Fortsätt till huvudinnehåll

Fingra inte på yttrande- och meddelarfriheten!

I takt med sämre ekonomi blåser det allt kallare vindar i organisationen i kommunen Österåker. Det finns indikationer på att personalen känner sig pressad och att chefer inte alltid har klart för sig vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär. Detta är menar jag olyckligt och bör åtgärdas snarast. Därför har jag i en motion föreslagit att information om yttrandefriheten samt meddelarfriheten läggs ut på kommunens hemsida( Se Eslövs kommun gott exempel). Men också att kommunens chefer, alla nivåer ges utbildning/information om vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär. Österåkers kommun tycker jag också sak till sin personal, förtydligare deras rättigheter inom ramen för yttrande friheten som meddelarfriheten.
Frågan kommer snart upp och i svaret läser jag att den borgerliga majoriteten(moderaterna mfl) enbart hänvisar till att kommunen skall utforma en kommunikationspolicy - jaha ja - då är det väl väldigt bra om man antar motionen så att det blir något innehåll i policyn som skall tas fram!

Kommentarer

Mary sa…
Synd att jag inte ännu sitter i kommunfullmäktige...
Intressant kommentar, frågan är bara hur du hade agerat. Sett till att personalen håller sig på matten och tystanar, eller ser till att värna om deras yttrande och meddelarfrihet ??
Anonym sa…
varfor inte:)

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…