Fortsätt till huvudinnehåll

Påven borde älska alla människor

Det verkar faktiskt till och med vara så att Påven inte ens respekterar alla människorna på vår jord. Detta skriver jag efter att ha läst en artikel i dagens Aftonblad om att Påven i ett tal ställt den traditionella familjen, dvs man, kvinna barn, mot de homosexuella. Utöver detta har påven
enligt artikeln sagt att det finns en direkt koppling mellan familj och världsfred. Ställer mig frågan vad Påven grundar detta uttalande på ? För om inte jag misstar mig så har de allra flesta krigen som pågår eller pågått i vår värld haft med religion att göra. Kan någon påminna sig om ett enda litet krig som pågår eller pågått som handlat om homosexualitet.

När jag var liten gick jag i frälsningsarmens söndagsskola i Jönköping. Där fick vi barn lära oss att gud älskade alla barnen, att gud tillhörde alla och att alla guds lamm verkligen inbegrep förbehållslöst alla.Detta präglar mig än idag. Kyrkan, dvs guds rum, det tillhör män som kvinnor heterosexuella som homosexuella, rik som fattig, osv. Utifrån detta kan jag aldrig acceptera att det tillexempel finns präster som vägrar prästviga kvinnor, eller vägrar viga homosexuella- enligt min uppfattning kan ingen kyrka förkasta någon människa, just av det skäl att vi alla är guds barn !
Men det gör Påven i Rom - han som skall stå närmast gud av alla människor, han inte bara förkastar utan dessutom beskyller de homosexuella som en faktor som försvårar fred på jorden.
Benediktus XVI visar med detta att han står långt ifrån den gud som jag fick lära mig om, den som älskar alla sina barn - för det gör uppenbarligen inte Benediktus. Det gör mig besviken!

Påvens högsta självklara uppgift som jag ser det borde istället vara att föra fram ett kärleksbudskap som det yttersta fredsbudskapet mellan alla folken i världen. Han om någon skulle på detta sätt kunna mäkla fred, och inte som nu peka ut några männsikor med annan sexuell läggning och skylla på dom. Genom sitt tal visar Påven på samma inskränkthet som kyrkan gjorde under inkvistationen när det var kvinnorna som pekades ut och brändes på bål som häxor. Skillnaden är att nu är det inte kvinnor som pekas ut, utan homosexuella.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…