Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2007

Inför totalstopp för religiösa friskolor

Skolan skall vara som en blomsteräng, där alla växter tillåts blomma, sida vid sida

Foto: http://www.fotoakuten.se/
Plymouthbröderna, en församling, som lever avskilt och bor och äter endast med personer som har samma trosuppfattning, har nu efter att första fått nej av Skolverket , ser nu ut att kunna få klartecken att starta friskola, ( något som rapporterats om i media)Detta borde inte vara möjligt ! Skolverkets ändrade uppfattning visar att regeringen nu direkt bör sätta totalstopp för alla religiösa friskolor och skyndsamt klara ut hur svensk skolväsende skall se ut i framtiden. Skall religiösa friskolor alls finnas med i utbudet i skolorna ? Jag tillhör dom som inte tycker det! Och det finns fler.

Grunden för mitt ställningstagande är att samhället bör ge eleverna en bred och allsidig undervisning där vetenskapliga fakta presenteras och där kunskap om olika trosuppfattningar som finns i världen ges till all elever. Skolans värdegrund, allas lika värde är oerhört viktig i ett demok…