måndag 6 juli 2009

Kommer Björklund bry sig om den ojämställda skolan ?


Svenska skolan är inte jämställd, det beskedet får idag utbildningsminister Jan Björklund av
Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). I delrapporten framgår att det återstår mycket arbete innan den svenska skolan är jämställd. DEJA konstaterar att varken grundskolan och gymnasieskolan idag klarar sitt jämställdhetsuppdrag detta trots att jämställdheten ingått i skolan uppdrag i 40 år.

Exempel på brister som lyfts i delrapporten är att flickor och pojkar bedöms och behandlas på olika sätt i skolan, på grund av vuxnas traditionella syn på hur flickor och pojkar är och bör vara.Flickor upplever stress i högre grad i skolan, medan pojkar anstränger sig mindre och får sämre betyg. Pojkarna får talutrymme och uppmärksamhet i högre grad, och står i större utsträckning för ordningsproblemen i skolan. I genomsnitt har flickor 10 % bättre betyg än pojkar, en skillnad som varit konstant åtminstone under 20 års tid. Flickor har bättre betyg i alla ämnen utom idrott och hälsa. Pojkar hoppar också av gymnasieskolan oftare än flickor, och lämnar oftare skolan utan fullständiga betyg.

Slutbetänkandet ska redovisas hösten 2010 med konkreta åtgärdsförslag. Varför vänta så länge utbildningsministern? Vore det inte på plats att komma med några initiativ redan innan dess ?
Huvudfrågan som kvartår är ändå - om Jan Björklund (fp) alls ser att detta är ett problem?
Är han beredd att agera ?

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...