måndag 2 mars 2020

Bygg flerbostadshus i trä


Pressmeddelande den 2 mars 2020

Bygg flerbostadshus i trä
Utvecklingen av stadsbebyggelse i trä ökar markant. Det som driver på den utvecklingen är förkortade byggtider, ökad kvalitet och inte minst den reducerade klimatpåverkan som byggande i trä ger. Enligt en rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier (2014) uppskattades de årliga utsläppen av växthusgaser från byggprojekt vara i samma storleksordning som den totala personbilsflottan.

Det finns ett antal intressanta objekt i vår region. Skanskas trähusvillor i tre våningar i Duvbo, modernt studentboende i fem våningar i Bergshamra, skolbyggnation på rekordtid i Ursvik, klimatsmart bensinstation i Häggvik m.fl. Genom en motion till kommunfullmäktige vill vi att även vår kommun tar initiativ till att bygga i trä och ta fram exempel på lämpliga byggnader och platser.

Ann-Christine Furustrand, kommunalråd  i opposition
-          Utvecklingen av att bygga i trä går fort och i Sundbyberg har man uppfört det första åttavåningshuset helt byggt i trä. Även Österåker måste hänga med i utvecklingen. Vi har ett stort behov av bostäder, och utmaningen gällande klimatet kräver att vi precis som andra kommuner tar initiativ till en ökad byggnation i trä.

Mats Larsson, ledamot i kommunfullmäktige
-          Det är både ekonomiskt och mer klimatsmart att bygga i trä och dessutom att återanvända materialet. Vi ser en starkt nedkortade byggtid och att det är ett lätt att transportera färdiga enheter till låga kostnader. Vår utgångspunkt är att vi måste använda trä om vi ska få ett hållbart samhälle.


Inga kommentarer:

Bygg flerbostadshus i trä

Pressmeddelande den 2 mars 2020 Bygg flerbostadshus i trä Utvecklingen av stadsbebyggelse i trä ökar markant. Det som driver på den ut...