onsdag 2 januari 2008

Påven borde älska alla människor

Det verkar faktiskt till och med vara så att Påven inte ens respekterar alla människorna på vår jord. Detta skriver jag efter att ha läst en artikel i dagens Aftonblad om att Påven i ett tal ställt den traditionella familjen, dvs man, kvinna barn, mot de homosexuella. Utöver detta har påven
enligt artikeln sagt att det finns en direkt koppling mellan familj och världsfred. Ställer mig frågan vad Påven grundar detta uttalande på ? För om inte jag misstar mig så har de allra flesta krigen som pågår eller pågått i vår värld haft med religion att göra. Kan någon påminna sig om ett enda litet krig som pågår eller pågått som handlat om homosexualitet.

När jag var liten gick jag i frälsningsarmens söndagsskola i Jönköping. Där fick vi barn lära oss att gud älskade alla barnen, att gud tillhörde alla och att alla guds lamm verkligen inbegrep förbehållslöst alla.Detta präglar mig än idag. Kyrkan, dvs guds rum, det tillhör män som kvinnor heterosexuella som homosexuella, rik som fattig, osv. Utifrån detta kan jag aldrig acceptera att det tillexempel finns präster som vägrar prästviga kvinnor, eller vägrar viga homosexuella- enligt min uppfattning kan ingen kyrka förkasta någon människa, just av det skäl att vi alla är guds barn !
Men det gör Påven i Rom - han som skall stå närmast gud av alla människor, han inte bara förkastar utan dessutom beskyller de homosexuella som en faktor som försvårar fred på jorden.
Benediktus XVI visar med detta att han står långt ifrån den gud som jag fick lära mig om, den som älskar alla sina barn - för det gör uppenbarligen inte Benediktus. Det gör mig besviken!

Påvens högsta självklara uppgift som jag ser det borde istället vara att föra fram ett kärleksbudskap som det yttersta fredsbudskapet mellan alla folken i världen. Han om någon skulle på detta sätt kunna mäkla fred, och inte som nu peka ut några männsikor med annan sexuell läggning och skylla på dom. Genom sitt tal visar Påven på samma inskränkthet som kyrkan gjorde under inkvistationen när det var kvinnorna som pekades ut och brändes på bål som häxor. Skillnaden är att nu är det inte kvinnor som pekas ut, utan homosexuella.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...