Fortsätt till huvudinnehåll

Vårdköerna ökar- varför borde moderaterna förklara

Skrämmande siffror att läsa i DN idag. Där framgår att över tusen barn som är i behov av att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) nu står i kö. Att cirka 30 av dessa barn väntat längre än vårdgarantin som säger att vård skall ges inom tre månader.
Vad är det som händer inom landstinget ? Nu ökar vårdköerna ! Hur det kan komma sig borde sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt och moderaterna förklara!

Kommentarer

Anonym sa…
Om BUP blev lite bättre på att upptäcka och våga påtala falska anklagelser lite snabbare kanske tid kunde frigöras för utredningar och stöd som faktiskt behövs.

Min egen erfarenhet är att det går att utreda en väldig massa (flera månader) kring barnet när det i själva verket är fråga om en förälder som efter skilsmässa ägnar sig åt hämdaktioner genom det gemensamma barnet.

Bara en liten idé..

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…