Fortsätt till huvudinnehåll

Hur ska lokala moderater tvingas gilla jämställdhet?

Idag lämnade regeringen Reinfledt in en handlingplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Den innehåller i stort sett inget nytt utan mest gammal skåpmat och saknar nya pigga förslag.
I handlingsplanen används inte begrepp som könsmaktsordning och sociala strukturer för att förklara mäns våld mot kvinnor vilket är lite märkligt för när kvinnor talar om att de är rädda för att gå ut ensamma när det är mörkt, så är det sannolikt inte spöken de menar, utan rädslan för att möta män som våldtar.

Intressant är dock att i handlingsplanen sägs att kommunerna ska stimuleras att utveckla ett jämställdhets- och brottsförebyggande perspektiv i samhällsplaneringen. Det är lovvärt men hur skall det gå till, undrar jag?

För i min egen hemkommun Österåker i Stockholms län styr moderaterna och dom har hitintills avvisat förslagna satsningar på jämställdhet. Inte ens förslag om att bjuda in JÄMO för att kommunpolitikerna skulle få lite tips på hur vi kan arbeta med jämställdhetsfrågorna har jag fått gehör för. Jag får väl ställa en fråga i vårt fullmäktige hur moderaterna tänker genomföra det som Reinfeldt kräver av dom - aktivt arbete med jämställdhetsfrågorna i samhällsplaneringen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…