tisdag 14 april 2009

Utanförskapet ökar i Österåker

Det som nu oroar mest är den allt ökande arbetslösheten bland ungdomar. Nu ligger den näst högst inom EU. I tidningarna idag skrivs om en hel generation som kan komma att tvingas gå till socialen, det känns som en absurd tanke och ändå en del av dagens verklighet. Samtidigt läser jag att ingen tror att den budget som Anders Borg och (m)-regeringen lägger fram kommer att innehålla något som underlättar för de unga arbetslösa. Det oroar ännu mer. Kan en regering verkligen vända en hel ungdomsgeneration ryggen ? Det vill jag inte tro - sanningen lär ses i morgon.

I Österåkers kommun, en kommun som moderaterna gärna beskriver som en blomstrande kommun, ser jag nu att ungdomsarbetslösheten har ökat från 35 arbetslösa ungdomar (mellan 18-24 år) 2008, till 71 redan nu i år, det är en ökning med 102,9 procent. Bakom dessa siffror finns en ung människa som sannolikt inget hellre vill än att starta sitt vuxenliv med en egen försörjning, och boende.

Som jag ser det måste allt som tänkas kan göras för att se till att dessa ungdomar ges hjälp på traven, med utbildningsinsatser om det behövs, med mera. Kan näringslivet i Österåker involveras etc, etc.

Jobbävningen

Inga kommentarer: