Fortsätt till huvudinnehåll

Kommer Björklund bry sig om den ojämställda skolan ?


Svenska skolan är inte jämställd, det beskedet får idag utbildningsminister Jan Björklund av
Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). I delrapporten framgår att det återstår mycket arbete innan den svenska skolan är jämställd. DEJA konstaterar att varken grundskolan och gymnasieskolan idag klarar sitt jämställdhetsuppdrag detta trots att jämställdheten ingått i skolan uppdrag i 40 år.

Exempel på brister som lyfts i delrapporten är att flickor och pojkar bedöms och behandlas på olika sätt i skolan, på grund av vuxnas traditionella syn på hur flickor och pojkar är och bör vara.Flickor upplever stress i högre grad i skolan, medan pojkar anstränger sig mindre och får sämre betyg. Pojkarna får talutrymme och uppmärksamhet i högre grad, och står i större utsträckning för ordningsproblemen i skolan. I genomsnitt har flickor 10 % bättre betyg än pojkar, en skillnad som varit konstant åtminstone under 20 års tid. Flickor har bättre betyg i alla ämnen utom idrott och hälsa. Pojkar hoppar också av gymnasieskolan oftare än flickor, och lämnar oftare skolan utan fullständiga betyg.

Slutbetänkandet ska redovisas hösten 2010 med konkreta åtgärdsförslag. Varför vänta så länge utbildningsministern? Vore det inte på plats att komma med några initiativ redan innan dess ?
Huvudfrågan som kvartår är ändå - om Jan Björklund (fp) alls ser att detta är ett problem?
Är han beredd att agera ?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…