Fortsätt till huvudinnehåll

Hungriga vargar jagar inte alltid bäst!

Idag ber Expressen Wanja Lundby Wedin om ursäkt. Anledning är att en av Expressen reportrar har trott sig intervjuat/ställt några frågor till en person som reporten trodde var LO-ordföranden, svaret har publicerats och citerats, även bild på den okända damen har tydligen publicerats.
Nu ber chefredaktören om ursäkt. Och det får man väl säga är på plats att det görs. Men händelsen ter sig ändå intressant. Jag får intrycket av att det just nu pågår ett s k drev riktat mot Wanja Lundby Wedin, och när då Expresen är så het på gröten att en reporter lyckas intervjua fel person plus ta en bild på densamme och därtill publicera detta - det är troligen några granskande led från att frågorna ställs till publicering - och ingen reagrar - utan det publiceras - så säger det mig tydligt att det finns ett drev riktat mot LO ordföranden - och då får man konstatera att hungriga vargar jagar inte alltid bäst!
Min andra fundering är varför detta drev görs ? Att makten även inom facket skall granskas är självklart. Men Expressens fadäs visar tydligt på desperationen att hitta något som kan kleta sig fast på målet - Wanja Lundby Wedin. Det är skillnad på att granska och att jaga.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…