måndag 1 september 2008

Varför detta ständiga utpekande av olika grupper

Olle Svenning har helt rätt när han skriver att debatten borde hyfsas. Det blir så märkligt att prata om hur vi på bästa sätt skall kunna integrera och se till att de som invandrar till vårt land kommer ut på arbetsmarknaden när regeringen hela tiden pekar ut invandrarna som dem som bär någon slags skuld. Samma sak gäller dem som råkar bli arbetslös, då pekar den moderata regeringen ut den arbetslöse. Handlar det om att folk blir sjuka, ja då pekas den som råkat bli sjuk ut. Varför detta ständiga utpekande av grupper i samhället ? Och till vilken nytta ?

Inga kommentarer: