måndag 20 april 2009

Moderaterna höjer hemtjänsttaxa med 135 procent!

I kommunstyrelsen i kväll vill moderaterna och andra borgerliga partier i Österåker att kommunen skall chockhöja hemtjänst taxan med 135 procent. Detta för att det skall bli så dyrt för de hjälpbehövande att nyttja hemtjänsten för städning att de skall tycka att hushållsnära tjänster är mer attraktivt Gissningsvis är tanken den att då kan moderaterna i Österåker lägga ner motsvarande del för städning i sin hemtjänst. Ett sätt att vältra över kostnader från kommunen till staten. Varför skall de äldre som är i behov av städhjälp som i hela sitt liv betalat skatt tvingas ut på marknaden för att leja städning ? Moderaterna höjer avgiften för de vårdbehövande med 135 procent samtidigt som de som tjänar över 100 000 kronor/mån ges en skattesänkning på 13 000 kr/mån. För mig är det ett exempel på en konservativ, moderat och orättfärdig politik. Tänker inte ge detta förslag mitt stöd, tvärtom!

Inga kommentarer: