Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från 2013

God Jul o Gott Nytt År

God Jul o Gott Nytt År

Socialdemokraterna fullföljer sin politik

Mitt anförande i Österåkers kommunfullmäktige med anledning av detaljplanen för Täljöviken och krav på folkomröstning:

Vi socialdemokrater anser att det går att bygga ett bra och miljövänligt bostadsområde i Täljöviken

Vi socialdemokrater fullföljer vi den politik vi sedan länge stått för. Allt sedan 80-talet har vi arbetat för att all expansion med nya bostadsområden skall ske västerut och söder om Åkersberga och i närheten av kollektivtrafiken. Av den anledningen har vi som parti sagt nej till förslag till detaljplaner för nya bostadsområden norr och öster från Åkersberga.

Frågan om att etablera ett nytt bostadsområde i Täljöviken är inte en ny fråga utan Österåkers kommun har haft en demokratisk process, under 13 årArbetet med Fördjupat Översiktsplan påbörjades 2001. Östersiktsplanen antogs 2006, den aktualiserades 2010 och där ingår Täljöviken.

Många beslut har genom åren fattats, samtliga med en enda riktning – att bygga ett nytt bostadsområde i Täljöviken. Utifrån den har oc…

6000 tidningar på väg ut i brevlådorna

Socialdemokraterna delar ut förtida julklapp – en Rospigg till 6000 hushåll om en av valets sannolikt hetaste frågor - om skolan och om barnen i Österåker 6000 exemplar av Tidningen Rospiggen Nr 12 som handlar om skolpolitiken för Österåker och för Sverige är som bäst på väg ut i brevlådorna i Österåker. Anders Pettersson ordförande för Socialdemokrater i Österåker och Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition kommer båda ingå i gänget bland dem som skall se till att de 6000 tidningarna når ut i brevlådorna.

Nu har uppvaktningen av polischefen ägt rum

Skrev en motion för ett bra tag sedan som bifölls. Det handlade om den oro som vi socialdemokrater kände när vi fick klart för oss att det skulle ske osedvanligt många pensionsavgångar inom polisen här i Åkersberga. Risken fans att inte lika många nya poliser skulle ersätta de som gått i pension. Då skrev vi en motion till kommunfullmäktige i Österåker där vi föreslog att vi över blockgränserna skulle uppvakta polischefen för att se till att Österåker inte kommer sämre ut vad gäller antal poliser.


Minst ett halvår efter det att motionen bifölls så blev uppvaktningen av.
Tisdagen den 19 november träffade jag och kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletscher Sjöman (m) Karolina Björnsdotter Paasikivi i Täby polishus. Vi hade ett bra samtal det känns betydligt bättre att direkt från polischefen höra hur hon ser på utvecklingen. Visserligen kommer en ny polisorganisation att sjösättas som idag egentligen ingen vet vad det exakt kommer att innebära, men polisledningen ingav hopp och fö…

Vad har kommunen fått för pengarna i Åsättra hamn?

Lämnade idag in en skrivelse till kommunstyrelsen i Österåker.Till
Kommunstyrelsens ordförande
samt ledamöter
Kommundirektören

2013-10-30

Angående Åsättra hamn
Vid senaste kommunstyrelsen så bad jag om att vi till nästa kommunstyrelse skulle få en redovisning av vad som hänt vad gäller muddringen av Åsättra hamn.  Detta bifölls och vid nästa kommunstyrelse skall vi nu få information. Det är utmärkt.  Med detta brev vill jag att den information vi kommer att få blir fylligare och  kompletteras så att vi får hela bilden klar för oss.

I kommunstyrelsen har vi vid flera tillfällen fått veta att muddringsarbetet i princip är klart och nu helt plötsligt föreslås att ytterligare miljoner skall tillföras detta projekt (förslag i alliansens investeringsbudget ). Det kändes för oss märkligt och vi tycker då att innan några ytterligare pengar läggs till detta projekt så bör vi få veta hur mycket pengar kommunen lagt ner och vad vi fått för dessa pengar.

Från ekonomikontoret har jag fått uppgift p…

Utveckling & kvalitet -inte bara ord!

- Vi Socialdemokrater tror på Österåker, säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition. Det är en fantastisk kommun att leva och bo i. Här finns stora möjligheter för medborgarna att leva ett bra liv nära naturen och skärgården. Samtidigt ligger storstadens puls nära, men ändå tillräckligt långt ifrån. Österåker är platsen som det är skönt att komma hem till. Möjligheterna till en spännande utveckling för Österåker är stora. Det gäller att ta vara på dem. Utveckling sker inte av sig självt. Det gäller att våga erkänna att det finns brister som behöver åtgärdas likväl som att se det som är bra och som kan utvecklas ännu mer. Utveckling & kvalitet får inte stanna vid vackra ord, det måste ske på riktigt. Därför lägger nu Socialdemokraterna i Österåker ett budgetförslag som tar flera nödvändiga steg på vägen mot ett ännu bättre Österåker. Några exempel: ·Minskning av barngrupperna med ett första steg 2014 med fokus på de allra minsta barnen. ·Höjd skolpeng i…

Överskottet kommer inte att röras!

I kommunfullmäktige nu i måndags (7/10) under punkten delårsrapport la vi samma tillägssyrkande som i kommunstyrelsen som jag berättade om i tidigare inlägg. Då delårsrapporten visar på ett nytt överskott vid årets slut cirka 123 Mkr, så tyckte vi att delar av denna summa kan användas redan nu till särskilda insatser.Vi la därför ett tilläggsförslag i två punkter, som innebar följande:

 1.de verksamheter som kommunen driver som tampas med sin ekonomi och/eller har behov av att snabbt säkra kvaliteten, som t.ex. inom skolorna med den osäkerhet som råder om hur lärarlönerna slår, brist på personal Korttids i Alceahuset, förstärkning av Hemtjänsten samt Särskolan, att medel tas av de överskott av resurser som redovisas.
Här fick vi stöd av mp och v. Samtliga borgerliga partier, dvs M, Fp, C, Kd, Öp, Roslagspartiet röstade mot Det innebär att pengarna inte rörs utan blir till ett överskott vid årets slut.
2.av de 24,8 mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) föreslår vi investeras inom fr…

Använd överskottet lägg inte allt på hög!

I går kväll var det kommunstyrelse och vi behandlade Delårsbokslutet för Österåkers kommun. Återigen visar prognosen att kommunen ligger 42 mkr över sin budget och med prognos på ett resultat på ver 100 miljoner.

Det är inte okänt att det finns utvecklingsområden, behov i Österåkers kommun som borde täckas. Det som vi som socialdemokrater ser som mest akut- är det som vi i går lyfte för att
vi tycker att det borde vara här som i vart fall en del av överskottet borde gå till:

Vi föreslog följande

1. de verksamheter som kommunen driver som tampas med sin ekonomi och/eller har behov av att snabbt säkra kvaliteten, som t.ex. inom skolorna med den osäkerhet som råder om hur lärarlönerna slår, brist på personal Korttids i Alceahuset, förstärkning av Hemtjänsten samt Särskolan, att medel tas av de överskott av resurser som redovisas.

2.   av de 24,8 mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) föreslår vi investeras inom främst följande områden:
-         arbetsmiljöförbättrande åtgärder
-      …

Söndagens trafikutfrågning kom lika mycket att handla om miljlöfrågor

Söndagens politikerutfrågning om trafikfrågor i Åkersberga centrum, på stationsgatan som för dagen var avstängd. Här fanna Österåkerskommun på plats med informaton om kommunens planer för utveckling av infrastukturen, men vägar och grönytor.

Ann-Christine Furustrand;
- Österåkers kommun har sedan 60 talet varit en tillväxtkommun, det vill säga det är hit som människor valt att flytta med sin familj. Människor har frihet i vårt land att få flytta dit de önskar, och det är en främmande tanke för oss socialdemokrater att vilja förbjuda någon att flytta hit, tvärtom välkomnar vi dem som väljer att bosätta sig här i Österåker.
- Att vara en tillväxtkommun ställer stora krav på oss politiker att vara förutseende att se till att samhällets alla delar fungerar, allt ifrån förskola, skola till äldreomsorg och kollektivtrafik och vägar. Vi socialdemokrater är övertygade om att det går att bygga samhället med fina bostadsområden på ett miljövänligt sätt och med bra kollektivtrafiklösningar. V…

En vecka med fokus på trafikfrågor

I veckans nummer av lokaltidningen Kanalen informerar vi om att vi socialdemokrater tar ett initiatvis om vi valt att kalla för ett handslag för trafiklösningar. Utförda medborgarundersökningar visar tydligt att trafikfrågorna är något som många oroar sig för. Vi vet att det finns problem oh at lsöa trafikfrågorna är ingen enkl uppgift. Ingen har facit i hand och svar på alla lösningar men vi tror att Österåkers kommun har en chans att komma framåt - om de förtroendevalda är beredda att ta ansvar och komma överens om vilka trafiklösningar som är nödvändiga. Därför tar vi socialdemkrater initiativ till att söka en så bred överenskommels som möjligt för att lösa trafikfrågorna. Jag har nu tagit kontakt med alla partier i Österåkers kommunfullmäktig och vi avvaktar nu svar - om intresse finns.

I går fick jag trevligt besök av några elever som går i femman i Korallens friskola. De intervjuade mig om bland annat trafiksfrågor. Samtidigt som de filmade med sina mobiler. Ska bli spännande …

Öppet (S)var om Täljöviken

Till
Naturskyddsföreningen i Österåker
Österåkers hembygds- och fornminnesförening
2013-09-16

Svar på öppet brev angående folkomröstning gällande framtiden för Täljöviken och Näs

Socialdemokraterna anser att det går att bygga ett bra och miljövänligt bostadsområde i Täljöviken
Kommunernas och politikers ansvar.I Sverige har kommunerna ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen som handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse och bevarande. Det är alltså en politisk uppgift att väga olika samhällsintressen mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process.

Plan- och byggfrågor väcker ofta människors intresse och det uppstår olika åsikter och syn på hur ett markområde bäst planeras. Konflikt, i betydelsen olika åsikter, mellan olika ståndpunkter tillhör politikens vardag. Det är därför vi har olika partier. Det är politikers uppgift att väga samman och att fatta beslut på ett så klokt och ansvarsfullt sätt som möjligt.

Ett sådant arbetssätt…

Ett handslag för trafiklösningar

I Österåker är trafikfrågorna en så ”het potatis” att inget parti riktigt vågar sätta ner fötterna.  På så sätt riskerar det att lamslå i stort sett alla trafiklösningar. Trafikfrågorna är inte enkla att hantera, alltid berör trafiklösningar någon del av kommunens medborgare. Vi socialdemokrater tycker att det är frustrerande. Att ingenting händer förlorar medborgarna på som får ägna sig åt att sitta i bilköer och vänta i korsningar på att få komma ut på vägen.

Vi socialdemokrater vill åstadkomma en bred blocköverskridande överenskommelse för att lösa de för medborgarna och kommunen så viktiga trafikfrågorna. Vi kallar det för ett handslag för trafiklösningar.

Våra argument för en blocköverskridande överenskommelse

Utförda medborgarundersökningar visar att trafikfrågorna är en av de viktigaste frågorna för kommunens invånare. Inget parti har presenterat någon helhetslösning eller någon hållbar strategi för att komma tillrätta med trafikproblemen. Inget enskilt parti kan heller åstadkomma…

Luftslottet - hur bra film som helst !

I fredags var jag på premiär på Berga teater i Åkersberga på filmen Luftslottet - När skiten träffar fläkten,  som är producerad av kommunens ungdomsård Berga gården. Den var proffsig i alla dess delar. Vi kan i Öteråker vara stolta över att dessa förmågor finns i kommunen. Bra jobbat Berga gården, all heder åt er och åt Magnus G Bergström som gjort ett mästerverk.

Vi var sex socialdemokrater och så till det respektive som gick och såg filmen, Vi såg några få moderater, en österåkerspartist, men sedan saknades i stort sett alla andra företrädare, trots att samtliga i kommunfullmäktige fått inbjudan.

Var vad ni i folkpartiet ? I vänsterpartiet? i centern? i miljöpartiet ? i Roslagspartiet?

Uppmanar er, att om tillfälle ges, ta chansen och se filmen http://youtu.be/5svyq69WBf4

Hellre kvalitetsökning än skattesänkning

Regeringen Reinfelt lånar till nya skattesänkningar som de s k femte jobbskatteavraget.  Det är inte ansvarsfullt, enligt min åsikt. Ser förslaget om nya skattesänkningar som ett uttryck för att de sk nya moderaterna nu visar att det är samma gamla moderater som vet hur man med skattesänkningar "köper " sig väljare, kosta vad det kosta vill.

Nu är inte moderaterna i Österåker så mycket annorlunda. Kommunen har visserligen en god ekonomi med flera hunra miljoner i den kommunala kassan. Men skattemedel kan användas på fler än ett sätt. Som ett alternativ till skattesänkningar kan man investera skattemedel i att öka kvalitén i förskola ( minska barngruppern), utveckla skolan ( mindre klasser, ökad skolpeng etc) satsa på en vlfungerande omsorg om kommunens äldre, på Hemtjänsten. Det finns många områder där Österåkers kommun borde förbättras, ta tag i trafikproblemen, rusta upplekplatser, ta ansvar för och säkra de kultrvärden som finns inom kommunen.

När skattesänkning priorit…
Lyssnar till Jonas Eliasson, professor KTH i transportsystemanalys.Mycket intressant.

Han beskriver att färdsträcka per person och dag har ökat historiskt sett. Det beror till exempel på att det är lättare at tranpostera sig genom teknisk utveckling. Moderna samhället kräver mer o längre transporter ( arbetskraftens specialisering, etc) . Alla färdmedel ökar, kvinnor o mäns resande ökar, allt ökar. Bättre tillgänglighet. Hög tillgänglighet får man om man bor i städer. Städer är innovationsproducent och produktivitetshöjare. Har man hög till gänglighet ökar innovationerna och specialiseringen. En tät och stor marknad har sina fördelar. Packar man ihop människor i städer blir det trängsel, det är oundvikligt.
Några nödvändiga principer för attraktiv kollektivtrafik.
walkability, kompakt planering, begränsa biltrafiken. Attraktiv kollektivtrafik
 - Attraktiv kollektivtrafik är lätt att använd o förstå, snabb, hög turtäthet, pålitligt och punktligt, kort avstånd till och från station, …

Kulturvärden i fara

Åter tillbaka i kommunalhuset och vid en genomgång av inkommande mejl fastande jag speciellt för ett från Hembygdsföreningen.

Fick ett mejl från Hembygdsföreningen som berättade att Jordbruksmuseet var i fara. Ur mejlet framkom att Hembygdsföreningen i snart ett års tid försökt finna en lösning för de jordbruksrelaterade samlingarna som finns i huset i Smedby. Eftersom jag anser att det är rimligt att kommunens kulturvärden bör ses som ett gemensamt ansvar vi alla som bor i Österåker har att värna om inte minst för att kommande generationer ska kunna få tillgång till samlingarna. Likaså föremdlar samlingarna en gammal kunskap som riskerar att gå förlorad. Ur det perspektivet menar jag att Österåkers kommun bör ta ett mer uttalat ansvar för kultvärdena i kommunen. Exakt hur det ansvaret skall se ut är en fråga som måste klargöras. Hembyggdsförening har genom åren gjort och gör fortfarande en fantastisk insats, men det är inte realistiskt att låta Hembygdsföreingen ta hela ansvaret, fö…

Idag åkte jag bussen till Dommaruden

Med start kl 12.00 fån Åkersberga station åkte jag med bussen som nu börjat går till Dommarudden. Trots denna något lite mulna dag var det 7 personer som åkte denna tur.

Fick trevligt sällskap hela vägen av passagerare som välkomnar att en buss nu äntligen går till Dommarudden.


Jag kände igen argumenten för bussen som
framfördes under turen - de var precis samma
argument som jag framförde när den socialdemokratiska motionen om att inrätta en busslinje till Dommarudden debatterades i
 kommunfullmäktige.

Att ha kämpat får att åstadkomma någonting, som just denna busslinje, och sedan se den och åka med i verklighten känns väldigt bra. Det är inte alltid man som politiker kan så tydligt se resultatet av sin och sitt partis kamp, men det kunde jag idag. Roligt.


Skulle dock önska att skyltningen om  vart bussen går ifrån vid Åkersberga station kunde vara tydligare.  På bussen fanns nu en skylt i alla fall om en väl blygsam, inte fel om även den kunde skyltas upp lite bättre.

Hoppas på…

Hur stort stöd har M:s avknoppnings-stopp lokalt ?

Hej !, Vill ni läsa något som i alla falla jag tycker är tänkvärt och som har bäring på vilket samhälle vi vill ha och hur vi tycker att skattemedel skall hanteras. Då kan jag rekommendera denna artikeln - för moderaterna i Österåker kännsdå  inte vid partiets avknoppningsstopp. Läs gärna.

På Aftonbladets webbtidning skriver Helene Hellmark Knutsson och undertecknad en artikel där vi ifrågasätter
- Hur stort stöd har M:s avknoppnings-stopp lokalt? och utifrån landstingets horisont - S i Stockholms landsting: Moderaternas aningslösa uttalanden saknar all trovärdighet

Så här lyder artiklen i Aftonbladets webb tidning, publicerad nu i veckan.

Inför valet 2006 gick Stockholmsmoderaterna till val på så kallade avknoppningar, det vill säga att kommunal och landstingsdriven verksamhet skulle säljas ut för att skapa fler utförare inom vård, skola och äldreomsorg. Verksamheterna såldes dock inte enligt marknadsmässiga principer utan slumpades bort till underpriser. 2007 såldes bland annat lan…

Snart dags att möta sommaren

Snart är det dags för att möta sommaren, få ägna lite mer tid åt familj och vänner, riktigt längtar. Jag har lovat mig själv att ladda batterierna ordentligt i sällskap av mina nära och kära, främst min älskade man Reynoldh som står ut med mig och allt vad det innebär med mitt uppdrag, så förståss och mina två barn, deras sambos och förståss min älskade dotterdotter, som i höst får en kusin när jag blir farmor - finaste uppdraget jag har- och jag älskar det. Vilken förmån det är att få följa ett litet barn genom alla vedermödor som att få tänder, ha ont i magen, lära sig krypa, bli frustrerad och förbannad när något inte går som det är tänkt.

Men först en liten tillbakablick. Det har varit en många gånger speciell och intensiv tid från årsskiftet fram till idag. Många handlingar har det blivit att läsa, uppgifter att kolla och åter kolla.En och annna reservation har vi skrivit och ett och annat yrkande/ förslag har jag och det parti jag företräder, socialdemokraterna, lagt.  Varje vec…

Klarar vi två handelsområden Åkersberga och Rosenkälla ?

Fler arbetstillfällen är positivt Under en följ av år har vi i kommunen fått information om de tankar markägaren har för Rosenkälla som varandes en unik handelsplats, inte en handelsplats som alla andra och med ett utbud av s k sällanköpshandel. Vi socialdemokrater har uppfattat konceptet som att utbudet skulle vara kompletterande handel jämfört med handeln runt Åkersberga, inte en konkurrerande lika dan handel. Det positiva med etablering av ett handelsområde är att fler arbetsplatser skapas och med det fler arbetstillfällen i Österåkers kommun.

Delvis nytt koncept
Nu har i viss mån ett annat koncept presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Förutom sällan varuhandeln (volymhandel) finns nu också med detaljhandel, upplevelser, kanske äventyrsbad, trädgårdspark, rekreation, idrott, kultur, mini skansen. Det unika i handelsområdet beskrivs nu mer vara ett antal stora glaskupoler sk ”bubbeltowns” och att handelsområdets karaktär blir stadslikt. Tankarna sägs nu finnas på att bygga…

Byggande i samklang med natur och historiska värden

Har återigen varit på plats och tittat på Täljöviken och tittat ut över den åkermark som nu inte längre brukas. Den tänkta bebyggelsen av bostäder ligger mer norr över upp mot skogen.

Idag är det svårt att komma ner mot vattnet, men enligt de planer vi sett så skall det gå en gång och cykelväg längs stranden vilket gör det mer tillgängligt än idag, därmed blir det som ett gångstråk bort mot Näsudden som blev naturreservat för några få år sedan.


Det kan bli en fint gångstråk och kan mycket väl utvecklas åt andra hållet till att bli en gångväg bort längs hela Långhundraleden , vilket vore mycket positivt. Inloppen till Långhundraleden är idag igenvuxet och ingen markering/skylt finns som berättar om att det är här som den en gång så trafikerade vikingalede finns , en sådan skylt som berättar om vår historia är något som vi hoppas se i framtiden.
Nytt utställningsbeslut för detaljplan Täljöviken fattades i januari i år. Vi avvaktar nu resultatet av utställningen. Vi socialdemokrater t…

Fler lärare - bra S-förslag

Österåkers skolor, personal och framförallt eleverna skulle kraftigt gynnas av socialdemokraternas förslag om att anställa 4000 fler lärare. Minskade klasstorlekar är jag övertygad skulle ge mer arbetsro för elever som lärare. Fler barn skulle kunna bli sedda och lyssnade till. Dessa förslag skulle dessutom föra skolorna i Österåker betydligt närmare målet om att bli bästa skolkommun. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/s-vill-anstalla-4-000-larare
1:a Maj på Storängstorget i Åkersberga
Tal Ann-Christine Furustrand

Mötesdeltagare!

Sedan valet har intresset för oss socialdemokrater ökat. Och det känns både bra men är också en utmaning. Vad står ni för Vad vill ni socialdemokrater med Österåker, är frågor som jag möts av. Och självklart berättar vi det. För vi har en idé om Österåker . En ide som präglar allt vårt politiska arbete här i kommunen. För oss är politik inte bara ord, för oss är det på riktigt!

Vår vision för Österåker är att det skall vara en kommun där alla som bor och verkar här ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas.

Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas a…

Idag 3 april ytterligare två chefer väljer att lämna Österåkers kommun

Först kom beskedet att verksamhetschefen i produktionsstyrelsen lämnar sin tjänst. Efter lunch idag kom nästa. Då aviserar kommuniktionschefen som efter sex år i kommunen med mycket nedlagt arbete med varumärksesbyggande och förtoendeskapande arbete, ser inte längre det möjligt att forstätta. I enskarp förklaring där kommunledningens agerande pekas ut som orsak, väljer kommunikationschefen att göra som så många andra chefer - att lämna Österåkers kommun.

När jag före dagens avhopp kallat situationen för krisartad, och fått kritik från kommunstyrelsens ordförande Michalea Fletcher Sjöman (M)så undrar jag vad man efter dagens nya ytterlgiare avhopp vill kalla det för.

Ansvariga alliansföreträdare, det är dags att vakna nu ! Kommunen fullständigt klappar ihop!

Heder åt Staffan Enquist som svarade och gav respons

Så äntligen får jag svar och respons av Tf kommundirektör.
Något mer svar eller resons från Michaela Fletcher Sjöman har jag inte fått.
Elisabeth Gunnars Fp har över huvudtaget inte svarat alls. Det är ändå så att hon är ice ordförande i kommunstyrelsen. Jag haf god erfarenhet genom åren av de aktiva folkpartisterna, men det här att inte reagera det är nytt för mig, och obegripligt i den situation som kommunen befinner sig i.


Från: Staffan Enquist
Skickat: den 21 mars 2013 11:36
Till: Ann-Christine Furustrand
Ämne: SV: Personalärenden

Hej Anki!
Ditt råd är bra!
Jag gör så!
//StaffanHälsningar
Staffan Enquist
 Tf Kommundirektör
 Österåkers kommun, kommunstyrelsen
__________________________
Österåker - skärgårdskommunen
Tel dir 08-540 814 50
Sms 073-625 21 
Tel vx 08-540 810 00
E-post staffan.enquist@osteraker.se
Besök Hackstavägen 22, 184 31 Åkersberga
Post 184 86 Åkersberga
Webb  www.osteraker.se
--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christi…

Hade en expert redan tillsats så hade det varit enkelt att säga det

Michaela Fletcher Sjöman (M); kso svarar - med att hänvisa till Tf Kommundirektör.
Alltså egentligen inget svar alls på det jag frågar.
se nedan mitt mejl och det svar jag fått.


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 20 mars 2013 17:33
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist
Ämne: VB: Personalärenden
Prioritet: Hög

Se mitt mejl från förra veckan. Är det inte dags nu att ta in en oberoende expert för en snabb analys och strategi, läs gärna mitt mejl igen.
Jag är mycket bekymra över det som nu händer.

Mvh
Ann-Christine Furustrand


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Michaela Fletcher Sjöman
Skickat: den 18 mars 2013 11:05
Till: Ann-Christine Furustrand
Kopia: Staffan Enquist; Elisabeth Gunnars; Charlotte Lestrade
Ämne: SV: Personalärenden
Prioritet: Hög

Hej,
Se nedan


Michaela Fletcher Sjöman
 Kommunstyrelsens ordförande
 Kommunledning…

Släpp prestigen och lyssna på förslagen från socialdemokraterna !

Vill här och nu visa på en socialdemokrati i opposition som i verklig mening är konstruktiv - villig att ta ansvar genom att peka på lösningar på sådant som inte fungerar och som därmed sträcker ut en hand till hjälp till majoriteten. Vi gör vi och jag för kommunens bästa och för personalen. För när något sådant här händer som alla de pesonalavhopp som skett och fortsätter att ske , då måste alla vara med och bidra.

Eftersom moderatenas och alliansensfrämsta kommunalråd väljer att se det här på ett fundamentalt motsatt sätt så väljer jag nu att publicera det mejl jag skickade den 15 mars där jag efterlyser information som jag borde fått för länge sedan och kommer med förslag på lösningar i en svår situation:                   

" Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 15 mars 2013 15:03
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist; Charlotte Lestrade
Ämne: Personalärenden

. kommundirektör
. näringslivsdirektör
. förvaltningschef produktionsstyrelsen
. Övri…