Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från 2015
Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker
Skattesänkningar löser inte Österåkers framtidsutmaningar
Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition, kommenterar Alliansens budgetförslag för 2016.
-Att den styrande minoriteten väljer att sänka skatten kommer inte som någon nyhet. Under flera år har man ”samlat pengar i ladorna” istället för att göra långsiktiga prioriteringar av kommunens kärnverksamheter som skola, förskola och vård och omsorg. Nu när man har chansen att göra skillnad så lägger man i det närmaste lika mycket i skattesänkningar som offensiva satsningar
-Fem partier i opposition; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Skolpartiet och Roslagspartiet kommer att möta Alliansens budget med en gemensam Samverkans budget
” Det bästa för Österåker”. Vårt budgetförslag kommer inom kort att presenteras i sin helhet.
-När den styrande minoriteten väljer att sänka skatten med 50 öre, vilket kostar cirka 40 Mkr innehåller Samverkansbudgeten långsiktiga prioriteringar av kommunens kärnverksamheter på sammanl…

Försäljningen av sporthallen stoppad!

Händelsrikt sista kommunfullmäktige före sommaren


Beslutet att stoppa försäljningen av kommunens sporthall var det bästa beslutet för medborgarna i Österåker och det mest ansvarsfulla.  Gårdagens stoppade försäljning betyder att Armada Fastighets AB under hösten ansvarar för att upphandling och finansiering av den nya fritidsanläggningen tas fram utifrån det förfrågningsunderlag som framtagits av kommunstyrelsen.

Den styrande minoritetens argument att nybyggnation förutsätter försäljning av befintlig sporthall har inte styrkts, inte heller har det styrkts att hyra av egen regi skulle bli dyrare än privat. De glädjekalkyler som alliansen valde att visades på OH-bilder över hur mycket billigare en privat köpare skulle kunna bygga ny Idrottshall kändes inte seriöst, och vann heller inget gehör bland fullmäktiges ledamöter. Oppositionspartierna var dem som tog ansvar och såg till att ett alltför ogenomtänkt och dåligt förberett förslag från den styrande minoriteten stoppades.

En vecka fylld med glädje och förfäran

Möte med HSB Stockholm

I torsdags var jag inbjuden till HSB Stockholm för att lyssna till hur de ser på byggande och förvaltande av lägenheter. Mycket intressant och välbesökt möte.  Helt klart är att i Öteråker vore det önskvärt om fler byggföretag visar intresse, PEAB och JM i alla ära, men varför inte också se mer av konkurrens från andra. Vore trevligt att se vad andra byggföretag kan erbjuda Österåker. Se bild till vänster.


Inbjuden till Föreningen Eduardo Madariaga

I lördags, 7 mars, var jag inbjuden till Föreningen folkbildning för frihet - Eduardo Madariaga i Folkets Hus i Åkerberga för att prata om den internationella kvinnodagens betydelse. Jag är mycket glad över att jag blev inbjuden och det var ett trevligt möte. Den bildpresentation som jag förberett blev tyvärr inte riktigt vad jag tänkt mig då lampan i projektorn var trasig. Så det var bara att göra det bästa av allt och visa de pappersbilder jag hade. Det verkade funka ändå. Se bild till höger och vänster.I söndags …

Nu är det vår!

Våren är här! Det är alldeles tydligt många hostar och nyser och så blommar snödropparna. Det är så väldigt fint! Ett fint vårtecken från Österåker.

För att bringa klarhet i kostnaderna avseende det politiska stödet, ställde vi Socialdemokrater följande tre frågor i går kväll vid kommunstyrelsens extra sammanträde och vi fick svar, så nu behöver ingen tvivla längre och det gjorde heller ingen ledamot i kommunstyrelsen.
KS § 4:11                                        Dnr. KS 2015/0027

Övriga frågor

Michaela Fletcher (M) redogör för svar på frågor från Ann-Christine Furustrand (S) avseende politiska kostnader

Fråga 1
Kommer beslutet, ärende 6, innebära ökade kostnader för kommunen.

Förvaltningens svar:
Beslutet innebär ytterst marginella merkostnader, ca 6 tkr, jämfört med budgetbeslutet för 2015.

Fråga 2
Kommer annan kommunal verksamhet att få mindre pengar i och med förslaget.
Förvaltningens svar:
Beloppet ryms inom KS beslutade budgetram för 2015.

Fråga 3
Enligt SKLs rapport ”Så mycket kostar verksamheten i din kommun” är genomsnittliga kostnaden för politiken 601 kronor per invånare.
I vår kommun är siffran 599 kronor per invå…

Vi vill se mer kompromissvilja

Har varit och hälsat på boende på Luffarbacksvägen. Ville rent visuellt se konkret var det innebär dels med kommunens förslag som finns i ny detaljplan som just passerat kommunstyrelsen och är på väg till kommunfullmäktige. Ville också visuellt se hur det boendes kompromissförslag ser ut i jämförelse med kommunens.

Det handlar om bredden på befintlig cykelväg och marken runtomkring den. Kommunen äger all mark till höger på bilden, de boende i de gula husen har arrenderat och skött marken i 30 år. Nu vill kommunen sälja en mindre remsa till de boende och behålla en större del för att bredda gång och cykelvägen och för att gör det ljusare, luftigare. Frågan är hur mycket bredare behöver gång- och cykelvägen och marken runtikring den
vara ?


Bilden här intill visar hur det ser ut idag. Gång - och cykelvägen är inte trång, och försedd med alldeles nya gatlyktor.


För att bäst visualisera det två förslagen fixade vi pinnar och band och mätte upp för att se vad det här handlar om och tog …
Österåker 2015-01-16
Ett av oppositionens viktigaste uppdrag är att granska den styrande majoriteten. I Uppdrag Gransknings program ”Kommungranskarna” har relationen mellan toppolitiker i vår kommun och Sveriges rikaste grevefamilj granskats. I spåren av granskningen har en rad komprometterande uppgifter framkommit kring utbyggnaden av Säbyvikens marina.
Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), kommenterar avslöjandena med ”att det känns orent”. Vi tar detta som garant för att den borgerliga majoriteten i allmänhet, och Moderaterna i Österåker i synnerhet välkomnar att den föreslagna ändringen i detaljplanen av Säbyviken och marinan stoppas och att ärendet utreds.
Våra kommuninnevånare har gång efter annan bevittnat tvivelaktiga ställningstaganden och märkliga ageranden från den styrande majoriteten. Det som upprör och smärtar oss från oppositionen mest kring de avslöjanden som nu gjorts är att ingen i Österåker längre verkar förvånad över bristen på transparens och råda…
Österåker är inte moderaternas egendom
http://www.svt.se/opinion/article2604637.svt


“Det som upprör allra mest är att ingen i Österåker längre verkar förvånad”, skriver kommunalrådet Ann-Christine Furustrand (S) .

SVT:s Uppdrag granskning i går kväll hade egentligen bara en nyhet för oss som bor och verkar i Österåker. Den fram tills nu okända uppgiften om att Ingela Gardner (M) även mottagit ett lån och en årlig rabatt på 180 000 kronor på arrendet av marken där moderatpolitikern har sin skola.
I övrigt är inslaget ytterligare en påminnelse om hur det går till här i Österåker. Det känns rent ut sagt för jävligt. Förtroendet för politiken skadas. Tyvärr dras alla över en kam och det är mycket frustrerande.
Jag har nu varit kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i fyra år. Jag har lagt ned mycket arbeta med att reagera. Överklagat beslut för rättsliga prövningar, reserverat mig i protokoll mot beslut, försökt hitta andra lösningar.Inte sällan möts vi av skepsis och brist på re…