torsdag 24 juli 2008

Fler våldtäkter måste klaras upp!

Foto: www.fotoakuten.se

Våldtäkt är ett allvarligt brott, och polisen måste se till att klara upp betydligt fler av dessa brott än vad som sker idag. Här finns anledning att vara kritisk.

Våldtäkt är ett av det mest kränkande brott någon kan utsättas för. Det känns dystert att tvingas konstatera att antalet utomhusvåldtäkter har ökat och att polisen klarar upp alldeles för få fall. Det finns uppgifter som säger att inte ens hälften av de våldtäkter som skett utomhus de senaste åtta åren har klarats upp.

Nu under sommarmånaderna är risken dessutom som störst. Jag anser att ingen tjej skall behöva ens reflektera över sin säkerhet, inte behöva kalkylera med risken för att bli våldtagen. Här måste till en samhällsförändring på många plan.

Lagstiftningen inom området har under årens lopp ytterligare skärpts. Då är det viktigt att också polisens agerande följer den juridiska åtstramningen. Här har jag noterat i ett pressmeddelande från Brottsförebyggande rådet (Brå) att det finns kritiska röster även bland de sakkunniga, bland andra Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet. Han menar som en förklaring till att så få våldtäkter klaras upp är för att våldtäktsfallen är lågt prioriterade av polisen, de ger upp för lätt och att fördomarna om dålig flickor lever kvar.

Situationen är långt ifrån godtagbar. En våldtäkt är alltid ett brott och skulden ligger endast hos gärningsmannen, oavsett omständigheterna. Om inte en större andel av de anmälda våldtäkterna klaras upp ser jag stora risker med dagens utveckling. Det sänder fel signal om att det inte är ett så farligt brott och att risken för att åka fast är liten.

Inga kommentarer: