fredag 3 april 2009

M-politiker skor sig själv

I Österåkers kommun där har den borgerliga budgeten spruckit. Kommunens kall nu skära ner motsvarande minst 26 miljoner kronor. Många tror att det kommer att sluta med betydligt mer än så. Moderaterna med stödpartiet har bestämt sig för att dessa nedskärningar bara skall läggas på det kommunala verksamheten. Det vill säga de privata kommer att fredas. Varför ? - Jo argumentet är att de privata har ju sitt "avkastningskrav" så då är det rimligt att kommunen kallar nedskärningarna också för "avkastningskrav" så infinner sig någon slags moderat rättvisa ! Jisses säger jag, man tar sig för pannan ! I går fick jag höra av en säker källa att moderata kommunalrådet i Österåker som redan har en privat skola, öppnar en till.
Törs man gissa varför ? Hon har ju sett till att driva verksamhet i privat regi ges vinstgarantier med skattemedel! Vad tycker du om det ! Jag tycker det är åt fanders, en sådan politiker borde stoppas från att ha med vår skattemedel att göra ! Så varför fortsätta rösta på moderaterna i Österåker! Lägg en röst på något annat, varför inte socialdemokratin! Det tänker jag göra.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Här är en säkrare källa:
Det är en utvidning av lokaler av den befintliga skolan. Idag är man trångbodd med 600kvm för 110 elever och skall utvidga verksamheten med ytterligare 120 kvm.
En försiktigare skrivning i fortsättningen är lämplig innan du uttalar dig om att någon skulle negativt om någon annan politker.

Med vänlig hälsning
Michaela Fletcher Sjöman
Politisk sekreterare Österåkers kommun

Ann-Christine Furustrand sa...

Tack för upplysningen eller snarare bekräftelsen på expansionen.

Tycker inte i sak att det är fel att någon expanderar sin privata verksamhet, men nu handlar det om en verksamhet som drivs med skattemedel och då förbehåller jag mig rätten att ha en åsikt.

Det som gör det tveksamt är när samma person samtidigt är kommunalråd och dessutom lägger hela kravet på nedskärningar med 2 procent på grund av kommunens allt sämre ekonomi på den kommunala verksamheten, som typ förkola och skola, och fredar helt de privata utövarna. När man gör så, då säkrar man de privata utövarnas vinster. I klartext så drivs en politik som gynnar den egna verksamheten, samtidigt som den kommunala verksamheten kommunalrådet är ansvarig för får dra ner och sannolikt till och med kommer att behöva varsla personal, det är den nakna sanningen. Det tycker jag är en uppseendeväckande dålig politik. Moderaterna i Österåker borde förklara för alla föräldrar med barn i kommunala förskolor hur detta gynnar dem snarare än det gynnar kommunalrådet?

Mary sa...

Nu har du blandat ihop äpplen och päron här, eller hur och kanske en och annan banan också.

Kommunen kan naturligtvis inte lägga sig i hur privat verksamhet ska styras, det är väl fullständigt självklart för vilken medborgare som helst.

Skolpengen följer barnen oavsett om de går i privat eller kommunal skola. Det är hur den pengen hanteras som har betydelse för det ekonomiska utfallet i verksamheten. Många barn och föräldrar väljer de privata skolalternativen, alltså egna val inget tvång.

Att som du insinuera på att kommunalrådet jobbar för egen vinning är inget annat än rent oförskämt på gränsen till förtal.

Det är möjligt att du dömer andra efter din egen moral. Det är inte helt ovanligt. Men väldigt trist.

Ann-Christine Furustrand sa...

Svar till Mary. Det kommunalrådet i Österåker (m) gjort tillsammans med hennes politiska stödpartiet är att lägga ALLA nedskärningar på de egna kommunala verksamheterna, som tillexempel förskola och skola, äldreomsorg, det handlar om ett besparingskrav på minst 2 procent rakt över. Läs gärna produktionsstyrelsen protokoll och s-gruppens protokollsanteckning.

INGEN privat utövare får sitt ekonomiska stöd (ex skolpeng) ändrat, det vill säga, de privata utövarna fredas. Detta är kontrollera bara fakta bästa Mary, inget vare sig av mig påhittat, eller ihopblandat. Det jag beskriver är en medveten politik, detta kan man tycka är bra eller dåligt, det är valfritt.

Jag förbehåller mig rätten att direkt ogilla den här typen av politiska orättfärdigheter.
Jag tycker att de kommunala som de privata verksamheterna som understöds med skattemedel skall behandlas lika – så är det inte längre i Österåker. Att den förda politiken gynnar dem som driver privata verksamhet (inklusive kommunalrådet (m))det är kalla fakta, sanningen må hända är obehaglig för en del, den är dock inte mindre sann för det. Vad som är oförskämt i sammanhanget kan diskuteras, själv anser jag nog det mer oförskämt att sitta i ledande ställning och föra en politik som å ena sidan gynnar de privata verksamheterna (inkl den egna), och som samtidigt å andra sidan missgynnar den kommunala verksamheten som man har ansvar för, med sannolika varsel till följd. Eller är det mest oförskämda att något framför en åsikt om detta?

Jag har all respekt för att du och eventuellt andra försvarar det här sättet att utöva politisk makt på. Skulle aldrig falla mig in att döma dig på något sätt för att du har din åsikt. Tvärtom!

Men, du och andra får nog ändå ha respekt för att det finns dom, tillexempel jag, som tycker att den här politiken är dålig. Vi tycker inte lika i det här fallet uppenbarligen, låt oss räcka med att konstatera det.

Anonym sa...

Gräslig och orättvis politik! Men, vem är förvånad?

Krassman sa...

Jag trodde borgerliga politiker var för att kunkurrens på lika villkor. Den dagen då borgerliga politiker kan tänka sig att ändra sin kära skolpeng för skolor i altenativ driftsform så kan vi tala om det, inte förr.

Att skära ner på de kommunala skolor till förmån för vinster i privata, skall det vara att ta ansvar över de kommunala skattemedlen kanske. Nej fy bubblan. Stå på dig Anki.

Mary sa...

Jag anser att kommunalpoliitk är pragmatisk, att det finns utrymme för allas åsikter. Jag har också all respekt för att vi inte tycker likadant du och jag. Gjorde vi det skulle det inte finnas olika politiska partier. Däremot är det både lärorikt och spännande att ta del av andras åsikter och ibland bemöta dem. Det är just åsikten som bemöts från min sida. Skilja på sak och person helt enkelt.

Det är trots allt så att politiker kan bara styra den politiska verksamheten i kommunen men inte privata företag. När det gäller andra utövare oavsett om det är skolor eller ej så kan man inte bryta ingångna avtal. Det är förstås komplicerat.

Jag utgår ifrån att du vet att jag sitter som ledamot i utbildningsnämnden för moderaterna i Österåker. Min kommunalpolitiska bana är dock längre än så.

Jag gillar den politiska debatten - men försöker alltid skilja på sak och person. Bara så.

Ann-Christine Furustrand sa...

Bra Mary då är vi överens om att vi inte är överens i sak, där tycker vi helt enkelt olika.Jag tycker att när en kommun hamnar i ekonomisk kris och måste dra ner sin verksamhet för att man har lagt en ohållbar budget då måste detta ske över ALL verksamhet, även inbegripa de privata. Varför skall dessa gynnas, och de kommunla verksamheterna missgynnas ? vad är dina argument för det ?

Mary sa...

Grejen är den att har man ingått ett avtal så har man. Man kan inte begå avtalsbrott hur som helst. En kommun kan bara lägga sig i sin egen verksamhet. Kanske att det i din värld (s)-världen, är så att man även styr privat verksamhet för att man inte vill ha en sådan.

Men det finns en hel del juridik kring avtal som gör att det inte bara är att förändra. När avtal går ut eller ska omförhandlas kan man emellertid förändra förutsättningarna, om man vill det. Men inte under pågående verksamhetsperiod.

Då kan man bara styra över det man själv "äger" så att säga. Ganska enkelt, eller hur?

Vi har en positiv inställning till friskolor här i kommunen, men man ska komma ihåg att föräldrar väljer att sätta sina barn där, det är inget tvång att gå i en friskola.

Den kommunala skolan har egentligen bara möjligheter men väljer bort sig själva på något konstigt sätt, det är synd. Attityder kan man också jobba med, det är framgångsrikt.

Krassman hej - är du också här?

Ann-Christine Furustrand sa...

Den ersättning som man ger privatskolorna avgörs på nämndsammanträden, det är alltså ett politiskt beslut.

I Österåker har det varit en princip att de kommunala förskolorna som skolorna som de privata dito skall ges lika möjligheter och ha samma skyldigheter. Denna princip har nu moderaterna nu kraftfullt brutit mot och snedfördelat skattemedlen på ett i mitt tycke djupt orättvis sätt. Man kan undra varför privatskolor skall gynnas med skattemedel framför de kommunala. Vad är argumenten Mary ???

Hälsningar
Ann-Christin

Mary sa...

Argumentet är att man inte kan bryta avtal hur som helst. Pacta sunt servanda - ingångna avtal ska hållas. Det är en av grundstolparna i avtalsrätten.

Dessutom så har vad jag känner till (s) varit med och fattat beslutet. Har jag fel?

Ann-Christine Furustrand sa...

Svar till Mary.
Genom politiska beslut går det att ändra storleken på "pengen" till både förskola som skola´.

Socialdemokraterna la en budget i kommunfullmäktige. I omröstningen mellan vår budget och moderaternas( inkl samtlig borg pariter) vann den borgerliga budgeten. Det är alltså den som nu styr i kommunen.

Vi socialdemokraer har ingen möjlighet tyvärr att påverka detta beslut - det är helt och hållen er egen politik som nu spökar. Vi delar den inte på något vis.

Så svaret på ding fråga är - Nej vi har inte och tänker inte ge stöd åt en politik vi inte tror på.

Något jag saknar är moderata politiker, och andra borgerliga politiker också för den delen, som står upp för sin politik - för de beslut man fattar utifrån sin egen budget. Var finns dom ?

Istället ägnar man sig åt att försöka lura i folk att vi socialdemokrater skulle vara delaktiga i den moderata politiken. Ingenting kunde vara mer felaktigt !

Nej står för er politik, vi står för vår!

Tony Svedenfjord sa...

Inlägg från Tony
1. Offentliga politiker måste tåla kritisk granskning om sitt partis politik och föreligger risk för dubbla roller i olika sammanhang så bör försiktighets principen råda. "Open books" både om man gynnas, men också missgynnas pga sitt uppdrag, det går båda vägar.
2. Gällande avtal, privatisering kontra kommunalverksamhet är ingen fråga som handlar om antingen eller.
Det handlar om lika villkor där ingen part särbehandlas och om Ankis uppgifter stämmer så är det frågan om ovannämnda stämmer med verkligeheten i detta fall, det bör ju utredas, åtminstone upplysas.
3. Avkastningskrav, förstår jag rätt så finns det 10% avkastningskrav på de privata, vakna upp nu, det är andra tider nu. Vi befinner oss i en kris som ingen kan vara oberörd av på något sätt, detta borde även drabba de privata utövarna såväl kommunala.
Å andra sidan bygger vår politik på att vi måste anpassa skatt, krav och behovet efter rådande konjuktur.
4. Hur länge skall alliansen hålla i skattesatsen innan kommunen havererar? Jag håller inte med alliansen att spara sig ur krisen är bra för långsiktigheten, den får andra effekter jag skulle kunna göra ett nytt inlägg på.
5. Hoppas att politiska klimatet i Österåker bedriver fortsatt konstruktiv debatt, högt i tak och att alla är klara på att Socialdemokraterna inte styr, vi är i opposition, M har sina stödpartier, vi har våra.
MVH

Ann-Christine Furustrand sa...

Svar till Tony. Jag tror att det är så att privatiseringsvågen gått så långt i Österåker att moderata företrädare upplever sig personligt kränkta när någon av oss socialdemokrater, som nu jag här på min blogg, ger uttryck för en annan politisk uppfattning, eller framför kritik. För mig är det ett uttyck för att man suttit för länge vid makten och blivit ett med myndighetsutövandet i kommunen. Sak och person har smält samman och därför reagerar m;s företrädare med så ömma tår. Det är viktigt att det finns kunskap om och framförallt respekt för oppositionens roll. Den ena uppgiften är att kritisera samt analysera de regeringsbärande partiernas agerande. För ett sunt politiskt liv är opposition nödvändig då den innebär ett korrektiv mot maktmissbruk.
Den andra uppgiften är att utgöra ett alternativ till majoriteten, väl beredda att kunna ta över makten.
Så när jag, eller någon anna s-företrädare kritiserar moderaternas företrädare så ger vi oss på deras funktion och deras politik.
Så är det. Och så skall det vara. Sedan får det ge hur ömma moderata tår som helst.

Mary sa...

Det är skillnad på att kritisera politik och göra personangrepp.

Ann-Christine Furustrand sa...

Svar till Mary. Givetvis skall man inte gå till personangrepp, det har jag heller inte gjort. Att det sedan kan upplevas jobbigt att få ta emot kritik, är en annan sak.

Läser man mitt blogginlägg och vet hur demokratin och politik fungerar, inte minst har insikt i oppositionens viktiga roll som just opponent, så förstår man att det jag skrivit på min blogg inte är ett peronagrepp. Det är däremot ett angrepp på den moderata politiken och jag är kritisk till kommunalrådet, dvs jag jag ger mig på hennes funktion. Detta har som du säkert vet renderat i att berört moderat kommunalråd skickat ett mejl till vårt oppositionsråd med kopia till alla i kommunstyrelsen, exklusive till mig.Jag har alltså inte fått mejlet, men givetvis i andra hand fått se det av andra. I detta mejl ondgör sig kommunalrådet över vad jag skriver i denna blogg.

Om hennes tilltag kan man säga följande: Detta är min blogg, där jag skriver vad jag tycker och tänker. Det är någon som man får göra i Sverige. Jag väljer att ÖPPET kritisera moderaterna och deras politik medan kommunalrådet väljer att framföra sin kritik i skymundan. Ursäkta Mary men jag tycker faktiskt att det är dåligt.
Ditt kommunalråd är en luttrad politiker, men upplever man att kommunen är sin egen bakgård, vilket jag tror är fallet, då tar man sannolikt allt personligt.
Detta är inget annat är trams!
Jag kommer att opponera gentemot den moderata politiken och ta mig rätten att kritisera moderata företrädare även i fortsättningen.