fredag 14 augusti 2009

Svininfluensan - kan bli tuffast för alliansen


I media idag kan man läsa att folkhälsominister Maria Larsson låter hälsa att staten inte kommer skjuta till några extra pengar vad gäller kostnaderna för vaccinering mot svininfluensan. Landstingen kommer alltså att få stå för hela kostnader, Det är väl inget landsting som har en sådan mängd pengar i buffert att ta av, utan kostanderna för vaccineringen riskerar att behöva tas från den vård som bedrivs idag. Vi riskerar alltså att få sämre vård, sämre omsorg i vården. Det oroar mig mer, än själva svininfluensan i sig. Dessutom har jag förstått att risken är stor att ett mycket stort antal människor kommer att hinna få svininfluensan långt innan vaccineringen kommer igång och kommer därför inte vara i behov av vaccinering. Jag tror att om alliansen stenhårt och orubbligt går på folkhälsoministern Maria Larssons linje så kommer denna influensa att drabba alliansregeringen hårt - kan bli denna regerings sunamikatastrof.

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...