måndag 4 juni 2018

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. Socialdemokraterna kommer att ha torgmöte i princip varje lördag hela juni månad ut. 

torsdag 31 maj 2018

Österåker från sommaridyll till småstad - och hur blir det sedan - lyssna

Om socialdemokraterna i Österåker och vår vision


Vi socialdemokrater är engagerade Österåkersbor med värderingar som präglas av framtidstro och öppenhet kombinerat med strävan efter solidaritet och ett samhälle som håller samman. Vi är engagerade för att vi är övertygade om att med politikens hjälp är det möjligt att skapa ett tryggare och bättre Österåker. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad. Idag är vi i minoritet och kämpar för våra förslag i opposition. Befinner vi oss i majoritet kan vi genomföra dem!Vision – Österåker kan mer och bättre!


Österåker har fantastiska kvalitéer, med sin vackra natur, med skärgården och samtidigt med sin närhet till Stockholms city. Rätt använda kan dessa kvalitéer ge oss alla stora möjligheter. Dessa möjligheter har tyvärr alltför ensidigt inskränkts av ständiga skattesänkningar. All utveckling har i prioritet kommit därefter, ibland mycket långt efter. Skärgårdskommunen Österåker – är fint att höra, men vi måste se till att det blir så på riktigt!

Österåker ska vara en kommun där alla som bor och verkar ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott och tryggt liv både privat och i arbetslivet. Vi är fyllda av framtidstro. Med politikens hjälp vill vi skapa ett Österåker där alla invånares behov kan tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. Vi vill skapa ett tryggt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.
Österåker ska vara en kommun där barn växer upp till trygga och harmoniska människor. Där fritiden är rik. Där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det. Där det finns bostäder och arbetsplatser. Vår värdegrund har en högre ambition den vill vi genomföra!

Det kräver en politik som utvecklar en bra välfärd, låter kulturen blomstra, skapar nya arbetstillfällen och som planerar kommunens utveckling på ett ansvarsfullt sätt och där miljö-och integrationsfrågor tillsammans med en jämställdhets och jämlikhetsperspektiv genomsyrar allt beslutsfattande.

Vi Socialdemokrater samarbetar gärna med andra för att utveckla Österåker, det kan vara med föreningar, näringsliv, personal, fackliga organisationer och medborgare.  Vi samarbetar gärna med andra partier för att åstadkomma bra lösningar för ett Österåker för alla.

Österåker ska vara en kommun som präglas av trygghet, omtanke, respekt och framtidstro. Alla ska kunna leva ett bra liv Och vägen dit går genom hållbara satsningar på kvalitet och utveckling.
Det finns en betydande oro kring ökande brottslighet och våldsanvändning. Samhällets förmåga att ta emot nyanlända väcker frågor.  Liksom oro över barn och barnbarn som är i behov av extra stöd i skolan. De ungas situation generellt är en fråga som måste prioriteras politiskt. Det finns även oro över hur äldre föräldrar kommer att klara sig med stigande ålder. Vi har en avgörande uppgift att visa att vi har svar på frågor som väljarna känner oro inför.

Förtroendet att styra Österåker söker vi för att förändra vardagen för de boende i Österåker. Efter lång tid av moderatlett alliansstyre har den största enskilda politiska satsningen varit återkommande skattesänkningar Under de senaste fyra åren har skattesänkningar genomförts på över 130 miljoner kronor.  Under vår ledning ställs kommunen om från politisk kortsiktighet med återkommande skattesänkningar till långsiktiga investeringar i kvalitetsökningar i förskola, i skolan och i omsorgen?

  

Vi tror på Österåker - För Österåker kan mer och bättre !


fredag 25 maj 2018

Byggstart hyreslägenheter - en solig dag för ÖsteråkerInvigning idag av 128 hyreslägenheter " projekt Norrgårdshöjden". 
Ann-Christine Furustrand (S)

- Varje tillskott av hyreslägeheter mottages med glädje, Österåker har ett stort framtida behov av just hyreslägenheter då detta varit eftersatt alltför länge. Så det är i dubbel mening en solig dag för Österåker.

onsdag 23 maj 2018

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplanI dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker.

En mycket bra verksamhet som Runö Folkhögskola bedriver. Tyvärr skickar Österåkers kommun nyanlända till andra kommuner, till och med söder om stockholm, vilket är märkligt när det finns högkvalitativ etableringskurs som alla nyanlända i Österåker borde gå på här på hemmaplan. Här får alla information om och utbildning under sex månader i svenska, i samhällsorientering och arbetsförberedande. Om rättigheter och skyldigheter och om hur det fungerar i det svenska samhället. Att gå en sådan här kurs borde vara obligatoriskt för kommunen att se till att alla nyanlända går på så att de får en bra start in i samhället. Det var ett mycket bra besök och vi kommer driva frågan vidare om att detta skall omfatta alla som kommer hit i Österåker.

Här finns mer information; Introduktionskurs

tisdag 8 maj 2018

Nya cykelvägar - då krävs det helt andra prioriteringar- inga fler skattesänkningar!

Har just skrivit under uppropet om cyckelväg till Arninge - med följande kommentar
" I Österåkers cykelplan finns sträckan med. Men då skattesänkningar går först i prioritet finns inte en tillräcklig med pengar i investeringsbudget för att finansiera vägen. Hoppas dock på andra framtida prioriteringar så att fler cykelvägar kan byggas".
Det finns många cykelvägar som borde byggas. Inte minst på Ljusterö, och från Östanå färjeläge upp till väg 276 - dessa vägar ska byggas inte minst för att de är förenligt med ren livsfara att gå eller cykla här . Dessutom skall cykelvägar inom Österåkers kommun byggas och kopplas ihop så att vi får ett bra nätverk av cykelvägar inom kommunen. Behovet av cykelvägar är stort och resurserna inte tillräckliga vilket gör att behoven måste starkt prioriteras. Därav blir det inte lika mycket av cykelvägar som man kunde önska - man kan inte få allt - både den ena skattesänkningen efter den andra och allt därtill allt annat.

Kan ju vara bra att veta. Mellan tumme och pekfingerpris kostar cyckelväg 7000 kr/m. Om jag tar uppgifterna från kommunens cykelplan över delsträckornas längd så ser det ut så här; 
Rydbo station-Ullna E18 cirka 2300 M + Täljö Gottsunda - Rydbostation cirka 3200m = summa 5.500 m á 7000 kr/m = 38, 5 Mkr. 

Kan ju jämföras med senaste skattesänkningen som minskade skatteintäkterna med 40 Mkr. Det jag vill visa med det här är, att det finns alltid val att göra, dvs prioriteringar, så enkelt är det, eller så svårt beroende på hur man ser på det. Har all respekt för dem som hellre vill ha skattesänkningar - men vi är ganska många som önskar oss något annat, nämligen att skattemedlen används för att investera mer i Österåker.

torsdag 3 maj 2018

Landshövdingen på besök i Österåker

I går var Stockholms läns nya landshövding, Sven Erik Österberg på besök i Österåker.

På morgonen bjöds det på kaffe med tilltugg tillsammans med information om kommunens utvekling från 50-talet fram till idag och med utblick en bit in i framtiden. Utmaningar och möjligheter påvisades.Nya översiktisplanen presenterades.


Själv tog jag tillfället i akt att understryka behovet av gång- och cykelvägar längs de statliga vägarna, som väg 276 och på Ljusterö en av skärgårdens viktigaste öar.

Senare på dagen gick färden till Täljövikens kursgård där vi från balkongen kunde blicka ut över
det pågående arbetet med att skapa nya bostadsområden.

Det kommer att bli fint, med mycket härlig natur runtikring och prommenadvändligt för alla som så önskar.

Gestaltningsprogrammet visades och finns också på film att se, klicka här och se själv.  Näsängen

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...