torsdag 15 november 2007

Hur ska lokala moderater tvingas gilla jämställdhet?

Idag lämnade regeringen Reinfledt in en handlingplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Den innehåller i stort sett inget nytt utan mest gammal skåpmat och saknar nya pigga förslag.
I handlingsplanen används inte begrepp som könsmaktsordning och sociala strukturer för att förklara mäns våld mot kvinnor vilket är lite märkligt för när kvinnor talar om att de är rädda för att gå ut ensamma när det är mörkt, så är det sannolikt inte spöken de menar, utan rädslan för att möta män som våldtar.

Intressant är dock att i handlingsplanen sägs att kommunerna ska stimuleras att utveckla ett jämställdhets- och brottsförebyggande perspektiv i samhällsplaneringen. Det är lovvärt men hur skall det gå till, undrar jag?

För i min egen hemkommun Österåker i Stockholms län styr moderaterna och dom har hitintills avvisat förslagna satsningar på jämställdhet. Inte ens förslag om att bjuda in JÄMO för att kommunpolitikerna skulle få lite tips på hur vi kan arbeta med jämställdhetsfrågorna har jag fått gehör för. Jag får väl ställa en fråga i vårt fullmäktige hur moderaterna tänker genomföra det som Reinfeldt kräver av dom - aktivt arbete med jämställdhetsfrågorna i samhällsplaneringen.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...