måndag 4 juni 2018

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. Socialdemokraterna kommer att ha torgmöte i princip varje lördag hela juni månad ut. 

torsdag 31 maj 2018

Österåker från sommaridyll till småstad - och hur blir det sedan - lyssna

Om socialdemokraterna i Österåker och vår vision


Vi socialdemokrater är engagerade Österåkersbor med värderingar som präglas av framtidstro och öppenhet kombinerat med strävan efter solidaritet och ett samhälle som håller samman. Vi är engagerade för att vi är övertygade om att med politikens hjälp är det möjligt att skapa ett tryggare och bättre Österåker. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad. Idag är vi i minoritet och kämpar för våra förslag i opposition. Befinner vi oss i majoritet kan vi genomföra dem!Vision – Österåker kan mer och bättre!


Österåker har fantastiska kvalitéer, med sin vackra natur, med skärgården och samtidigt med sin närhet till Stockholms city. Rätt använda kan dessa kvalitéer ge oss alla stora möjligheter. Dessa möjligheter har tyvärr alltför ensidigt inskränkts av ständiga skattesänkningar. All utveckling har i prioritet kommit därefter, ibland mycket långt efter. Skärgårdskommunen Österåker – är fint att höra, men vi måste se till att det blir så på riktigt!

Österåker ska vara en kommun där alla som bor och verkar ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott och tryggt liv både privat och i arbetslivet. Vi är fyllda av framtidstro. Med politikens hjälp vill vi skapa ett Österåker där alla invånares behov kan tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. Vi vill skapa ett tryggt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.
Österåker ska vara en kommun där barn växer upp till trygga och harmoniska människor. Där fritiden är rik. Där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det. Där det finns bostäder och arbetsplatser. Vår värdegrund har en högre ambition den vill vi genomföra!

Det kräver en politik som utvecklar en bra välfärd, låter kulturen blomstra, skapar nya arbetstillfällen och som planerar kommunens utveckling på ett ansvarsfullt sätt och där miljö-och integrationsfrågor tillsammans med en jämställdhets och jämlikhetsperspektiv genomsyrar allt beslutsfattande.

Vi Socialdemokrater samarbetar gärna med andra för att utveckla Österåker, det kan vara med föreningar, näringsliv, personal, fackliga organisationer och medborgare.  Vi samarbetar gärna med andra partier för att åstadkomma bra lösningar för ett Österåker för alla.

Österåker ska vara en kommun som präglas av trygghet, omtanke, respekt och framtidstro. Alla ska kunna leva ett bra liv Och vägen dit går genom hållbara satsningar på kvalitet och utveckling.
Det finns en betydande oro kring ökande brottslighet och våldsanvändning. Samhällets förmåga att ta emot nyanlända väcker frågor.  Liksom oro över barn och barnbarn som är i behov av extra stöd i skolan. De ungas situation generellt är en fråga som måste prioriteras politiskt. Det finns även oro över hur äldre föräldrar kommer att klara sig med stigande ålder. Vi har en avgörande uppgift att visa att vi har svar på frågor som väljarna känner oro inför.

Förtroendet att styra Österåker söker vi för att förändra vardagen för de boende i Österåker. Efter lång tid av moderatlett alliansstyre har den största enskilda politiska satsningen varit återkommande skattesänkningar Under de senaste fyra åren har skattesänkningar genomförts på över 130 miljoner kronor.  Under vår ledning ställs kommunen om från politisk kortsiktighet med återkommande skattesänkningar till långsiktiga investeringar i kvalitetsökningar i förskola, i skolan och i omsorgen?

  

Vi tror på Österåker - För Österåker kan mer och bättre !


fredag 25 maj 2018

Byggstart hyreslägenheter - en solig dag för ÖsteråkerInvigning idag av 128 hyreslägenheter " projekt Norrgårdshöjden". 
Ann-Christine Furustrand (S)

- Varje tillskott av hyreslägeheter mottages med glädje, Österåker har ett stort framtida behov av just hyreslägenheter då detta varit eftersatt alltför länge. Så det är i dubbel mening en solig dag för Österåker.