Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2009

Kommer Björklund bry sig om den ojämställda skolan ?

Svenska skolan är inte jämställd, det beskedet får idag utbildningsminister Jan Björklund av
Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). I delrapporten framgår att det återstår mycket arbete innan den svenska skolan är jämställd. DEJA konstaterar att varken grundskolan och gymnasieskolan idag klarar sitt jämställdhetsuppdrag detta trots att jämställdheten ingått i skolan uppdrag i 40 år.

Exempel på brister som lyfts i delrapporten är att flickor och pojkar bedöms och behandlas på olika sätt i skolan, på grund av vuxnas traditionella syn på hur flickor och pojkar är och bör vara.Flickor upplever stress i högre grad i skolan, medan pojkar anstränger sig mindre och får sämre betyg. Pojkarna får talutrymme och uppmärksamhet i högre grad, och står i större utsträckning för ordningsproblemen i skolan. I genomsnitt har flickor 10 % bättre betyg än pojkar, en skillnad som varit konstant åtminstone under 20 års tid. Flickor har bättre betyg i alla ämnen utom idrott och hälsa. Pojkar hoppar oc…