Fortsätt till huvudinnehåll

Friheten att utnyttja andra en konservativ dröm?

Bild från dansk kampanj
Debatten om sexköpslagen går vidare! Försvaret av prostitution sker ofta med argument som handlar om frihet, dvs rätten att få göra precis som man vill och det förbehållslöst. I det här sammanhanget handlar det nästan uteslutande om mäns rätt att få köpa sex hur de vill. En del tycker till och med att det är en privatsak - att ta en annan människas kropp i anspråk. För mig är det höjden av egoism och översitteri. Det här är också en klassfråga. Sällan eller snarare aldrig har väl prostituerade härstammat från övre Östermalm, från de ytterst välmående och etablerade. Sannolikheten är betydligt större att i dessa sammanhang hitta sexköpare. Det var inte länge sedan som den manliga överklassen tog sig friheten att sätta på pigan och arbetarklassen kvinnor - det ansågs vara deras rättighet. I dagens diskussion och debatt om frihet återfinns mycket av det gamla synsättet hos konservativa män. Alliansens politik med införandet av hushållsnära tjänster bär drag av detta.

I går kväll ställde Stina Lundberg Dabrowski frågan i sitt tv-program - om den lyckliga horan finns hon ? Liksom vid många sådana debattprogram och i andra media träder socialarbetar med mångårig erfarenhet fram och tydligt bekräftar att de aldrig mött någon lycklig prostituerad, tvärtom har de fått ta hand om tjejer som mått mycket dåligt. De som argumenterar för prostitution, även de som kommenterat mina inlägg på denna sida, vill inte, eller snarare vägrar inse att det är så här det ser ut. Ivern att glorifiera sexhandeln som något gott för mänskligheten skymmer all sans och förnuft. Jag tror inte att sexköpslagen kommer att stryka på foten, tvärtom kan utvecklingen gå mot att strama åt den ytterligare.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…