Fortsätt till huvudinnehåll

Röllingby gymnasium slås itu!


I går var det sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskotts i Österåkers kommun. Då beslöt sig moderaterna för att dela Röllingby gymnasium i Åkersberga. De yrkesförberedande programmen skall nu flyttas till de fastigheter som skall byggas om, som Armada äger på Näsvägen 15-17. Kvar i Röllingby gymnasium blir programmen med de teoretiska ämnen. Röllingby gymnasium får enligt oss socialdemokrater därmed en helt ny inriktning då den inte längre är en sammanhållen skola där både elever som läser teoretiska ämnes och praktiska går i samma skola.

I Österåkers kommun har nyligen inrättats en s k produktionsstyrelse. Den har alldeles nyligen tagit upp frågan om gymnasiet och i enighet uttalat sitt stöd för en sammanhållet gymnasium och varit väldigt kritiska mot den politiska kommunledningen som inte fört någon dialog med produktionsstyrelsen i frågan.

Ingela Gardner Sundström kommunalråd (m), menade på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i går att produktionsstyrelsen inte har att göra med denna fråga utan att detta enbart är en lokalfråga och tänker endast låta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige få ta del av informationen om att beslutet nu har fattats.

Mins lutsats är att I Österåker fattas beslut i en snäv krets, dvs i armlängs avstånd till kommunalrådet Ingela Gardner Sundström (m). Om det finns åsikter inom politiken som bland medborgarna till stöd för en sammanhållen gymnasieskola tas ingen som helst hänsyn till.

Helt otroligt, men tyvärr sant.

Kommentarer

Beano sa…
tja.. jag går mitt andra år på El-linjen i röllingby.. min lärare har berättat för oss tidigare den här veckan att vi ska flytta och Alla tyckte att det var skit dåligt.. varför måste dom splitta på alla elever? det är ju as korkat.. så jävla värdelöst beslut.. om det är så att skolan måste flytta runt elever och böka omkring och fucka till allt så borde dom ha slutat ta in elever förra året.. eleverna i åk.3 hinner gå ut innan flytten och sen hade inte någon varit tvungen att byta lokaler.. skol-ledarna eller vad dom som bestämmer över skolan nu kallas visste väl om att stället skulle rivas.. (eller vad det nu är..) dåligt gjort..
Hej !
Jag håller med dig, detta är urdumt att splittra Röllingby. Jag sitter i kommunstyrelsen för socialdemokraterna därför kan jag berätta för dig att vi kämpar för att detta inte skall ske, men tyvärr så vill de partiern som styr i Österåker att en delning skall ske. I kommunstyrelsen senast 14 januari var frågan uppe,
vi ville att frågan om en delning av Röllingby skall upp för beslut i Kommunfullmäktige för vi ser att det handlar om hela skolans innehåll, det är inte en lokalfråga, men den borgerliga majoriteten såg detta som ett lokalärende och ville inte vid detta tillfälle diskutera detta mer. Jag tror och hoppas vi skall kunna pressa på för att få tillstånd att frågan om Röllingsbyskolans innehåll skall beslutas i kommunfullmäktige, då kan ju alla ta del av allas argumentation, och det tror jag är en bra sak. Om vi fixar det, så lovar jag att blogga om när det blir.
Anonym sa…
Jag tycker det låter fett najs. //Rb elev

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…