Fortsätt till huvudinnehåll

20 kr mer i plånboken ger färre lärare sämre kvalité

www.fotoakuten.se
Så var det klart. Österåker har haft sitt sista kommunfullmäktigesammanträde för i år. Debatten om budgeten för 2009 blev en maratondebatt i två kvällar. Och det är inte konstigt. Återigen genomför moderaterna sitt standardrecept på allting - SKATTESÄNKNING. Denna gång med tio öre.
Denna tioöriga skattesänkning motsvarar ungefär 20 kronor i månaden, man skulle kunna jämföra det med en fjärdedels pizza i månaden. För skolan, för eleverna för lärarna har denna skattesänkning tillsammans med de tidigare gjorda ( varje år i fler års tid) skapat ytterligare sämre möjligheter att utöva sitt jobb - att se till att barnen lär sig och får den kunskap de har rätt till. För mig som socialdemokrat är det viktigare att vi som politiker garanterar att elverna, barnen får sin utbildning. Jag tror att det samhälle som inte har förstånd nog att satsa på sina barn och deras framtid är dömt att misslyckas. Det blir patetiskt att sedan se samma moderata politiker sitta och se oförstående ut när ungdomskravaller och annan oro i samhället sker. Insikten om sitt eget ansvar lyser med sin frånvaro.

Jag har varit aktiv i kommunalpolitiken i snart 20 år, och det är väldigt frustrerande att befinna sin i opposition. Frustrerande på flera sätt, ett är att se föräldrar och andra vuxna demonstrera mot den politik som styr Österåker, när man samtidigt vet att många av dessa demonstranter lagt sin röst på just moderaterna. När ska människor inse att det får de politiker och den politik som de röstar på. Moderaterna i Österåker har aldrig lovat prioritera något annat före just skattesänkning - och då borde - jag säger borde -man inse att det är just det man får.

Min förhoppning är att Österåkersborna skall komma till insikt, och rösta på en förändring i Österåker. En sådan färändring är nödvändig, och det handlar om att se till att moderaterna får så få röster som möjligt i nästa val, deras så totala dominans måste brytas.

Skolinspektionen har slagit ner på en massa punkter i skolan bland annat att barnen inte ges den utbildning de har rätt till och att barn som behöver extra hjälp inte får det, och att skolorna inte arbetar tillräckligt med värdegrundsfrågor, vilket innebär att frågor som tillexempel berör mobbning inte tas på allvar. Istället för att nu ta ett krafttag för att komma tillrätta med detta - minskar man resurserna till skolan, med resultat färre lärare och färre antal annan personal, som tex skolsjuksköterskor, etc. Personal som mer än väl behövs, och som behöver stöd för att ha en chans att göra ett bra jobb.
Vad får Österåkersborna för det ? - Jo ,20 kr mer i plånboken i månaden, tänk på det varje gång du tittar på en tjuga.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…