Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2010
Socialdemokraterna genomför historiens största samtalskampanj. Vi socialdemokrater i Österåker har redan börjat. Fram tills idag har vi knackat på 684 dörrar och av dessa haft 270 samtal. Vi har också börjat ringa runt till medborgarna i Österåker, första kvällen 50 samtal. I lördags hade vi torgmöte, det första i rad av torgmöten. Vi tog på oss våra nya fina jackor i det fina vårvädret.

Valet handlar om kvalitet och innehåll

Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar,föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor.

Vem stoppade satsningen på kommunala musikskolan ?

Alla instanser i Österåkers kommun har ställt sig bakom en satsning på Kommunala musikskolan i Österåker. Lokaler i centrala gamla Bergaskolans syslöjdslokaler och hemkunskapen skulle byggas samman till ett riktigt bra center för musiken och för Kommunala musikskolan- Allt finns planerat och som sagt okejat i varje instans. Ändå händer ingenting. Och så vitt jag vet så vet just nu inte heller Kommunala musikskolan snart vart de skall ta vägen.
Varför händer ingenting ? Och vem har stoppat satsningen ? Och framförallt VARFÖR.
Moderata och folkpartistiska ledningen bör förklara sig!