Fortsätt till huvudinnehåll

Roslagsbanan får ingen del av trängselskatten

Ett problem i Österåker är kollektivtrafiken, och i synnerhet Roslagsbanan. Snabbtågen blir ofta under resans gång vanliga tågturer som stannar på varenda station. Vid flertalet tillfällen under senaste halvåret har kraftiga förseningar uppstått till följd av nedfallna ledningar, signalfel, m.m. Att Österåker inte är försörjd med en fungerande kollektiv tågtrafik är inte acceptabelt. Finns det en tågförbindelse som skall den givetvis fungera. Ur miljösynpunkt är det dessutom väsentligt att Roslagsbanan lockar fler från att ta bilen till att åka tåg.
Tyvärr finns nu orosmoln. Regeringen Reinfeldt har nu lämnat besked om att trängelskatt skall införas permanent och intäkterna skall gå till utbyggnad av vägar. Borta är alltså den miljöprofil som tidigare försöket hade, liksom kravet på att intäkterna skulle ge en förbättrad och utbyggd kollektivtrafik. Vid Kommunförbundets i Stockholms läns (KSL) årsmöte föreslog socialdemokraterna att minst 50 procent av intäkterna av trängselskatten ska gå till en förbättrad kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Detta blev nedröstat.
Jag var ombud vid detta möte. Och tyvärr kan jag konstatera att Stockholms läns moderater gjort en helomvändning, och ger nu sitt stöd för att genomföra en permanent trängselskatt . En skatt som inte ger ett öre till förbättrad kollektivtrafik. Inte ett öre för att se till att Roslagsbanan fungerar! Detta är enligt min åsikt vansinnigt och det är oacceptabelt att vi inte i Österåker har en bättre fungerande tågtrafik, vilket jag framförde i debatten. Pengarna från trängselskatten behövs för att rusta kollektivtrafiken! Övriga ombud från Österåker, däribland Ingela Gardner-Sundström, moderat, inrättade sig i det borgerliga ledet och ger alltså stöd för att trängselskatter permanentas som enkom kommer att ge pengar till nya vägar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…