Fortsätt till huvudinnehåll

Vård efter behov, allt annat är oacceptabelt!

http://www.fotoakuten.se/:

Läser i Expressen en artikeln om Trygg Hansa som uppenbarligen inte vill ha Anna , 26, som kund. Hon nekas sjukdoms- och livförsäkring. Anledningen är att Trygg Hansa anser att Anna väger för mycket, har för högt BMI (bodymassindex). Jag förstår Annas ilska över Trygg Hansa, och hon undrar vem som vill ha med en sådant föräkringsbolag att göra, mitt svar är givetvis inte jag heller. Men, det som är mest tänkvärt är ju vad detta står för i förlängningen. Se bara på USA, där bygger sjukvården till stor del på försäkringslösningar knutna till den arbetsgivare man har. Den som inte har någon arbetsgivare, inte har något jobb, har svårt att teckna en försäkring, liksom den som ses som ett riskobjekt av försäkringsbolagen, likt vad uppenbarligen Trygg Hansa ser Anna som, de ges inte en kvalitativ sjukvård. Med presidentbyte till Obama ser USA över sitt sjukvårdssystem och blickarna går till Sverige som modell . Tyvärr är det så att den svenska moderatledda regering understödjer ett förändrat sjukvårdssystem mot ett system med privata försäkringslösningar. Faktum är att det finns redan här, se bara på det privata barnsjukhuset Martina här i Stockholm, som kräver privat sjukvårdsförsäkring för att bli patient.

Bästa sättet att stoppa denna utveckling är att rösta för en ny regering 2010, prova redan nu i EU -valet 7 juni.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…