Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2010

Det handlar om prioriteringar - det är en konst i sig!

Det märks i det kommunalpolitiska livet i Österåker att ett nytt år, en ny mandatperiod nu snart tar sin början. Extra sammanträden både i kommunstyrelsen och arbetsutskott, med digra högar av ärenden på dagordningen som ser ut att ha städats ur någon skrivbordslåda - och som borde ha hanterats för länge sedan. Lägg därtill att ny kommunal organisation skall sjösättas. Nya och betydligt färre förtroendeuppdrag i sammanslagna nämnder. Det handlar om ungefär en halvering av antalet förtroendeuppdrag.

Sammanslagna nämnder koncentrerade till några få kommer att ställa tuffa krav på arbetsinsats speciellt för dem som skall göra detta på sin fritid.  Risk finns för en allt för stor koncentration av makten till några få heltidsengagerade kommunalråd i den borgerliga majoriteten. Det är demokratin och medborgares insyn som kan få betala priset. Vi socialdemokrater som är i opposition har inte inbjudits att diskutera den kommunala organisationen utan ställts inför faktum. Givetvis har vi reag…