsningar som alla kan se!

Det går bra ekonomiskt för Österåker. För andra året i rad kommer kommunen att få ett stort överskott. Därför har lån betalats av och extra pensionsinbetalning har gjorts.

Nu är det hög tid att kommuninnevånarna får ta en direkt del av överskottet. Kommunen har råd med det! För trots den stora vinsten de senaste åren så har pengarna till skolan och förskolan och resurserna till äldreomsorgen inte räckt till.

Socialdemokraternas budgetförslag för 2012 är därför fyllt av satsningar som märks och syns!

Vi vill helt enkelt lite mer och vill också att det skall synas att det finns politiker som bryr sig och tror på Österåker och framtiden.
En offensiv budget med 55 miljoner utöver den borgerliga alliansens förslag!
Det kan vi göra säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition, med bibehållen skatt genom att göra andra politiska värderingar, anlita färre konsulter och inte samla pengar på hög. Det ger bland annat färre barn i förskolans barngrupper, en ordentligt ökad skolpeng och en kraftigt sänkt avgift till musikskolan.

Vi investerar i bärbara datorer till alla lärare. Ökar ersättningen till äldreomsorgen med krav på lägsta bemanning. Tar bort egenavgiften för dem som vårdar anhöriga i hemmet. Upprustar både lekplatser och Bredviksbadet. Satsar på bättre skolmiljö och säkrare trafik vid förskolor och skolor. Sist men inte minst så vill vi se till att friidrottsarenan Röllingby blir av.


fredag 28 oktober 2011

Österåker behöver egen kommunjurist – men den borgerliga alliansen vill inte ha någon!

Österåkers kommun har en gång i tiden haft en egen kommunjurist. Numera inhandlas den juridiska kompetensen genom konsulter när behov anses finnas. Socialdemokratern vill ändra på det och har i en motion föreslagit att Österåker anställer en egen kommunjurist.
Ann-Christine Furustrand, (S) kommunalråd i opposition:
- de underlag som vi politiker skall fatta beslut måste hålla rent juridiskt. Det måste vi kunna känna oss trygga med. Vi socialdemokrater har genom åren fler gånger efterlyst juridisk bedömning, men inte fått gehör för det, eller blivit hänvisad till att någon som läst juridik tittat på saken.
- Vi menar att detta inte är hållbart. Det måste bli mer ordning och reda. Österåker är en kommun med stort ansvar och med en budget på cirka en och halv miljard. Det är klart att kommunen både har råd att anställa en egen kommunjurist. Därtill så är det nödvändigt att en kvalificerad juridisk kompetens finns tillgänglig här i Alcea huset, både för oss politiker men också för kommunens tjänstemän att kunna rådfråga.
- Tyvärr får vi inte gehör för vårt krav, även om vi hoppas att majoriteten ändrar sig och lyssnar på oss i opposition. Michaela Fletcher Sjöman (M) skriver i ett svar på vår motion bla att mängden juridiska frågor är relativt ringa och kan inte motivera en heltidsanställd jurist.

onsdag 26 oktober 2011

Och så var det kommunfullmäktige i kväll igen !

Kommunfullmäktige i måndags trots stora överskott så inga kvalitetshöjande insatser som kommer barnen i förskolan till del, tvärtom tvingas produktionsstyrelsen fortätta tampasmed sitt sparbeting och dra ner i förskola,skola och omsorg. KF fortsätter i kväll och lär säga nej till vårt (S) förslag om barnomsorg på kvällar, nätter och helger.......gr

tisdag 18 oktober 2011

Varför pressa förskola, skola och äldreomsorg ytterligare när kommunen går 57 Mkr i överskott?

Österåkers kommun skall revidera sin budget för innevarande år. Beslut fattas snart i kommunfullmäktige. Bokslutsprognosen pekar på ett överskott på totalt ca 57 miljoner kronor. Ändå vill inte den politiska allians som styr varken bekosta en mer permanent sänkning av barnantalet, eller låta skolorna, äldreomsorgen slippa krav på neddragningar i sin verksamhet

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition

-         vi socialdemokrater har förslagit att Kultur- och fritidsnämndens budgetram inte minskas för att nämnden skall kunna vidta åtgärder för att så väl ökad kvalitet i förskolan som för att kunna tillgodose behovet vad gäller barn med särskilda behov i förskola och skola, samt för att kunna parera eventuellt ökade kostnader i samband med fler utövare av musikskolan

-         vi föreslår att Produktionsstyrelsens besparingskrav på ca 2,1 miljoner kronor regleras så att inte förskolor, skolor och äldreomsorg skall behöva dra in motsvarande summa från deras verksamhet

-         Ovanstående föreslår vi socialdemokrater finansieras genom det förväntade budgetöverskottet. Det kan inte spela så stor roll om Österåker redovisar ett överskott på 57 eller 47 miljoner. Värre är om verksamheterna som förskola, skola och äldreomsorg ges sämre förutsättningar.

torsdag 13 oktober 2011

Genom (S)-initiativ tillsätts nu parlamentarisk arbetsgrupp

På socialdemokratiskt initiativ tillsätts nu en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett nytt transparant arvodessystem
Ann-Christine Furustrand (S) och Bror Segerlund föreslog i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 7 mars 2011 att en arvodesgrupp, som har en bred parlamentarisk förankring, tillsätts och att gruppen presenterar sitt förslag i god till före nästa kommunalval. Nu i oktober bifölls förslaget av en enhällig kommunstyrelsen. Arbetsgruppen tillsätts redan den 7 november av kommunstyrelsen.

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd, och Bror Segerlund (S)
- Det behövs verkligen ett tydligt ramverk för beslut kring arvoden och ersättningar för förtroendevalda här i Österåker. Det visade inte minst den turbulens som uppstod när de nya arvodena för den här mandatperioden beslutades. Så får aldrig ske igen!
- Arvoden skall ligga på en rimlig nivå, systemet för hur arvoden sätts skall vara tydligt och likvärdiga för lika uppdrag.

Nu finns det, tack vare bifallet av vår motion, möjlighet att få en helt annan och bättre och mer rimligt arvodessystem och det är vi mycket glad för.

tisdag 11 oktober 2011

Välkomnar s-budgeten

Och framförallt investeringarna i skolan och på lärarna. De känns helt rätt !
S-budgeten sätter fokus på att höja skolresultaten och undervisningens kvalitet genom att bland annat investera i lärarna. Under 2012 investerar vi 600 miljoner utöver regeringens nivå och för åren 2012-2015 investerar vi 2,4 miljarder över regeringens nivå på lärarna. förslaget till nationell budget som nu socialdemokraterna i Riksdagen presenterat skulle gagna oss i Österåker.
Exempel på sådna satsningar är:

Lärare ska garanteras kompetensutveckling
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling måste vara naturliga inslag i lärarrollen, och stödjas genom gemensamma satsningar från staten och skolhuvudmännen och med huvudsaklig förläggning vid högskolor och universitet
Det ska gå att göra karriär som lärare
Vi vill vi se fler karriärvägar för lärare i skolan. Det kan exempelvis handla om att ta ansvar för ämne och ämnesutveckling, kvalitetsarbete, bedömning och betygssättning, handledarskap för lärarstudenter samt mentorskap för nyutbildade lärare.
Utveckla skolledningen
Vi vill utveckla rektorsrollen för att sätta det pedagogiska uppdraget främst och vill utöver regeringens nivå investera 50 miljoner kronor 2012 och lika mycket 2013 och 2014.
Likvärdighet kräver att resurser fördelas efter elevernas behov
Alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett från vilken familj de kommer eller var de bor. Resurser behöver därför fördelas till skolorna efter elevernas behov. De flesta kommuner fördelar pengar till skolorna utifrån samma summa per elev, det systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Skollagen måste därför ändras.
Ett nytt kunskapslyft
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Därför investerar vi utöver regeringens nivå i 20 000 studieplatser som ger möjlighet att läsa in en fullständig gymnasieexamen.

torsdag 29 september 2011

Närproducerade livsmedel i Österåker

Ann-Christine och Lisa som gjorde en resa från jord till bord !
Lokalproducerad hamburgare av anguskött från Ljusterö
LRFs kommungrupp i Österåker och Södra Roslagens LRF avdelning arrangerade en resa idag med studiebesök med fokus på närproducerade livsmedel. Med buss lämnade vi Alceahuset kl 14.00 och styrde färden mot Ljusterö och lantbrukarna Tina och Tomas Brottman. Vi gavs möjlighet att under en eftermiddag se hela kedjan från betande djur till färdig hamburgare.

Tomas Brottby berättade och visade oss sin köttdjursuppfödning av Angus nötkreatur. På gården fanns också två hästar , några grisar av gammal svensk stam.

Den senaste tjuren av Angus nötkreatur vid namn Mr Kiwi var en imponerande syn.
Tomas Brottman berättar om sin fina lantgård på Ljusterö
Lisa Karlstedt (S) Ann-Christine Furustrand (S) och Stig Himberg Öp
De tre lokalpolitikerna som deltog. Alla ni andra som var inbjudna
vill vi säga att ni missade verkligen något !Efter gårdsbesöket på Ljusterö besökte vi Alminge slakteri, dit
familjen Brottman skickar sina djur för slakt.


Hillevi Rundström Sundviks Trädgård
Hon odlar grönsaker och har egen gårdsbutik

onsdag 28 september 2011

Intressant kväll på biblioteket igår

Alla barn borde få det dom behöver!

Föreningen folkbildning för frihet – Eduardo Madariaga stod som inbjudare till gårkvällens möte om både hempråksundervisning och stöd till barn med särskilda behov i förskola och skola. Kultur - och utbildningsnämndens ordförande Elisabeth Gunanrs Fp fick försvara alliansens politik, och det var nog stundtals int så enkelt. Själv måste jag säga blev insikten brutal om att det förslag om förändringar vad gäller hemspråksundervining som antogs i kommunfullmäktige att det inte på något sätt var kommunicerat med hemspråkslärarna och den persional som arbetar med detta vardagligdags. Det gör mig fundersam över hur vi i framtiden skall se på de beslutsunderlag vi som förtroendevalda får. Jag är sannolikt inte ensam om att ha utgått ifrån att personalen varit involverad. Nu utgår jag ifrån att frågan utväreras och där det gått fel, vilket det uppenbarligen gjort att det rättas till. När det gäller alliansens val att alla barn med diagnoser och behov av särskillt stöd skall ut i varje klass, som en slags tro på att barn på detta sätt skall inkluderas. Problemet som jag ser det med en sådan syn är att den är mer mekniskt rationell, snarare än särskillt funktionell, och den tar definitivt inte hänsyn till varje barns egna behov. När jag ställt frågor till personal som arbetar med barnen i skolan så understryker de att alla barn kommer inte att klara denna inkludering utan en del barn kommer snarare att exkluderas, just för att de inte klarar av att befinna sig i ett klassrum, i en grupp. Att tillräckligt med pengr förljt med för att kunna genomföra en sådan här förändring - ja det är nog Elisabeth Gunnars Fp och alliansen ensamma om att tycka.

tisdag 20 september 2011

Och på eftermiddgen var det närradiosändning

I eftermiddags var det dags att sitta i studion för Radio Österåker och för programmet "Sossarna direkt" . Radio Österåker sänder på 193,7 Mhz och i princip alla dagar i veckan. Sossarna direkt det programmet kan man lyssna på lördagar mitt på dagen och med repris onsdag kväll tror jag att det är.

Inspelningen idag sköttes av Lars Jonsson som också stod för samtalet med sin radiovana röst, och där jag medverkade och berättade om aktuell politik här i Österåker.Bra att det finns en lokal radiostation, och eldsjälar som driver den. Hur många som lyssnar vet jag inte, men jag förstår att det måste vara en del då jag ibland får mejl och propåer att någon lyssnat på det jag sagt och verlat veta mera. Idag har vi dessutom spelat rätt bra musik, i alla fall enligt min smak, men det får den som lysnar på lördag höra. Nu är klockan 17:15 och jag tror jag packar ihop för dagen och beger mig hem för att lagas lite god mat, det blir kycklinggryta med annanas och nötter med lite ris till.

07.45 på plats Karsvreta träsk

Karsvreta Träsk, kl 07.45
Bakgrunden till dagens träskvandring tidigt i morse var att Karsvreta gruppen bjöd in alla kommunfull-mäktigeledamöter i Österåker till en rundvandring i Karsvreta träsk.Rosita Olsson Palmberg (S) och jag hörsammande inbjudan och befann oss på plats.Michaela Fletscher Sjöman (M) skulle ha varit med men fick tyvärr förhinder vilket vara synd förståss.

Övriga partier lös med sin frånvaro.

Vi samlades för en morgonfika i naturen, och vi fick förmånen att träffa representanter för Karsveta gruppen som från Naturskyddsföreningen,  Åkersbergas Trädgårdssällskap, samt Österåkers Fornminnes och Hembygdsförening.
 En del av den vackra marken hålls öppen med hjälp av fåren

 Vissa delar känns som rena trollskogen. Här hittade vi svamp,som ni ser på bilden ovan. Här en vacker höstvy över träsket och bilden under visar visionen om att öppna upp genom att rensa från vass och annat får att åstadkomma en spegel.
Karsvreta träsk är som vi ser det exempel på  naturområden som är viktiga att skydda och bevara. Vilket är något som vi  till och med har med i det program vi socialdemokrater gick till val på 2010.  
För att ett naturområde som Karsvreta skall få ett starkt skydd krävs det att poltiska beslut fattas, och vi hoppas att vi skall kunna komma överens med alla partier i Österåker om att det ska bli verklighet. Det är i alla fall vår ambition.  Tusen tack Karsvreta gruppen för rundvandringen i morse,
hälsar Ann-Christine och Rosita

Vill du veta mer om Karsvreta gruppen finns en webbsida, http://www.karsvretagruppen.se/

torsdag 8 september 2011

Alliansen i Österåker vill inte ha antagna riktlinjer för kontokort

Kommunstyrelsen i måndags kväll 05 september behandlade bla en motion från socialdemokraterna med förslag om att riktlinjer tas fram och antas i kommunfullmäktige för användningen av kontokort för kommunalt förtroendevalda.

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;
- är mycket förvånad över att den borgerliga alliansen valde att sätta sig på tvären i den här frågan. Det borde ligga i allas intresse att det i Österåkers kommun finns politiska beslut som talar om hur kontokort får användas som förtroendevalda politiker har i sitt uppdrag. Det handlar om respekt för skattebetalarnas pengar, som utgör underlag för dessa kontokort. Då är det väl rimligt att det råder
både en tydlighet och en offentlighet om hur dessa ska hanteras.
- vid en genomgång som vi socialdemokrater själva gjort hur andra kommuner gör i fråga om hanteringen av kontokort så framgår att i Norrtälje, Täby och Sigtuna sker inköp i de butiker där ramavtal finns genom faktura, eller så regleras det genom uppvisande av kvitto, inga inköpskort/kontokort finns för vare sig majoritet eller opposition. Detta för att undvika alla missförstånd och risker. I Vallentuna används inköpskort, ett s k First Card och där har kommunen riktlinjer för inköpskorten i elva punkter. Dessa riktlinjer återfinns i en ansvarförbindelse som kortinnehavaren undertecknar.
- När jag som kommunalråd i opposition här i Österåker erbjöds ett kontokort, i våras ville jag först ta del av riktlinjer för hur det skulle användas. När beskedet var att det inte fanns några riktlinjer valde jag att avstå. Istället skrev jag tillsammans med en partivän motionen som nu är på väg från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige i akt och mening att bidra till att skapa bättre ordning och reda och förebygga misstankar om möjligt missbruk.

lördag 27 augusti 2011

Äntligen skateboardpark i Åkersberga

Idag lördag 27 augusti invigdes Skatebordparken i Åkersberga. Det tycker vi socialdemokrater är jätteroligt, på plats fanns, Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition och Klas Göran Wändelsjö (S) gruppledare och 2:e vice ordförande i Kultur och utbildningsnämnden.

Skateboardparken är något som stått på vår önskelista och nu står den äntligen här. Det är riktigt bra och roligt !

Vi hade gärna sett fler bänkar, än de två träbänkar som nu finns så att det finns plats för en publik att se på. Likaså är det bra om belysning kommer till nu när det börjar gå mot höst och det blir lite mörkare.

Det finns helt klart potential att utveckla parken vidare. men idag är vi glada för att det finns, det känns toppen ! Hoppas att många föräldrar tar chansen och går hit för att titta på alla duktiga ungdomar.
onsdag 17 augusti 2011

Äntligen avgiftsfritt trygghetslarm!

 En seger för alla som kämpat för avgiftsfria trygghetslarm!

Genom beslutet i kommunstyrelsen i måndagskväll, kommer egenavgiften för trygghetslarm från och med 1 december att försvinna. Trygghetslarmen blir därmed äntligen avgiftsfritt ! Beslutet har mycket positiv påverkan för alla äldre som har trygghetslarm idag och för dem som kommer att behöva det i framtiden.
Som socialdemokrat är jag mycket glad och nöjd över att vi äntligen fått med alla partier till slut, om att ta bort avgiften för trygghetslarm. Tiden var uppenbarligen mogen för att kunna mötas i denna viktiga fråga.

Det visar att det lönar sig att driva frågor, även om det ibland kan ta väldigt lång tid. Något som socialdemokraterna i Österåker har gjort. Vi har verkligen kämpat för att kommunen skall erbjuda äldre ett avgiftsfritt trygghetslarm just för att det är så viktigt för de äldre som bor hemma och som behöver den trygghet som larmmöjligheten ger.

Vi socialdemokrater har mött hårt motstånd från samtliga borgerliga partier, som under årens lopp ett flertal gånger röstat ned vårt förslag om att avskaffa avgiften. Det har varit många tuffa debatter i KF och nämnder samt på gator och torg. Därför känns det som en seger för oss som parti, som främst drivit frågan under årens lopp. Men framförallt är det en seger för alla äldre med behov av trygghetslarm.

torsdag 11 augusti 2011

Det sägs att ett brev betyder så mycket - jag hoppas det stämmer!

Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun


I dag har jag inlämnat ett brev till Michaela Fletcher Sjöman (M) kommunalråd , Elisabeth Gunnars kommunalråd och ordf i kultur och fritidsnämnden (Fp) samt till Kenneth Netterström (M) ordf produktionsstyrelsen. I brevet förslår jag att Österåkers kommun snarast undersöker möjligheten att göra som kommunledningen i Sigtuna kommun gjort nämligen att ge alla lärare en bärbar dator.

Läs brevet nedan;

"Till


Michaela Fletcher Sjöman, kommunalråd (M)
Kommunstyrelsen

Elisabeth Gunnars, kommunalråd (Fp)
Kultur- och fritidsnämnden

Kenneth Netterström ordf (M)
Produktionsstyrelsen

Österåkers kommun
2011-08-11

Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun

Kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) gör nu en offensiv extra satsning på bärbara datorer till samtliga lärare, från förskoleklass till årskurs nio. På så sätt får lärarna ett personligt verktyg som kommer att underlätta deras planering, undervisning och administrativa åtaganden. Visst låter det som en god idé.

Nu föreslår jag med detta brev att vi i Österåker skyndsamt tittar närmare på ett sådant förslag. Hur en liknande satsning som den i Sigtuna kan genomföras här i Österåker.

Själv kommer jag att ta kontakt med Sigtuna kommun och för att höra hur dom kommer att genomföra detta.

Vår kommun skall dessutom bli Stockholms läns bästa skolkommun och då måste vi någonstans börja. Den satsning som alliansen lagt i budgeten har så vitt jag vet ännu inte nått ut till kommunens skolor. Då passar ju en sådan här satsning alldeles extra utmärkt in som ett första steg i en IT-satsning. Det och kan även ses som ett litet bidrag till att börja resan att nå målet om bästa skolkommun.

Vänliga hälsningar

Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...