måndag 30 juli 2007

Inför totalstopp för religiösa friskolor


Skolan skall vara som en blomsteräng, där alla växter tillåts blomma, sida vid sida


Plymouthbröderna, en församling, som lever avskilt och bor och äter endast med personer som har samma trosuppfattning, har nu efter att första fått nej av Skolverket , ser nu ut att kunna få klartecken att starta friskola, ( något som rapporterats om i media)Detta borde inte vara möjligt ! Skolverkets ändrade uppfattning visar att regeringen nu direkt bör sätta totalstopp för alla religiösa friskolor och skyndsamt klara ut hur svensk skolväsende skall se ut i framtiden. Skall religiösa friskolor alls finnas med i utbudet i skolorna ? Jag tillhör dom som inte tycker det!
Och det finns fler.

Grunden för mitt ställningstagande är att samhället bör ge eleverna en bred och allsidig undervisning där vetenskapliga fakta presenteras och där kunskap om olika trosuppfattningar som finns i världen ges till all elever. Skolans värdegrund, allas lika värde är oerhört viktig i ett demokratiskt samhälle. Respektera varandra oavsett vilken bakgrund vi har. Inte kommer eleverna få lära sig detta från en religiös friskola som den som nu Plymouthbröderna skall starta, som inte ens tillåter sina församlingsmedlemmar att sitta och äta med andra icketroende!. Att denna sekt fått tillstånd att starta friskola är ett bakslag för demokratin och för ett sammanhållet land. Efter detta blir det som jag ser det svårt för Skolverket att kunna säga nej om en muslims fundamentalistisk sekt vill starta sin skola, eller för den delen om nationalsocialisterna önskar detta.

Den sammanhållande skolan, där elever möts från olika bakgrund utgör en garant för vårt land för ett mångkulturellt Sverige. Det är här som våra barn ges förståelse för andra människor och för olikheter ? Det är därför som svenska skolan skall bygga på den gemensamma sammanhållande kommunala skolan. Religiösa friskolor drivna av slutna sekter utgör på sikt ett hot mot det öppna samhället och skapar snarare spänningar än nyfikenhet och tolerans.

Jan Björklund (fp) och minister med rätt att bestämma i skolfrågor skrev före valet så här " Det är för oss helt uppenbart att den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig. För oss är det inte rimligt att någon av scientologikyrkan eller Plymouthbröderna ska kunna driva friskolor".

Nu måste folkpartiet visa färg. Marie Granlund, socialdemokrat och riksdagsledamot har sträckt ut sin hand för att bidra med en skärpning av skollagen. Jag hoppas verkligen att hon lyckas med det.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...