söndag 5 oktober 2014

Amerac en tänkvärdföreställningI går, lördag den 4 oktober, var det premiär på föreställningen Amerac BB. Det finns så mycket energi och kultur i Österåker som behöver lyftas upp. Att låta kulturen blomstra vore att sätta Österåker positivt på kartan. Här finns det mer att göra.

Föreställningen var toppen. Det var som det stod i programmet en sorglig komedi om livet på ett äldreboende. Även om publiken fick sig ett skratt då och då fans en tydlig allvarlig underton. Skickligt skrivet manus. Förställningen kan varmt rekommenderas, jag fick en härlig lördageftermiddg. Platsen är Folkets Hus och i biografen som börjar bli en riktig teaterscen vilket är roligt bara det. Varje lördag och söndag nu under oktober har ni chansen att se förestållningen - gör det !

måndag 15 september 2014

Socialdemokraterna fick ökat stöd i Österåker


Tack alla som gav oss ökat stöd här i Österåker !

Efter förra valet bestämde vi oss för att föra en mer aktiv och tydligare socialdemokratisk politik här i Österåker. Och det har vi verkligen gjort. Valresultatet i går är ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Nu skall vi smälta valresultatet, se vad det kan leda till. Vi skall också analysera hela valresultet och se vad det är som väljarna i Österåker har gett de politiska partierna för besked. På onsdag skall allt vara räknat , då vet vi mer. Helt klart är nu att de mandat vi fått, som vi är mycket glada för,  skall vi nyttja väl för att få så mycket genomslag av vår politik som möjligt - för ett bättre Österåker

Än en gång, stort tack till alla som gav oss ett ökat förtroende.
 

onsdag 10 september 2014

Deras löften kan kosta skattebetalarna miljoner!

Nu är beslutet fattat vad gäller handelsplats Rosenkälla. Österåkers kommun har låst sig fast för att det är just här i Rosenkälla som en framtida satsning på ett nytt badhus skall byggas. Det beklagar vi Socialdemokrater. Det sker utan någon som helst analys över var den bästa platsen för nytt badhus är. Sannolikt finns betydligt bättre plats på närmare håll där skolor, familjer och ldre istället skulle kunna gå eller cykla till. Löftet om en delfinansiering av badet kan kosta skattebetalarna hur mycket som helst.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Österåkerspartiet och Roslagspartiet drev igenom beslutet.

Med  hänsyn till skattebetalarna har vi velat försäkra oss om att kommunen åtaganden i handelsplatsen är rimliga och att dessa preciserades. Nu blev det inte så - då sa vi nej!

När det gäller satsningar på att konkret minska barngrupperna i förskolan då ryggar partierna för kostanderna liksom när det gäller att säkerställa kvalitén i äldreomsorgen. Men när det gäller löften om en delfinansiering av ett bad då rullar miljonerna obehindrat.

Österåker behöver en ny regering!

Lägg din röst på Socialdemokraterna

Talet på Kanalens dag

( det talade ordet gäller)

Jag vill börja med att berätta hur jag upplever Österåker.

Österåker är en fantastisk kommun på många sätt. Med sin natur och närheten till havet.
I Österåker bodde 6000 perosner 1964 när jag flyttade hit som sjuåring. Idag bor 40 000 personer här, och vi blir allt fler.

Alla vi som flyttat hit kommer från så väl Jönköping, Eskilstuna, som från Vhile, Finland , Iran.
Vi har något gemensamt - vi är alla Österåkersbor.

Vi skall se till att bygga upp, utveckla och sköta vår gemensamma kommun på bästa sätt!

Ingen politisk kraft skall lyckas komma hit och så splittring mellan oss Österåkersbor!

Rasismen ska inte få någon grogrund här. Utan vi Österåkersbor skall hålla ihop och stå för människans okränkbara värde. !

Socialdemokrat blev jag när jag såg hur barnen i Öteråker inte prioriterades. Förskola, skola hämnade ständigt längre ner i prioritering när Österåkers kommuns styrande borgergliga partiet skulle göra Österåker till en lågskattekommun.

Tyvärr råder idag samma politiska prioriteringar. Vi Socialdemokrater har kämpat för och föreslagit att barngrupperna i förskolan skall minskas medans samtliga borgerglia partier sagt nej. Varför lita på och rösta på partierna som kämpat så starkt för att inte göra något av det , som de nu lovar. Vi socialdemokrater kommer att minska barnantalet på riktigt i förskolan. Vi menar att det går att styra Österåker på ett annat och bättre sätt.

Utvecklingen av Österåker måste nu främst fokuseras inom de områden som fått stå tillbaka.
En röst på Socialdemokratertna innebär:

En tydlig minskning av barngrupperna i förskolan med sikte på att nå målen om 12 barn i småbarnsgrupper 1-3 år och 15 barn i grupper 4-5 åringar.

Med de satsningar som en socialdemokratiska regering lovar, ger det oss möjlighet att snarast påbörja rekryteringen av minst 28 nya lärare och speciallärare i en satsning på att minska Österåkers skolklasser.

Vi skulle kunna investera 18,4 miljoner kornor i en satsning för att göra läraryrket i Öteråker mer attraktivt vad gäller till exempel löner och kompetensutveckling.

Vi tänker ta fram ett handlingsprogram tillsammans md rektorer, lärare, skolpersonal, forskning för att se till att alla elever här i Österåker når de uppsatt målen.

All barn har rätt att få den hjälp  och det stöd som krävs

Den kommunaka vuxenutbildningen hålelr på att avvecklas här i Österåker. Det tänker vi inte bara sätta stopp för utan se till att åter bygga upp ett starkt KOMVUX som kan sela en aktiv roll för att hjälpa människor att komma ut i arbetslivet, vidareutbilda sig. Här kan företag skräddarsy utbildningar som ger dem den arbetskraft de saknar.

Äldre skall ha det bra här i Österåker.

Vi tänker satsa på att stärka kvalitén. Möjligheter att få komma utanför äldreboendet liksom att kunna få ta del av kultur och fysisk aktivitet.

Det handlar om livskvalitet.

Vi Socialdemokrater tänker höja ersättningen till dem som driver äldreomsorg i särskilt boende med 10 procent med krav på lägsta bemanning, 3 personal per 8 omsorgstagare.

Fler äldreboenden måste byggas för att bygga ikapp det eftersatta behovet. Ny amoderna äldreboenden måste också byggas för att möta kraven från morgondagens äldre.

Vinstjakten i välfärdenmåste stoppas. Skolor och äldreboenden ska inte kunna gå i konkurs som John Bauer gymnasiet gjorde här i Österåker!

Det behövs byggas fler bostaäder i Österåkers kommun. Fler hyreslägenheter så att unga kan bo kvar här hemma i kommunen ochså att  äldre kan flytta från sin villa till mindre boende. Vi skall bygga nya bostadsområden på ett miljövänligt sätt. Främst i centrala Åkersberga, söder därom och västerut.

Vi vill att kommunen aktivt försöker locka hit fler och större företag, så att fler Österåkersbor kan finna sin försärjning, sitt jobb här på hemmaplan och slippa arbetspendla många timmar om dagen.

Kollektivtrafiken har alltid varit eftersatt här i Österåker. Roslagsbanan byggs nu ut. Men vi behöver även fler bussar med tätare turer. Bussen till Dmarudden ska vara en permanent linje som gärna får utvecklas att gå även under helger under höst och vinter.

Ett parti kan inte ensamt råda bot på trafiken i Österåker! Utan det måst vi partier göra tillsammans så att vi blir en stark röst som ställer krav gentemot Trafikverket. Därför har jag och Socialdemokraterna tagit ett initiativ som vi kallar för ett handslag för trafiklösningar. Alla partier är med- utom ett --och det är Roslagspartiet som hellre står ensamma kvar

Jag invigde Stockholms läns största solcellspark häromdagen på Runöskolan här i Österåker. Vi vill gärna att andra inspireras att också satsa på förnyelsebar energi. Vi kommer se till att Österåkers kommun blir en av dem.

I takt med att vi blir fler invånare måste planeringen av nya idrottshallar, skatboardparker, badanläggninar etc, hänga med. Vi är trötta på ogenomtänkta ad hoc beslut som de borgergliga partierna ägnar sig åt, utan tänker ta fram en långsiktig planering för så väl utbyggnad som upprustning.

Det finns mycket att ta tag i och utveckla. Och vi har ett bra lokalt program för det. Hoppas att ni har läst det, annars finns det att få i vårt tält här på Kanalens dag.

Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till er alla.

Hur tycker ni att morgondagens styrande politiker i Österåkers ska se på er ?
Vill du bli sedd som medborgare med rättigheter och skyldigheter - eller vill du bli sedda som kund som shoppar välfärdstjänster ?

Sättet att se på sina invånare har betydelse när beslut skall fattas!

För oss är du medborgare och jag hoppas att Socialdemokraterna är det parti du väljer att lägga din röst på!

Österåker behöver en ny regering. Vi är beredda att axla ett sådant ansvar.

Tack för att ni har lyssnat !
 

Solcellspark invigd vid Runö skolan

Stockholms läns största markbaserade solcellspark ligger i Österåker och på Runölandet, Runö skolan. Solcellsparken är också störst bland de Svanenmärkta konferensanläggningarna, hotell och restaurangerna.

De 414 solpanelerna står på en gräsyta framför konferensanläggningen. Dessa solceller levererar 109 000 kilowattimmar el, vilket motsvarar fem normalvillors årsförbrukning. Överskottet av el levereras ut på nätet efter avtal med EON.


Jag fick den stora förmånen och äran att inviga denna fina anläggning. Det kändes väldigt stort och roligt att det nu, på Runö skolans inittiativ finns en sådan fin anläggning här i Österåker. Jag hoppas nu att fler företag och andra antar utmaningen och bidrar med förnyelsebar energi, genom solceller eller på andra sätt. Får vi socialdemokrater möjlighet, så kommer vi att se till att Österåkers kommun också blir ett föredöme. Runö skolan är ett föredöme i sitt miljöarbete, som dessutom avstått mark för ett naturreservat ute på udden. Det är inte många markägare som är så generösa och ,miljömedvetna.


 
tisdag 26 augusti 2014

Tillsammans gör vi Österåker bättre

Nu är det allvar. Österåkersborna skall genom valsedeln tala om hur de vill att Österåker skall styras.

Själv vill jag som socialdemokrat se följande förändringar.

Jag vill se en ny regering, ett nytt styre i Sveriges riksdag. Jag vill att Stefan Löven blir statsminister. De satsningar som en socialdemokratisk regering gynnar Österåkers kommun. Låt mig ge några exempel inom skolans område.

En socialdemokratisk regbering gör det möjligt för oss i Österåker att investera 18,4 miljoner kronor i en satsning för att göra läraryrket i Österåker mer attraktivt - bland annat genom högre löner, mer tid med eleverna, mindre administration, fler karriärsmöjligheter och ökad kompetensutveckling.

Får vi makten i Sverige och i Österåker kan vi snarast påbörja rekryteringen av minst 28 nya lärare och speciallärare i en satsning på att minska Österåkers skolklasser - vi vill ge eleverna i de tidiga åldrarna mer tid med sina lärare och snabba insatser för barn som riskerar att hamna efter, det går före nya skattesänkningar.

Låt proffsen vara proffs - anställa minst 32 extratjänster i Öteråkers skolor för att avlasta lärarba med administrativa uppgifter så att de kan spndera mer tid i pdagogiska situationer.

Ta hjälp av experterna för att hja resultaten - Ett handlingsprogram skall tas fram i samråd med lärare, rektorer, forskning och annan exprtis för att se till att alla elever når de uppsatta målen.

Det här var bara några exempel inom skolans område som visar vad Österåker har att vinna på ett regeringsbyt från en trött Reinfelt till en lugn och pigg Sefan Löven.


 

lördag 10 maj 2014

Rösta i EU valet det har jag gjort


 Nu och fram till valdagen den 25 maj kan alla lägga sin röst i EU-parlaments valet. För mig är det jälvklart att rösta, att vara med och påverka samhället. Det är en rättighet som vi skall vara rädda om .

I Europavalet bestämmer Du vilka värderingar som ska råda. Vi kan fortsätta leva i ett EU som agerar i tron att marknadskrafterna själva löser arbetslöshet och klimatutmaningar- eller - så använder vi politiken för att se till att fler jobb och rättvisa villkor förenas med gemensamt ansvar för miljön och framtida generationer.

Som Socialdemokrat tror jag på människan, på hennes ambitioner och vilja att utvecklas, på hennes kunskap och kreativitet. Vi tror att människor tillsammans når längre än var och en för sig själv.

Jag vill se ett Europa som samarbetar för att bekämpa kriminalitet, trafficking och barnpornografi. Vill se ett förändrat synsätt på prostitution - som för mig är kvinnoförnedrande.

Barns leksaker skall vara garanterat giftfria och utan hormonstörande ämnen. EU har en stor roll att fylla för att ena människor för ett bättre klimat. Vi skall vet vad maten vi äter innehåller och se till att EU har en bra djurhållning, att inga djur skall transporteras långa sträcker under usla förhållanden.

Är glad för att Socialdemokraterna tänker verka för att flyttkarusellen i EU mellan Bryssel och Strassbourg skall upphöra - upplever denna flyttkarusell som ekonomiskt oförsvarligt.

tisdag 1 april 2014

Det går att fördela skattemedel på mer än ett sätt!Skattepengar borde i större utsträckning gått till att utveckla förskola, skola och äldreomsorg

Österåkers kommun har återigen lämnat ett överskott i sin budget denna gång med 110 miljoner kronor för 2013. Resultatet är ett sammanlagt överskott sedan mandatperiodens början med hela 440 miljoner kronor. 
Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition kommenterar Årsredovisningen 2013;

-          Att styra Österåker går att göra på fler än ett sätt. Politik handlar om att prioritera. Vi Socialdemokrater menar att istället för att samla ihop ett så pass stort överskott som 440 miljoner hade det varit möjligt att till exempel använda pengarna till att åtgärda nedanstående;

Ø  30 procent av barngrupperna i förskolan i Österåker är grupper med 21 – 25 barn, jämfört med 12 procent i Stockholms län och riket 14 procent. 46 procent av alla småbarnsavdelningar i de kommunala förskolorna har grupper på 17 barn eller fler. Minska barngrupperna i förskolan är en viktig kvalitetshöjande åtgärd som istället hade kunnat genomföras.
Ø  på sidan 33 i årsberättelsen står beskrivit att åtgärder kommer att vidtas för att försöka vända trenden med sjunkande resultat i skola. Vi Socialdemokrater menar att säkerställa att eleverna ges den kunskap de har rätt till borde ha varit åtgärder som gjorts för flera år sedan. Pengar har ju uppenbarligen funnits.
Ø  revisorerna säger i en rapport att Österåkers kommuns organisation och resursfördelning för att tillgodose elevers rätt till särskilt stöd inte fullt ut är ändamålsenlig. Att inte ge eleverna stöd när pengar finns är en felprioritering.
Ø  Särskola varit underfinansierad. Hemtjänsten underskott med 6,9 miljoner kronor. LSS verksamheten visar underskott på närmare 7,8 miljoner kronor. Varför ska dessa verksamheter gå med underskott samtidigt som pengar lagts på hög?
Ø  Många äldre som står i kö till särskilt boende. Det är ett behov som måste tillgodoses.
Ø  Inom Vård – och omsorgsnämndens ansvarsområde har Förvaltningsdomstolen tilldömt Österåkers kommun att betala särskild avgift för fyra ej verkställda beslut.  Att inte verkställa beslut och istället få vite är inte något som borde ske i en kommun med stora överskott.

 

lördag 1 februari 2014

Jag kommer sakna våra samtal

Vid ett av alla våra samtal.
Jag kommer sakna våra samtal. Mycket ledsamt besked jag fått av familjen, att Stefan Cronberg avlidit. Vi lärde känna varandra när han var kommunalråd (M)och jag förälder som stred för bättre barnomsorg. Vi har sedan dess och det är sannolikt mer än 25 år haft kontakt genom åren. Många samtal ,i alla ämnen alltid med stor repsekt för varandra. Vi pratade ofta om den stora brist det finns på politiker som kan mötas, fast man inte alltid delar varandras åsikt - men ändå - se varandra och uppskatta varandra som de personer, de människor vi är. Stefan hade den förmågan, och det uppskattade jag honom för. I Stefan såg jag en god vän och saknaden av vännen Stefan är stor

fredag 17 januari 2014

Säbyviken presenteras som studentprojekt

Idag, fredag begav jag mig till Folkets Hus i Åkersberga för att lyssna till studenter från Stockholms universitet som presenterad sin rapport som är en  miljökonsekvensbeskrivning för Säbyvikens marina och naturpark i Österåkers kommun.

Rapporten ingår i studierna i en kurs på avanserad nivå vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och omfattar 15 högskolepoäng.
Mycket intressant att studenterna analyserat dels själva Säbyvikens marina utifrån ett nollalternativ, utifrån ett nollplusalternativ och ett planalternativ samt en alternativ utformning. Naturparken analyserades på ett likartat sätt ur ett nollalternativ, planalternativ och en alternativ utformning. De alternativa förslagen är studenternas egna. Det var intressant att ta del av ytterligare sätt att se på vad som kan och borde göras i området.

Säbyviken är sedan lång tid tillbaka ett kontroversiellt område, där byggande av fastigheter setts som svartbyggen, frågan om strandskydds vara eller icke varande diskuterats. Starka ord i sammanhanget från olika intressenter har till och med talat om korruption. Turerna genom åren har varit många och känslosamma.

Min egen reflektion är att det känns märkligt att markägare på en yta villdela kraftigt bygga ut den idag befintliga marinan med båthus och förlängning av brygger som skulle bli närmare 200 m långa, till det vill markägaren förlägga en naturpark med uthyrning av stugor till lands som på flottar i vattnet, anlägga en sandstrand, ge möjlighet för bergsklättring, med mycket mera. En väldig koncentration av olika projekt i ett område. Ibland har jag stilla tänkt att det är tur att också inte ett tivoli föreslås här också när man ändå är på gång. Jag har varit emot denna, som jag ser det, överetablering av Säbyviken, och jag ställer mig tveksam till om människor kommer att ha lust att tillbringa sin ledighet med att bada dikt an en stor båtmarina. Huruvida det numera omtalade båthuset byggts enligt alla regler är också en intressant fråga , i lokaltidningen har jag läst att markägaren överklagat till högsta juridiska instans och förlorat , vilket då innebär att byggnaden skall rivas. Vad gör kommunen ? Naturskyddsföreningen som var på plats berättade att de skrivit två brev och frågat utan att ha fått något svar. Var exakt frågan om detaljplaner för området ligger i planeringen vet jag inte, det var länge sedan frågan var uppe. Så vi får väl se vad som händer. Socialdemokraterna var väl representerade, vi var tre förtroendevalda S-ledamöter på plats. Var höll resten av partierna hus, var en berättigad fråga, som även vi ställde oss.

 

torsdag 9 januari 2014

Glad och hedrad för förtroendet

Socialdemokraterna i Österåker fastställde, efter provval,  sin kommunfullmäktigelista på sista medlemsmötet innan jul.

Jag är glad och mycket hedrad av att ha fått förnyat förtroende av våra medlemmar att stå som partiets första namn och kommunalrådskandidat
här i Österåker för nästa mandatperiod.

Det känns som om det sätt vi arbetat under den här mandatperioden har uppskattats,stödet från medlemmarna känns som ett kvitto på det och det är väldigt roligt. Det arbetet skall vi nu gemensamt bygga vidare på och göra ännu bättre.

Socialdemokraterna är en politisk kraft att räkna med i Österåkers kommun. Vi lägger fram förslag i syfte att bidra till utveckling och ökad kvalitet i de verksamheter som kommunen finaniserar eller driver på egen hand. Ibland får vi igenom våra förslag, ibland inte. Ibland återkommer våra förslag fast från andra partiet, det känns ärligt talat som att åka snålskjuts på vår bekostnad, men sånt händer.Så visst bidrar vi så mycket det går i den roll vi har i opposition.

Nu vill vi ju gärna ändra på det förhållandet. Att befinna sig i opposition har sin charm, men att ha möjighet att genomföra sin politik och leda kommunen framåt, att vara i majoritet det är någt helt annat. Det är dit vi vill.Vår förhoppning är att Österåkersborna skall ge oss ökat förtroende i valet 2014.Vi vet att vårt engagemang och vår drivkraft har uppskattats, men nu gäller det att också ge oss den uppskattningen räknat i mandat.

Vi socialdemokrater har skrinlagt oss om att bedriva en tydlig socialdemokratisk politik. Det ska inte råda några tveksamheter om vad vi socialdemokrater står. Det skall var tydligt vad en röst på socialdemokraterna innebär. Det här jobbar vi en hel del med.

Att vara politiker är att ta ställning. Det gäller att vrida och vända på den problematik vi ställs inför för att finna den bästa lösningen. Alltid med meborgarnas bästa för ögonen. Vi tar till oss information, fakta och vi lyssnar på olika synpunkter för att sedan bestämma oss för den ståndpunkt som blir vår. Den gemensamma basen, våra grundvärderingar om alla människors lika värde, om solidaritet mellan människor, om jämlikhet finns alltid med oss. Likaså det handingsprogram som vi gått tillval på. Vi redovisar öppet hur vi tänkt och vad vi kommer fram till.

Så har vi nu jobbat och det skall vi fortätta med. Det är som jag ser det att öppet och ärligt sätt att ta sig an uppgiften att vara förtroendevald i medborgarnas tjänst här i Österåker. Och vi Sociademokrater har en ambition att vara just ett seriöst och ansvarstagande parti. Även om samhällsfrågorna ofta är komplicerade, så är det vår ambition att försöka förklara hur vi ser på frågorna och hur vi kommit fram till vår ståndpunkt.

Socialdemokraterna är inget vinflöjelparti. Vi vill att medborgarna inte bara skall veta vad vi står för utan också känna tilltro till att att vi står för det vi sagt. Att, bara sätta upp fingret i luften och ständigt följa vart vinden för tillfälligt kommer ifrån, är inte vår melodi.

Politik för oss är inte bara ord, det är på riktigt!

God fortsättning på nya valåret !

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...