måndag 23 april 2007

Roslagsbanan får ingen del av trängselskatten

Ett problem i Österåker är kollektivtrafiken, och i synnerhet Roslagsbanan. Snabbtågen blir ofta under resans gång vanliga tågturer som stannar på varenda station. Vid flertalet tillfällen under senaste halvåret har kraftiga förseningar uppstått till följd av nedfallna ledningar, signalfel, m.m. Att Österåker inte är försörjd med en fungerande kollektiv tågtrafik är inte acceptabelt. Finns det en tågförbindelse som skall den givetvis fungera. Ur miljösynpunkt är det dessutom väsentligt att Roslagsbanan lockar fler från att ta bilen till att åka tåg.
Tyvärr finns nu orosmoln. Regeringen Reinfeldt har nu lämnat besked om att trängelskatt skall införas permanent och intäkterna skall gå till utbyggnad av vägar. Borta är alltså den miljöprofil som tidigare försöket hade, liksom kravet på att intäkterna skulle ge en förbättrad och utbyggd kollektivtrafik. Vid Kommunförbundets i Stockholms läns (KSL) årsmöte föreslog socialdemokraterna att minst 50 procent av intäkterna av trängselskatten ska gå till en förbättrad kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Detta blev nedröstat.
Jag var ombud vid detta möte. Och tyvärr kan jag konstatera att Stockholms läns moderater gjort en helomvändning, och ger nu sitt stöd för att genomföra en permanent trängselskatt . En skatt som inte ger ett öre till förbättrad kollektivtrafik. Inte ett öre för att se till att Roslagsbanan fungerar! Detta är enligt min åsikt vansinnigt och det är oacceptabelt att vi inte i Österåker har en bättre fungerande tågtrafik, vilket jag framförde i debatten. Pengarna från trängselskatten behövs för att rusta kollektivtrafiken! Övriga ombud från Österåker, däribland Ingela Gardner-Sundström, moderat, inrättade sig i det borgerliga ledet och ger alltså stöd för att trängselskatter permanentas som enkom kommer att ge pengar till nya vägar.

Inga kommentarer: