torsdag 14 maj 2009

Vård efter behov, allt annat är oacceptabelt!

http://www.fotoakuten.se/:

Läser i Expressen en artikeln om Trygg Hansa som uppenbarligen inte vill ha Anna , 26, som kund. Hon nekas sjukdoms- och livförsäkring. Anledningen är att Trygg Hansa anser att Anna väger för mycket, har för högt BMI (bodymassindex). Jag förstår Annas ilska över Trygg Hansa, och hon undrar vem som vill ha med en sådant föräkringsbolag att göra, mitt svar är givetvis inte jag heller. Men, det som är mest tänkvärt är ju vad detta står för i förlängningen. Se bara på USA, där bygger sjukvården till stor del på försäkringslösningar knutna till den arbetsgivare man har. Den som inte har någon arbetsgivare, inte har något jobb, har svårt att teckna en försäkring, liksom den som ses som ett riskobjekt av försäkringsbolagen, likt vad uppenbarligen Trygg Hansa ser Anna som, de ges inte en kvalitativ sjukvård. Med presidentbyte till Obama ser USA över sitt sjukvårdssystem och blickarna går till Sverige som modell . Tyvärr är det så att den svenska moderatledda regering understödjer ett förändrat sjukvårdssystem mot ett system med privata försäkringslösningar. Faktum är att det finns redan här, se bara på det privata barnsjukhuset Martina här i Stockholm, som kräver privat sjukvårdsförsäkring för att bli patient.

Bästa sättet att stoppa denna utveckling är att rösta för en ny regering 2010, prova redan nu i EU -valet 7 juni.

Inga kommentarer: