Fortsätt till huvudinnehåll

Utanförskapet ökar i Österåker

Det som nu oroar mest är den allt ökande arbetslösheten bland ungdomar. Nu ligger den näst högst inom EU. I tidningarna idag skrivs om en hel generation som kan komma att tvingas gå till socialen, det känns som en absurd tanke och ändå en del av dagens verklighet. Samtidigt läser jag att ingen tror att den budget som Anders Borg och (m)-regeringen lägger fram kommer att innehålla något som underlättar för de unga arbetslösa. Det oroar ännu mer. Kan en regering verkligen vända en hel ungdomsgeneration ryggen ? Det vill jag inte tro - sanningen lär ses i morgon.

I Österåkers kommun, en kommun som moderaterna gärna beskriver som en blomstrande kommun, ser jag nu att ungdomsarbetslösheten har ökat från 35 arbetslösa ungdomar (mellan 18-24 år) 2008, till 71 redan nu i år, det är en ökning med 102,9 procent. Bakom dessa siffror finns en ung människa som sannolikt inget hellre vill än att starta sitt vuxenliv med en egen försörjning, och boende.

Som jag ser det måste allt som tänkas kan göras för att se till att dessa ungdomar ges hjälp på traven, med utbildningsinsatser om det behövs, med mera. Kan näringslivet i Österåker involveras etc, etc.

Jobbävningen

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…