Fortsätt till huvudinnehåll

Bra Nalin! Stödet till utsatta tjejer måste fortsätta!


Bra Nalin ! Läs artikeln i Expressen om hedersrelaterat våld mot kvinnor och om operationer av mödomshinnan. Precis som jag tidigare skrivit på min blogg är det givet att samhället måste fortsätta att finansiera och erbjuda operationer av mödomshinnan för att rädda dessa tjejer. Sedan bör samhället enträget informerar om vad som gäller i Sverige att s k hedersrelaterat våld inte är acceptabelt. Riktlinjer från socialstyrelsen bör givetvis arbetas fram när det gäller ingrepp av ex mödomshinnan.
Att moderaterna vill vända bort sitt ansikte från dessa utsatta tjejer är förskräckligt, men visar på den människosyn som tydligen råder inom moderaterna och borgerligheten, den visar sig inte bara i frågan om FRA.

Kommentarer

Matblogg.se sa…
Sorry. Men det där är mer löjeväckande än när hon stod och skrek på min skola att vi var kommunister. Anledningen till det var att vi ville veta mer om EMU.

Citat: "Inom Uppsala läns landsting görs inga sådana operationer, enligt Birgitta Essén, docent vid kvinnokliniken. Hon utesluter dock inte att det kan förekomma vid privata kliniker.
- Kirurgi är inte den primära behandlingen eller terapin. Den typen av operationer är heller inte evidensbaserad, så vi vet inget om biverkningarna av ingreppen, säger hon.

Inom läkarkonsten har det länge varit känt att det någon mödomshinna inte existerar. Den så kallade mödomshinnan kan beskrivas som ett mjukt och elastiskt slemhinneveck runt slidöppningen, men täcker den inte helt. Men myten om en mödomshinna som spricker vid det första samlaget lever kvar och drabbar unga kvinnor som måste bevisa sin oskuld innan bröllopsnatten."
Hej på dig som glömde skriva ditt namn. Ditt påhopp på Nalin Pekul för stå för dig. Jag tycker att hon är bra för att hon väcker viktiga debatter. Nu denna gång om hederskulturen och om kraven på oskuld när man gifter sig som leder till att flickor pressas till att operera sin mödomshinna. En operation som givetvis är onödig rent medicinskt, men om flickornas liv hänger på detta då är det givet att det skall vara möjligt att få genomgå. Målet måste ändå vara att den s k hederskulturen med gammal inskränkta krav på flickor och pojkar ersätts med en mer modernare syn där varje flickas och pojkes rätt att forma sina egna liv sätts i fokus.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…