Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från 2012
Bra reviderade miljömål men sämre med dyrare taxa för att simma i Sörabadet  Så var det dags för sista kommunfullmäktigesammanträdet för i år. Hetaste frågan på dagordning blir nog förslag till taxor och avgifter. Där finns förslag på ny taxa för simhallen. En fråga som väckt en hel del irritation bland badets stamgäster och från skolor och fritidsgårdar. Årskort för vuxna föreslås bli 1800 från tidigare 995 vilket i princip är en fördubbling.

 Förslag till reviderade miljömål glädjer oss extra då kommunen ansvariga politiker äntligen tycks ha lyssnat och denna gång tagit med hela kommunens medborgare inte bara som tidigare den egna verksamheten.

2011 skrev jag ett brev till Elisabeth Gunnars Fp och Michaela Fletcher Sjöman Mp och föreslog att vi skulle satsa på bärbara datorer till alla lärare.Jag fick inget svar på brevet och skrev då istället en motion med samma förslag i september 2011. I kväll kommer den motionen upp för beslut och då anses den besvarad. Den borgerliga alliansen …

Alla papper på bordet!

Mot bakgrund av de uppgifter som nu framkommit i nyhetsmedia kräver jag att hela kommunstyrelsen nu på måndagfår alla fakta på bordet !

Vilka personer har du som kommunstyrelsens ordförande försökt lönesätta? Vilka personer har fått ditt extra lönepåslag ? Hur stor del av den lönekaka som parterna har att fördela har du som politiker redan gjort av med ?
Hur har det gått till när du som kommunstyrelsens ordförande försökt lönesätta viss personal ? På vilka grunder skulle dessa personer få ett extra lönepåslag?
Framkommer det ytterligare fakta, som vi idag inte vet, i kommande nyhetsprogram vill vi ha även dessa Fakta på bordet på kommunstyrelsen på måndag.
Jag utgår ifrån att vi alla då även skall ges möjlighet att ställa frågor

Vi vill veta vad du tycker !

I måndags morse och i morse från 06.30 har vi socialdemokrater delat ut flygblad och bjudit på mandariner vid Åkersberga station. Flygbladet innehöll en uppmaning om att tycka till om kollektivtrafiken. I ett löst blad la vi till aktuell information om vår lokala S-budget. Över 800 flygblad delades ut, ett bra resultat och dessa mottogs mycket positivt, trots det kalla och hårda vindarna som blåste i morse.


Angående Östra Kanalstaden

Om det blev rätt pris, mest spännande utformning kommer vi aldrig att få veta!
Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden gick i går igenom i kommunfullmäktige. Det blir byggbolaget JM som skriver under exploateringsavtalet.  Hela frågan om Östra Kanalstaden har varit en het potatis och debatteras livligt, så också i går kväll
Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition;
-vi kommer aldrig att få veta om det blev rätt pris eller om vi nu får den mest spännande utformningen av det nya kvarteret, och det tycker vi socialdemokrater är bekymmersamt, därför yrkade vi avslag på exploateringsavtalet
-när det handlar om de s k mjuka värdena som omsorgen om barn i förskolan, eleverna i skolan, omsorgen om äldre, då skall marknaden alltid prövas. Men när det gäller att anlita en exploatör för ett helt nytt kvarter, då prövas inte marknaden över huvud taget. Den samlade borgerliga alliansens agerande är i det här fallet märkligt.
-jag har under ärendets gång begärt att mod…

Tack vare ett S – initiativ kompenseras nu skolorna för höjda lärarlöner

Vid fullmäktiges sammanträde igår fanns ett förslag till revidering av budget för 2012. Den borgerliga majoritetens förslag innehöll ingen kompensation för innevarande års höjda lärarlöner som började gälla 1 april . Socialdemokraterna yrkade att skolpengen skall höjas för att kompensera de ökade lönekostnaderna så att inte satsningen på lärarna skulle bli en belastning i praktiken. Efter en 10 minuters ajournering backade majoriteten och lade ett snarlikt förslag.
Ann-Christine Furustrand (S):
-Tack vare vårt initiativ har vi stoppat de nedskärningar i skolan som annars hade varit fallet. Nu kompenseras skolorna vilket är bra. Jag ser det här som en seger för skolan men också som resultatet av en aktiv och kreativ oppositionspolitik.


Framtidsplaneringsdag

Utmaningar och möjligheter i ett växande Österåker

Lördagen den 17 november så ordnade vi socialdemokrater en framtidsplaneringsdag för våra förtroendevalda. Bakgrunden är att Österåkers kommun växer, idag är vi 40 000 invånare, om tjugo år kan vi vara 60 000 invånare. Det ställer krav på oss politiker, att både se möjligheterna och utmaningarna.

På förmiddagen lyssnade vi till en rad olika tjänstemän som sakligt beskrev utvecklingen. Mohammed Khoban kommunen ekonom visade på hur befolkningsutvecklingen ser ut. Det är fortfarande så att det är många småbarnsfamiljer som flyttar till Österåker, men andelen äldre ökar allt mer

Vad det finns för olika planer för byggande det berättade Wiveka Larsson, kommunens plan - och exploateringschef, Michael Medelberg vd för Roslagsvatten berättade om vad det kostar att bygga ut VA till all de nya områdena. 


Hans Boström VD för Folkets Hus i Åkersberga med förflutet som småföretagare pratade om hur det är att vara småföretagare i Österåkers …

S-budgeten för kvalitet,utveckling, god ekonomisk hushållning

Österåkers kommuns budget 2013 för kvalitet, utveckling, god ekonomisk hushållning

Förslag från Socialdemokraterna
BESLUTSFÖRSLAG

Att det socialdemokratiska budgetförslaget antas
Attoförändrad skattesats fastställs för 2013 till18:90
Attdet socialdemokratiska förslaget till investeringar antas
Socialdemokraternas idé om Österåker;
Alla som bor och verkar i Österåker ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och framtidstro.
Många av förutsättningarna skapas av andra; av regering och riksdag, av landstinget, avföretag och organisationer långt utanför vår kommun, …