Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från 2014

Amerac en tänkvärdföreställning

I går, lördag den 4 oktober, var det premiär på föreställningen Amerac BB. Det finns så mycket energi och kultur i Österåker som behöver lyftas upp. Att låta kulturen blomstra vore att sätta Österåker positivt på kartan. Här finns det mer att göra.

Föreställningen var toppen. Det var som det stod i programmet en sorglig komedi om livet på ett äldreboende. Även om publiken fick sig ett skratt då och då fans en tydlig allvarlig underton. Skickligt skrivet manus. Förställningen kan varmt rekommenderas, jag fick en härlig lördageftermiddg. Platsen är Folkets Hus och i biografen som börjar bli en riktig teaterscen vilket är roligt bara det. Varje lördag och söndag nu under oktober har ni chansen att se förestållningen - gör det !

Socialdemokraterna fick ökat stöd i Österåker

Tack alla som gav oss ökat stöd här i Österåker !

Efter förra valet bestämde vi oss för att föra en mer aktiv och tydligare socialdemokratisk politik här i Österåker. Och det har vi verkligen gjort. Valresultatet i går är ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Nu skall vi smälta valresultatet, se vad det kan leda till. Vi skall också analysera hela valresultet och se vad det är som väljarna i Österåker har gett de politiska partierna för besked. På onsdag skall allt vara räknat , då vet vi mer. Helt klart är nu att de mandat vi fått, som vi är mycket glada för,  skall vi nyttja väl för att få så mycket genomslag av vår politik som möjligt - för ett bättre Österåker

Än en gång, stort tack till alla som gav oss ett ökat förtroende.

Deras löften kan kosta skattebetalarna miljoner!

Nu är beslutet fattat vad gäller handelsplats Rosenkälla. Österåkers kommun har låst sig fast för att det är just här i Rosenkälla som en framtida satsning på ett nytt badhus skall byggas. Det beklagar vi Socialdemokrater. Det sker utan någon som helst analys över var den bästa platsen för nytt badhus är. Sannolikt finns betydligt bättre plats på närmare håll där skolor, familjer och ldre istället skulle kunna gå eller cykla till. Löftet om en delfinansiering av badet kan kosta skattebetalarna hur mycket som helst.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Österåkerspartiet och Roslagspartiet drev igenom beslutet.

Med  hänsyn till skattebetalarna har vi velat försäkra oss om att kommunen åtaganden i handelsplatsen är rimliga och att dessa preciserades. Nu blev det inte så - då sa vi nej!

När det gäller satsningar på att konkret minska barngrupperna i förskolan då ryggar partierna för kostanderna liksom när det gäller att säkerställa kvalitén i äldreomsorgen. Men när det gäller lö…

Talet på Kanalens dag

( det talade ordet gäller)

Jag vill börja med att berätta hur jag upplever Österåker.

Österåker är en fantastisk kommun på många sätt. Med sin natur och närheten till havet.
I Österåker bodde 6000 perosner 1964 när jag flyttade hit som sjuåring. Idag bor 40 000 personer här, och vi blir allt fler.

Alla vi som flyttat hit kommer från så väl Jönköping, Eskilstuna, som från Vhile, Finland , Iran.
Vi har något gemensamt - vi är alla Österåkersbor.

Vi skall se till att bygga upp, utveckla och sköta vår gemensamma kommun på bästa sätt!

Ingen politisk kraft skall lyckas komma hit och så splittring mellan oss Österåkersbor!

Rasismen ska inte få någon grogrund här. Utan vi Österåkersbor skall hålla ihop och stå för människans okränkbara värde. !

Socialdemokrat blev jag när jag såg hur barnen i Öteråker inte prioriterades. Förskola, skola hämnade ständigt längre ner i prioritering när Österåkers kommuns styrande borgergliga partiet skulle göra Österåker till en lågskattekommun.

Tyvärr …

Solcellspark invigd vid Runö skolan

Stockholms läns största markbaserade solcellspark ligger i Österåker och på Runölandet, Runö skolan. Solcellsparken är också störst bland de Svanenmärkta konferensanläggningarna, hotell och restaurangerna.

De 414 solpanelerna står på en gräsyta framför konferensanläggningen. Dessa solceller levererar 109 000 kilowattimmar el, vilket motsvarar fem normalvillors årsförbrukning. Överskottet av el levereras ut på nätet efter avtal med EON.


Jag fick den stora förmånen och äran att inviga denna fina anläggning. Det kändes väldigt stort och roligt att det nu, på Runö skolans inittiativ finns en sådan fin anläggning här i Österåker. Jag hoppas nu att fler företag och andra antar utmaningen och bidrar med förnyelsebar energi, genom solceller eller på andra sätt. Får vi socialdemokrater möjlighet, så kommer vi att se till att Österåkers kommun också blir ett föredöme. Runö skolan är ett föredöme i sitt miljöarbete, som dessutom avstått mark för ett naturreservat ute på udden. Det är inte mån…

Tillsammans gör vi Österåker bättre

Nu är det allvar. Österåkersborna skall genom valsedeln tala om hur de vill att Österåker skall styras.

Själv vill jag som socialdemokrat se följande förändringar.

Jag vill se en ny regering, ett nytt styre i Sveriges riksdag. Jag vill att Stefan Löven blir statsminister. De satsningar som en socialdemokratisk regering gynnar Österåkers kommun. Låt mig ge några exempel inom skolans område.

En socialdemokratisk regbering gör det möjligt för oss i Österåker att investera 18,4 miljoner kronor i en satsning för att göra läraryrket i Österåker mer attraktivt - bland annat genom högre löner, mer tid med eleverna, mindre administration, fler karriärsmöjligheter och ökad kompetensutveckling.

Får vi makten i Sverige och i Österåker kan vi snarast påbörja rekryteringen av minst 28 nya lärare och speciallärare i en satsning på att minska Österåkers skolklasser - vi vill ge eleverna i de tidiga åldrarna mer tid med sina lärare och snabba insatser för barn som riskerar att hamna efter, det går…

Rösta i EU valet det har jag gjort

Nu och fram till valdagen den 25 maj kan alla lägga sin röst i EU-parlaments valet. För mig är det jälvklart att rösta, att vara med och påverka samhället. Det är en rättighet som vi skall vara rädda om .

I Europavalet bestämmer Du vilka värderingar som ska råda. Vi kan fortsätta leva i ett EU som agerar i tron att marknadskrafterna själva löser arbetslöshet och klimatutmaningar- eller - så använder vi politiken för att se till att fler jobb och rättvisa villkor förenas med gemensamt ansvar för miljön och framtida generationer.

Som Socialdemokrat tror jag på människan, på hennes ambitioner och vilja att utvecklas, på hennes kunskap och kreativitet. Vi tror att människor tillsammans når längre än var och en för sig själv.

Jag vill se ett Europa som samarbetar för att bekämpa kriminalitet, trafficking och barnpornografi. Vill se ett förändrat synsätt på prostitution - som för mig är kvinnoförnedrande.

Barns leksaker skall vara garanterat giftfria och utan hormonstörande ämnen. EU h…

Det går att fördela skattemedel på mer än ett sätt!

Skattepengar borde i större utsträckning gått till att utveckla förskola, skola och äldreomsorg

Österåkers kommun har återigen lämnat ett överskott i sin budget denna gång med 110 miljoner kronor för 2013. Resultatet är ett sammanlagt överskott sedan mandatperiodens början med hela 440 miljoner kronor. Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition kommenterar Årsredovisningen 2013;

-Att styra Österåker går att göra på fler än ett sätt. Politik handlar om att prioritera. Vi Socialdemokrater menar att istället för att samla ihop ett så pass stort överskott som 440 miljoner hade det varit möjligt att till exempel använda pengarna till att åtgärda nedanstående;
Ø30 procent av barngrupperna i förskolan i Österåker är grupper med 21 – 25 barn, jämfört med 12 procent i Stockholms län och riket 14 procent. 46 procent av alla småbarnsavdelningar i de kommunala förskolorna har grupper på 17 barn eller fler. Minska barngrupperna i förskolan är en viktig kvalitetshöjande åtgärd som istället …

Jag kommer sakna våra samtal

Jag kommer sakna våra samtal. Mycket ledsamt besked jag fått av familjen, att Stefan Cronberg avlidit. Vi lärde känna varandra när han var kommunalråd (M)och jag förälder som stred för bättre barnomsorg. Vi har sedan dess och det är sannolikt mer än 25 år haft kontakt genom åren. Många samtal ,i alla ämnen alltid med stor repsekt för varandra. Vi pratade ofta om den stora brist det finns på politiker som kan mötas, fast man inte alltid delar varandras åsikt - men ändå - se varandra och uppskatta varandra som de personer, de människor vi är. Stefan hade den förmågan, och det uppskattade jag honom för. I Stefan såg jag en god vän och saknaden av vännen Stefan är stor

Säbyviken presenteras som studentprojekt

. Idag, fredag begav jag mig till Folkets Hus i Åkersberga för att lyssna till studenter från Stockholms universitet som presenterad sin rapport som är en  miljökonsekvensbeskrivning för Säbyvikens marina och naturpark i Österåkers kommun.

Rapporten ingår i studierna i en kurs på avanserad nivå vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och omfattar 15 högskolepoäng.
Mycket intressant att studenterna analyserat dels själva Säbyvikens marina utifrån ett nollalternativ, utifrån ett nollplusalternativ och ett planalternativ samt en alternativ utformning. Naturparken analyserades på ett likartat sätt ur ett nollalternativ, planalternativ och en alternativ utformning. De alternativa förslagen är studenternas egna. Det var intressant att ta del av ytterligare sätt att se på vad som kan och borde göras i området.

Säbyviken är sedan lång tid tillbaka ett kontroversiellt område, där byggande av fastigheter setts som svartbyggen, frågan om strandskydds vara eller icke varande di…

Glad och hedrad för förtroendet

Socialdemokraterna i Österåker fastställde, efter provval,  sin kommunfullmäktigelista på sista medlemsmötet innan jul.

Jag är glad och mycket hedrad av att ha fått förnyat förtroende av våra medlemmar att stå som partiets första namn och kommunalrådskandidat
här i Österåker för nästa mandatperiod.

Det känns som om det sätt vi arbetat under den här mandatperioden har uppskattats,stödet från medlemmarna känns som ett kvitto på det och det är väldigt roligt. Det arbetet skall vi nu gemensamt bygga vidare på och göra ännu bättre.

Socialdemokraterna är en politisk kraft att räkna med i Österåkers kommun. Vi lägger fram förslag i syfte att bidra till utveckling och ökad kvalitet i de verksamheter som kommunen finaniserar eller driver på egen hand. Ibland får vi igenom våra förslag, ibland inte. Ibland återkommer våra förslag fast från andra partiet, det känns ärligt talat som att åka snålskjuts på vår bekostnad, men sånt händer.Så visst bidrar vi så mycket det går i den roll vi har i op…