Fortsätt till huvudinnehåll

Inför totalstopp för religiösa friskolor


Skolan skall vara som en blomsteräng, där alla växter tillåts blomma, sida vid sida


Plymouthbröderna, en församling, som lever avskilt och bor och äter endast med personer som har samma trosuppfattning, har nu efter att första fått nej av Skolverket , ser nu ut att kunna få klartecken att starta friskola, ( något som rapporterats om i media)Detta borde inte vara möjligt ! Skolverkets ändrade uppfattning visar att regeringen nu direkt bör sätta totalstopp för alla religiösa friskolor och skyndsamt klara ut hur svensk skolväsende skall se ut i framtiden. Skall religiösa friskolor alls finnas med i utbudet i skolorna ? Jag tillhör dom som inte tycker det!
Och det finns fler.

Grunden för mitt ställningstagande är att samhället bör ge eleverna en bred och allsidig undervisning där vetenskapliga fakta presenteras och där kunskap om olika trosuppfattningar som finns i världen ges till all elever. Skolans värdegrund, allas lika värde är oerhört viktig i ett demokratiskt samhälle. Respektera varandra oavsett vilken bakgrund vi har. Inte kommer eleverna få lära sig detta från en religiös friskola som den som nu Plymouthbröderna skall starta, som inte ens tillåter sina församlingsmedlemmar att sitta och äta med andra icketroende!. Att denna sekt fått tillstånd att starta friskola är ett bakslag för demokratin och för ett sammanhållet land. Efter detta blir det som jag ser det svårt för Skolverket att kunna säga nej om en muslims fundamentalistisk sekt vill starta sin skola, eller för den delen om nationalsocialisterna önskar detta.

Den sammanhållande skolan, där elever möts från olika bakgrund utgör en garant för vårt land för ett mångkulturellt Sverige. Det är här som våra barn ges förståelse för andra människor och för olikheter ? Det är därför som svenska skolan skall bygga på den gemensamma sammanhållande kommunala skolan. Religiösa friskolor drivna av slutna sekter utgör på sikt ett hot mot det öppna samhället och skapar snarare spänningar än nyfikenhet och tolerans.

Jan Björklund (fp) och minister med rätt att bestämma i skolfrågor skrev före valet så här " Det är för oss helt uppenbart att den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig. För oss är det inte rimligt att någon av scientologikyrkan eller Plymouthbröderna ska kunna driva friskolor".

Nu måste folkpartiet visa färg. Marie Granlund, socialdemokrat och riksdagsledamot har sträckt ut sin hand för att bidra med en skärpning av skollagen. Jag hoppas verkligen att hon lyckas med det.

Kommentarer

Anonym sa…
Jag har tagit upp det för tredje gången med TT idag att de mi9ssbrukar sin monopolsituation när de vägrar ta med nyheten. PåSVT kände de en journalist från TT, som brukar skryta med att han är en "gatekeeper", dvs att han som journalist kan avgöra vad som ska komma ut i Sveriges tidningar eller inte.

Men nu i eftermiddag ska riksdagens utbildningsutskotts ordförande för Centerpartiet intervjuas av Aktuellt om även hennes förslag att stoppa religiösa sekter i skolan. Så TT kommer inte att lyckas hålla nyheten borta från debatt. Se pressmeddelandet från Sofia Larsen som kom runt kl. 14 idag: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/161005
Anonym sa…
Efter Aktuellts inslag kl. 21 ikväll och Politikerbloggen som enda nyhetsmedia att gå ut med Sofia Larsens och Centerns pressmeddelande i frågan, så är det dödstyst. Varför? Jo, TT vägrar ta med denna nyhet och även gårdagens där Björklund också kräver hårdare lagstiftning. Debatten kommer att dö ut, för det står inte i några tidningar eftersom TT inte vill förse dem med Björklunds eller Larsens utspel. Deskchefen och några till på TT är överens om att detta inte är någon nyhet säger de. Dags att Konkurrensverket ytterligare en gång granskar TTs monopol, och denna gång inte utifrån politisk snedvridning utan i sättet de kan skada politisk debatt. Tidningar behövs för demokratin, men om inte tidningar får viktiga nyheter från TT, så måste ju demokratin skadas, eller?
Hej Anonym!
Jag delar din uppfattning om att det är viktigt att nu frågan om friskolors vara eller icke vara, och inte minst religösa sekters friskolors måste få diskuteras. Visst skulle också jag vilja se mer av detta i media, framförallt tycker jag det är märkligt att inte någon är tillräckligt nyfiken och kollar upp eventuella samband mellan Plymouthbröderna, deras stöd till alliansen utifråm Skolverkets svängning som ger dem rätt att öppna sin skola.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…