torsdag 14 september 2017

Tryggare asylprocess för ensamkommande


 
Åkersberga den 2017-09-04

Motion till kommunfullmäktige

S och MP föreslår; Tryggare asylprocess för ensamkommande
Att ge en stabil grund för ensamkommande under deras asylprocess är en del i arbetet med att stärka samhällets sociala hållbarhet. Den 1 juli 2017 trädde nya ersättningsregler i kraft för ensamkommande unga mellan 18 och 21 år. Reglerna innebär att kommunerna får ett tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven och inte har fått slutgiltigt besked om asyl.
Vi föreslår att ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asylprocesstiden och som anvisats till Österåkers kommun skall få bo kvar i kommunen istället för att flytta till migrationsverkets anläggningsboenden. Detta gör att de ensamkommande kan bo kvar under hela asylprocessen istället för att ryckas upp till nytt boende, ett beslut som ett antal kommuner redan fattat.
Därför föreslår vi:
Att                       ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asylprocesstiden och som anvisats till Österåkers kommun skall få bo kvar i kommunen, istället för att flytta till migrationsverkets anläggningsboenden.
Att                       kommunen tar ansvar upp till och med det år berörda unga fyller 21 med hänsyn till den statliga ersättningen samt socialnämndens uppdrag.                                                                                  
För Socialdemokraterna                                                                    För Miljöpartiet


5900 pensionärer i Österåkers kommun får sänkt skatt 2018

Lämnat in en interpellation tillsammans med Margareta Olin


Båthamnsvägen behöver parkeringar , förslag inlämnat idag


måndag 8 maj 2017

Dagens företagsbesök - stort tack för att vi fick komma!

Har på eftermiddagen varit på företagsbesök Winther Wireless i Åkersberga och Anna Winther. Ett mycket trevligt och inspirerande besök, vill verkligen tacka företaget för att tid avsattes för oss. Att samtala om det stora samhällsbyggets alla delar, och alla framtidens utmaning är en förmån att få göra på detta sätt.

fredag 5 maj 2017

Gårkvällens dörrknackning

I går kväll knackade vi dörr och pratade om vad som upplevs viktigast för att känna trygghet i samhället. vad den viktigaste trygghetsfrågan var, etc.

Härligt var att människor generellt upplevde sig trygga. De hade istället synpunkter på skolan att den måste vara till för alla barn och att alla dessa skattesänkningar vara onödiga och kunde ha investerats istället i bättre verksamhet.

En intressant kväll. 

torsdag 4 maj 2017

Negativ trend i befolkningsutvecklingen i skärgården

Idag har jag haft sammanträde med regionala Skärgårdsrådet inne i landstingshuset. Dagordningen var fullspäckad av informationspunkter. Skårgårdsrådet har samtalat tidigare om skarvens verkningar i skärgården och planerar för ett skarvseminarium och en exkursion för att på plats ta del av det effekter som skarven så att säga efterlämnar sig.

I övrigt lämnades information om havsplanering, om Exekutivkommittén, om Nordiska skärgårdssamarbetet. Vi fick kort lägesinformation om RUFs samt om Landsbygds- och skärgårdsstrategin och i det sammanhanget framkom olika statistiska uppgifter bland annat om den negativa befolkningstrenden i skärgården en fråga som Skärgårdsrådet skall titta närmare på vid kommande möten. Så klart att detta väckte min uppmärksamhet och jag undrar vad det beror på, att skärgården skulle avfolkas det har jag svårt att tro men minskar antalet fastboende - då måste man ta reda på varför, så jag ser fram emot kommande möten i Regionala Skärgårdsrådet.

Den uppskattade båtlinjen Nord- Syd kommer under 2017 också att trafikera Räfsnäs och Sandhamn.
Läs mer om det i Norrtälje tidning, se länk här ;Norrtälje tidning artikel om båtlinjen nord-sydlinjen

Denna linje som nu pågått på prov under några år skall analyseras och landstinget fattar beslut om linjens framtid senare i höst. Jag hoppas självklart att Nord-Syd-linjen få vara kvar och därtill utvecklas in mot Österåker - det vore toppen.
 Rune Wikström yrkesfiskare och m-politiker och Möjabo berättade om hur det är att vara småskalig yrkesfiskare idag, han pekade på en mängd regler som Havsmyndigheten, som han så "hittat på" och han menade att problemet ligger i att småskalig inomskärgårdsfiske och storskalig havsfiske  är två olika saker som inte borde ha samma regler. Det var roligt att hälsa på Rune Wikström som jag träffade en del när jag arbetade med skärgårdsfrågor i landstingshuset då min chef hette Bosse Ringholm. En rolig tid i mitt politiska liv. 

onsdag 3 maj 2017

Tack underbara Britt Wrang och Britta Schwartz


Tack underbara Britt Wrang och Britta Schwartz för de fina blommorna och det
fina kortet, efter talet 1;a maj. Jag blir så glad och rörd, faktiskt tårögd. Uppskattar er verkligen.


tisdag 2 maj 2017

Nu börjar jag blogga igen
Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 

Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.

Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker skall vara bra. Där barnen ges möjlighet att växa på sina egna villkor, oavsett vilka förhållanden som präglar barnen. Det är varje barn i sig som är det viktigaste och som allt handlar om.

Det var frågan om mina egna barns förskola som fick mig att engagera mig politiskt. Idag har jag fyra barnbarn, och idag är det villkoren i förskola och skola som är aktuella. Det är fantastiskt att vara både mormor och farmor och när jag tittar på mina fyra barnbarn tänker jag på hur självklart det är att vi skall satsa på förskola och skola.

När jag läser mejl från förtvivlade föräldrar till barn med funktionshinder som inte känner att barnen får den skola de borde ha, då tänker jag att det är något som inte är som det ska vara.

När jag tänker på vilka fantastiska möjligheter en kommun som Österåker har, med bra ekonomi och med pengar fonderade för framtiden. Att det hade varit möjligt att investera i att skapa allt det där som är så självklart – ge det bästa av förutsättningar för alla barnen i Österåker. Men det har inte varit prioritet Ett, för majoriteten av partierna i kommunen.

Det är frustrerande att den enskilt största satsningen som en majoritet av partierna i Österåkers kommunfullmäktige röstat igenom är sänkt skatt. Ingen enskild fråga har prioriterats högre.
Orsaken till detta, som jag ser det, är två saker.

För det första vill moderaterna hålla sina väljare nöjda som delar deras uppfattning om att skatten skall vara låg, oavsett konsekvenserna!

För det andra vill moderaterna bli uppmärksammade för att ha ”vunnit” första pris – i att sänka skatten mest i landet!

Mötesdeltagare, jag vet att detta kanske kan komma som en chock.
Men den tävlingen deltar inte vi i!  Det är helt fel prioritering.  Skall vi vinna första pris så skall det vara för att:
Vi kan visa upp att vi har de bästa förskolorna!
För att vi har de bästa skolorna!
För att vi har de mest nöjda äldre på äldreboendena!
För att vi är den bästa Skärgårdskommunen att verka och bo i
Det mötesdeltagare, det hade varit något att vara stolt över!

Visst är det väl rimligt att som äldre få känna gemenskap med andra. Att få vara med på aktiviteter. Sitta och prata en stund. Få ta en promenad ute. Äta god näringsriktig mat. Kanske till och med få ta ett glas vin.

Men när vi nu lyssnar på anhöriga och läser granskningsrapporter så vet vi att detta inte är några självklarheter på våra boenden som finns här i Österåker. Trots att det står uttryckligen i avtal har vi konkreta exempel på att detta inte görs.

De äldre får inte alls en daglig promenad. Vi har till och med kunnat läsa att, citat ” Det saknas resurser för att alla boende ska kunna gå på toaletten i tillräcklig omfattning”. På ett annat boende har personalen fått besked om att lax, godis och fredagsmys inte längre är något som skall erbjudas de äldre.
Så här skall det inte vara! Det skär i hjärtat! Ni får förlåta mitt ordval, men det är faktiskt fördjävligt. Det kan jag lova er – vi Socialdemokrater kommer vara motståndare till en politik som ger sådana urusla resultat och gör allt vi kan för att de äldre skall mötas av en omsorg värd namnet!
Mötesdeltagare! Det handlar kort och gott om att skapa ett Österåker som inte lämnar någon utanför.
Österåker kan bättre !

När beslut skall fattas här i Österåkers kommun så står för oss människan – Österåkersbon – i fokus. Det är för er vi är aktiva. Det är för er vi driver frågor, agerar och reagerar- så att ALLA kan ges ett bättre liv, för Österåker kan bättre!

I Socialdemokraterna har ni aktiva och ansvarsfulla företroendevalda. Vi lägger flest förslag. Vi gör det för att peka på möjligheter som vi ser finns, vi gör det för att vi vill vara med och utveckla Österåker till ett bättre Österåker. Vi vet att Österåker kan styras på ett annat och bättre sätt!
När utvecklingen går åt fel håll, eller när dåliga beslut fattas reagerar vi högt och tydligt, det är vårt ansvar att göra det.

Vi sett friskolor som inte klarar konkurrensen, och skolor som haft sådana svårigheter att leverera att kommunen fått ta över.  

Vi har verkligen sett i Österåker vad som händer när vinsterna sätts i första rummet. Det är därför med glädje jag konstaterar att vårt parti på kongressen satte ner foten – vinst skall aldrig vara den styrande kraften i svensk välfärd!

Det låter självklart men det skall sägas rakt ut och tydligt! Skattebetalarnas pengar till vård, skola och omsorg ska gå till just vård, skola och omsorg!

Vi blickar framåt. Vi har tillsammans med andra partiet varit med och drivit utvecklingen av parken längs båda sidor av Åkers kanal. Vi har kämpat för Roslagsbanan utbyggnad och modernisering som gjort att Sverigeförhandlingar nyligen gick i lås.

Vi tycker att Österåker borde kunna göra mer och väcka intresse för vår historia, alla de gruvor som finns i vår kommun. Vad skulle vi kunna göra för spännande av dessa?

Varför inte bygga en Boviera, ett 55 plus boende där gamla brandstationen låg?
Varför inte göra som i Finland och Holland låta ungdomar bo på äldreboenden där plats finns och i gengäld låta dem vara sällskap till de äldre ett antal timmar i månaden.  Hur de gjorde det möjligt i Helsingfors kommer vi ta reda på senare i maj då vi åker dit för att höra på plats hur de gjort verklighet av detta.

I Katrineholm och i Norrtälje tar kommunernas ansvariga initiativ tillsammans med byggherrar och bygger små och kostnadseffektiva lägenheter till unga. Behovet av ett eget boende i Österåker är stort, så klart att också vi måste kunna det som Katrineholm och Norrtelje kan!

Varför inte starta ett samarbete med Länsstyrelsen för att etablera ett naturrum här i Österåker. Det finns över 30 sådana kunskapscentra för natur och djurliv i landet, men inget som fokuserar på skärgården. Vad skulle passa bättre än att genom ett sådant initiativ lyfta Österåker som den skärgårdskommun den kan bli?

Vi har arbetat fram budgetförslag med andra partier i opposition. Vi har verkligen visat att vi söker stöd och samarbete där det fungerar och leder Österåker framåt, och så kommer vi fortsätta att jobba. Över blockgränserna och utan prestige.

Slutligen har jag något att berätta. Jag fick ett mejl förra året, som var så spännande att jag genast lyfte luren och ringde upp.  Den som svarade var Michael Lundh.  Allt sedan dess har jag lyssnat på vad Michael säger, han är klok som en bok, och han har erfarenhet och modet att berätta hur det är.
Han har rätt när han säger att vi måste ha modet att lyfta fram de sociala aspekterna mot kriminalitet. Människors oro skall tas på allvar, det är självklart, men vi skall inte spä på den! Vi skall inte blunda för det faktum att det finns mörka strömningar runtomkring oss. Många av dem föder rädsla och främlingsfientlighet.

Mötesdeltagare, låt oss ta ett gemensamt ansvar!

Låt inte fejkade nyheter delade på facebook avgöra valet i Sverige 2018!

Att som Socialdemokrat ställa sig bakom Michaels förslag mot kriminalitet är inte svårt, tvärtom.
Att Satsa på polisen, minska klyftorna i samhället och barnfattigdomen, och att Lyssna på medborgarnas otrygghet och rädsla.

Mötesdeltagare - Så blir Österåker bättre!

Tack för att ni har lyssnat!