Fortsätt till huvudinnehåll

Vården av gamla måste vara värdig

När jag hör hur illa äldre blir behandlade blir jag förbaskad. Ytterst handlar det om att i kommunerna så har de ekonomiska siffertrixandet tagit över före rent vanligt sunt omsorgstänkande. Tyvärr verkar all humanistisk omtanke vara som bortblåst. All äldreomsorg oavsett om den bedrivs i kommunal, som privatregi måste ge äldreomsorg med kvalite. Här finns både goda som dåliga exempel i båda driftsformerna. Att privat med automatisk skulle vara bättre är ren nys.

Kommunerna måste inse att kvalite kostar pengar och att sätta tydliga kvalitetskrav och systematiskt utöva kontroll så att den som ger omsorg håller måttet. Det kan aldrig vara acceptabelt att personalen sitter och tittar på tv när de äldre ligger där själva i sin trisstess. Det måste finnas någon slags känsla för vad man jobbar med och då handlar det om att de chefer som finns måste uppmuntra och driva sin personal till att ständigt förbättre och utveckla sin service och omvårdnad med fokus på de äldre.

Uppenbarligen finns här finns massor att utveckla, men då måste du och jag som skattebetalare vara beredda att bidra och inte ge stöd till de politiker som slutat tänka med hjärtat och bara lägger fokus på att ständigt minska sina budgetar genom skattesänkningar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…