måndag 11 maj 2009

S-förslag som skänker framtidstro och hopp

Foto: http://www.fotoakuten.se/

Kraven på arbetslösa och sjuka måste motsvaras av rättigheter. Alla människor ska kunna leva på en lön. Alla som har behov av det ska ha rätt till en handlingsplan och personlig handledare för att utifrån sina behov få aktivt stöd mot ett arbete. Den synen utgör grunden för ett nytt förslag från socialdemokraterna som nyligen presenterats och som känns spännande och offensiv Att sedan Aftonbladets läsare också uppfattat förslager positivt är så mycket trevligare. Visst handlar det om att också ge de som råkat bli arbetslösa lite framtidstro och att de skall ges stöd och inte hela tiden jagas som om det vore deras fel att arbetsmarknaden ser ut som den gör.

S-förslaget handlar om att lägga ner Arbetsförmedlingen och skapa en kompetensförmedling i stället. Arbetssökande ska få hjälp att skaffa sig rätt kompetens och arbetsgivare ska få lätt att hitta rätt kompetens. Att en kompetensförsäkring som gör det möjligt att studera mitt i arbetslivet utan att behöva ta studielån. Att en kompetenskomission tillsätts för att kartlägga behov och tillgång på yrkesutbildningar och starta utbildningssatsningar. Förslag om att slå ihop delar av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till en ny organisation som ska heta Kraftsam.


Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...