torsdag 4 april 2013


Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 4 april 2013 13:54
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; 'johan.bostrom@politik.osteraker.se'; 'hampe.klein@politik.osteraker.se'; 'Fredrik Pahlberg (fredrik.pahlberg@gmail.com)'; kenneth.netterstrom@glocalnet.net; 'mikael.ottosson@politik.osteraker.se'; anas.abdullah@hotmail.com; marie.ende@lotcobistand.org; kanal123@passagen.se; 'michael.solander@politik.osteraker.se'; 'Stefan Cronberg'; 'conny.soderstrom@politik.osteraker.se'; 'christina.funhammar@politik.osteraker.se'; 'rolf.granstrom@politik.osteraker.se'; 'roger.johansson@politik.osteraker.se'; 'jeanette.widen@politik.osteraker.se'; 'bo.edlen@politik.osteraker.se'; 'bjorn.palhammar@politik.osteraker.se'
Kopia: margareta.olin@gmail.com; Ingela Gardner Sundström; Staffan Enquist; Fredrik Zethraeus; Peter Freme

Ämne: Personalfrågorna måste upp på KS 10 april

Jag utgår ifrån att vi alla tar den uppkomna situationen av alla de avhopp som nu sker på största allvar. Jag har som ni säkert vet för snart en månad sedan via mejl, den som vill få en kopia kan höra av, sig, föreslagit att en utanförstående expert anlitas som snabbt får göra en genomlysning över vad grundproblemet består i och ta fram en plan för hur utvecklingen kan vändas. Jag förstår nu att en sådan kraft nu har anlitats.
Det jag nu skulle önska är att den person som nu anlitas kunde komma till oss i kommunstyrelsen den 10 april, så att vi kan få höra hur arbetet nu går vidare.

Det känns viktigt att vi alla ges god inblick i vilka processer som förhoppningsvis är vidtagna och blir försäkrade om att situationen verkligen tas tag i.

Hoppas att ni delar uppfattningen om att det är en viktig fråga för oss i KS och att den information som jag efterlyser kan fås direkt från konsulten.

Vänligen

Ann-Christine Furustrand (S)
Kommunalråd i opposition
I Österåker
0708-26 33 96

onsdag 3 april 2013

Idag 3 april ytterligare två chefer väljer att lämna Österåkers kommun

Först kom beskedet att verksamhetschefen i produktionsstyrelsen lämnar sin tjänst. Efter lunch idag kom nästa. Då aviserar kommuniktionschefen som efter sex år i kommunen med mycket nedlagt arbete med varumärksesbyggande och förtoendeskapande arbete, ser inte längre det möjligt att forstätta. I enskarp förklaring där kommunledningens agerande pekas ut som orsak, väljer kommunikationschefen att göra som så många andra chefer - att lämna Österåkers kommun.

När jag före dagens avhopp kallat situationen för krisartad, och fått kritik från kommunstyrelsens ordförande Michalea Fletcher Sjöman (M)så undrar jag vad man efter dagens nya ytterlgiare avhopp vill kalla det för.

Ansvariga alliansföreträdare, det är dags att vakna nu ! Kommunen fullständigt klappar ihop!

Heder åt Staffan Enquist som svarade och gav respons


Så äntligen får jag svar och respons av Tf kommundirektör.
Något mer svar eller resons från Michaela Fletcher Sjöman har jag inte fått.
Elisabeth Gunnars Fp har över huvudtaget inte svarat alls. Det är ändå så att hon är ice ordförande i kommunstyrelsen. Jag haf god erfarenhet genom åren av de aktiva folkpartisterna, men det här att inte reagera det är nytt för mig, och obegripligt i den situation som kommunen befinner sig i.


Från: Staffan Enquist
Skickat: den 21 mars 2013 11:36
Till: Ann-Christine Furustrand
Ämne: SV: Personalärenden

Hej Anki!
Ditt råd är bra!
Jag gör så!
//StaffanHälsningar
Staffan Enquist
 Tf Kommundirektör
 Österåkers kommun, kommunstyrelsen
__________________________
Österåker - skärgårdskommunen
Tel dir 08-540 814 50
Sms 073-625 21 
Tel vx 08-540 810 00
E-post staffan.enquist@osteraker.se
Besök Hackstavägen 22, 184 31 Åkersberga
Post 184 86 Åkersberga
Webb  www.osteraker.se
--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 20 mars 2013 17:33
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist
Ämne: VB: Personalärenden
Prioritet: Hög
Se mitt mejl från förra veckan. Är det inte dags nu att ta in en oberoende expert för en snabb analys och strategi, läs gärna mitt mejl igen.
Jag är mycket bekymra över det som nu händer.

Mvh
Ann-Christine Furustrand

Hade en expert redan tillsats så hade det varit enkelt att säga detMichaela Fletcher Sjöman (M); kso svarar - med att hänvisa till Tf Kommundirektör.
Alltså egentligen inget svar alls på det jag frågar.
se nedan mitt mejl och det svar jag fått.


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 20 mars 2013 17:33
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist
Ämne: VB: Personalärenden
Prioritet: Hög

Se mitt mejl från förra veckan. Är det inte dags nu att ta in en oberoende expert för en snabb analys och strategi, läs gärna mitt mejl igen.
Jag är mycket bekymra över det som nu händer.

Mvh
Ann-Christine Furustrand


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Michaela Fletcher Sjöman
Skickat: den 18 mars 2013 11:05
Till: Ann-Christine Furustrand
Kopia: Staffan Enquist; Elisabeth Gunnars; Charlotte Lestrade
Ämne: SV: Personalärenden
Prioritet: Hög

Hej,
Se nedan


Michaela Fletcher Sjöman
 Kommunstyrelsens ordförande
 Kommunledningen
 Österåkers kommun
 08 540 810 69
 Hackstavägen 22, Åkersberga
www.osteraker.se


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 15 mars 2013 15:03
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist; Charlotte Lestrade
Ämne: Personalärenden

. kommundirektör – Förfrågningsunderlag har varit ute och nu har en byrå ”vunnit” och arbetet startar omgående. Du blir involverad när det närmar sig.
. näringslivsdirektör – Det är inte en näringslivsdirektör som ska anställas. Ber att få hänvisa till tf KD för information
. förvaltningschef produktionsstyrelsen – Här pågår nu arbete med att finna en interimschef och rekrutering av ny prod.chef sker genom den byra kommunen har ramavtal med. 
. Övriga personalärenden och personalutskottet – nästa möte med personalberedningen är planerat till den 16/4 kl. 13:00
. arbetsmiljö – ber att få hänvisa frågan till tf KD.

Släpp prestigen och lyssna på förslagen från socialdemokraterna !

Vill här och nu visa på en socialdemokrati i opposition som i verklig mening är konstruktiv - villig att ta ansvar genom att peka på lösningar på sådant som inte fungerar och som därmed sträcker ut en hand till hjälp till majoriteten. Vi gör vi och jag för kommunens bästa och för personalen. För när något sådant här händer som alla de pesonalavhopp som skett och fortsätter att ske , då måste alla vara med och bidra.

Eftersom moderatenas och alliansensfrämsta kommunalråd väljer att se det här på ett fundamentalt motsatt sätt så väljer jag nu att publicera det mejl jag skickade den 15 mars där jag efterlyser information som jag borde fått för länge sedan och kommer med förslag på lösningar i en svår situation:                   
    
" Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 15 mars 2013 15:03
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist; Charlotte Lestrade
Ämne: Personalärenden

. kommundirektör
. näringslivsdirektör
. förvaltningschef produktionsstyrelsen
. Övriga personalärenden och personalutskottet
. arbetsmiljö


Tiden går och jag har inte i närtid fått någon information om hur processen vad gäller rekrytering av ny kommundirektör fortlöper.  Tf kom dir slutar ju snart så det brådskar.

Dels önskar jag få information om vad som händer vad gäller rekrytering av ny näringslivsdirektör. Där har jag också sedan flera veckor skrivit i e-post om att jag tycker det finns skäl att först fundera över vad näringslivsenheten skall göra för att därefter fundera över om det finns behov av en näringslivsdirektör och skulle så vara fallet så bör vi diskutera vilken profil  denne i så fall bör ha. Staffan E tf kommun direktör har jag fört samtal med och vi var överens om vikten att detta diskuteras. Någon annan reaktion på mitt mejl har jag inte fått. Och därmed har inget samtal först om den frågan, så jag efterlyser den igen.

Sedan har jag förstått att det hänt en del vad gäller personalärenden, chefer har anställts, chefer har fått lönepåslag, etc. Det finns ett personalutskott och den används inte som ett forum för att hantera dessa frågor, vilket vore tämligen naturligt, utan hanteringen synes ske inom en snäv krets. Nuvarande personalutskotts funktion kan därför starkt ifrågasättas.

Önskar att personalfrågor framöver skall hanteras i ett parlamentariskt tillsatt forum på ett helt annat sätt, där samtliga personalfrågor som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde
tas upp, och det borde vara här som information kontinuerligt ges. Inte minst är det sistnämnda viktigt utifrån respekt för de funktioner vi har som ordförande, vice ordförande och 2;e vice ordförande.
I dags läget är det här något som inte fungerar. Min förhoppning är att det skall fungera så snart som möjligt.

När det gäller arbetsmiljön, så är det något som oroar mig med chefer och personal som slutar i kommunen. Den oro det ger i organisation etc. En av det viktigaste frågorna just nu borde
Vara att analysera orsakerna och ha en strategi för att vända den nedåtgående utvecklingen. Skulle föreslå att en sådan analys utfördes av någon erkänt duktig utanförstående expert
 så att det finns ett faktabaserat utgångsmaterial att föra diskussion utifrån, och arbeta fram effektiva lösningar ifrån.

Tacksam för svar och besked


Med vänliga hälsningar


Ann-Christine Furustrand (S)
Kommunalråd i opposition

 

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...