fredag 25 januari 2008

Friheten att utnyttja andra en konservativ dröm?

Bild från dansk kampanj
Debatten om sexköpslagen går vidare! Försvaret av prostitution sker ofta med argument som handlar om frihet, dvs rätten att få göra precis som man vill och det förbehållslöst. I det här sammanhanget handlar det nästan uteslutande om mäns rätt att få köpa sex hur de vill. En del tycker till och med att det är en privatsak - att ta en annan människas kropp i anspråk. För mig är det höjden av egoism och översitteri. Det här är också en klassfråga. Sällan eller snarare aldrig har väl prostituerade härstammat från övre Östermalm, från de ytterst välmående och etablerade. Sannolikheten är betydligt större att i dessa sammanhang hitta sexköpare. Det var inte länge sedan som den manliga överklassen tog sig friheten att sätta på pigan och arbetarklassen kvinnor - det ansågs vara deras rättighet. I dagens diskussion och debatt om frihet återfinns mycket av det gamla synsättet hos konservativa män. Alliansens politik med införandet av hushållsnära tjänster bär drag av detta.

I går kväll ställde Stina Lundberg Dabrowski frågan i sitt tv-program - om den lyckliga horan finns hon ? Liksom vid många sådana debattprogram och i andra media träder socialarbetar med mångårig erfarenhet fram och tydligt bekräftar att de aldrig mött någon lycklig prostituerad, tvärtom har de fått ta hand om tjejer som mått mycket dåligt. De som argumenterar för prostitution, även de som kommenterat mina inlägg på denna sida, vill inte, eller snarare vägrar inse att det är så här det ser ut. Ivern att glorifiera sexhandeln som något gott för mänskligheten skymmer all sans och förnuft. Jag tror inte att sexköpslagen kommer att stryka på foten, tvärtom kan utvecklingen gå mot att strama åt den ytterligare.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...