fredag 3 december 2010

Det handlar om prioriteringar - det är en konst i sig!

Det märks i det kommunalpolitiska livet i Österåker att ett nytt år, en ny mandatperiod nu snart tar sin början. Extra sammanträden både i kommunstyrelsen och arbetsutskott, med digra högar av ärenden på dagordningen som ser ut att ha städats ur någon skrivbordslåda - och som borde ha hanterats för länge sedan. Lägg därtill att ny kommunal organisation skall sjösättas. Nya och betydligt färre förtroendeuppdrag i sammanslagna nämnder. Det handlar om ungefär en halvering av antalet förtroendeuppdrag.

Sammanslagna nämnder koncentrerade till några få kommer att ställa tuffa krav på arbetsinsats speciellt för dem som skall göra detta på sin fritid.  Risk finns för en allt för stor koncentration av makten till några få heltidsengagerade kommunalråd i den borgerliga majoriteten. Det är demokratin och medborgares insyn som kan få betala priset. Vi socialdemokrater som är i opposition har inte inbjudits att diskutera den kommunala organisationen utan ställts inför faktum. Givetvis har vi reagerat och framfört kritik.
I dyningarna av den budgetdebatt som varit i november, så gungar frågan kvar om det konstköp för 10 Mkr som den borgerliga alliansen, dvs moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och Österåkerspartiet
lagt som en av sina prioriterade satsningar i sin budget. Det är klart att många nu reagerar. Konstköpet på 10 Mkr ställer givetvis människor mot de brister de ser i förskola, skola och äldreomsorg. För mig är det inte alls konstigt att reaktioner kommer. När frågan om konstköpet var uppe i kommunstyrelsens arbetutskott la jag en anteckning till protokollet, och i protokollet står nu följande:

" Protokollsanteckning

Ann-Christin Furustrand (s) medges bilägga följande anteckning till protokollet:

Förslag om investering av konstsamling är en satsning som ingick i den borgerliga alliansens budget för 2011.
Vi socialdemokrater hänvisar till vårt eget budgetförslag där vi gjort helt andra prioriteringar, bland annat investeringar i matsal i Skärgårdsstadsskolan och Österåkers gymnasium samt en stor IT-satsning i Österåkers skolor.

När nu underlaget skall tas fram för investeringen av denna konstsamling så vill vi ändå understryka vikten av att underlaget innehåller så väl aktuell värdering av konstsamlingen som en juridisk prövning av investeringen som sådan. "

I lokalmedia har det beskrivits som att det skulle vara kommunstyrelsen. som gör ett konstköp, men så är det inte utan det är den borgerliga alliansen som styr Österåkerskommun som vill göra en sådan prioritering. I kommunstyrelsen finns också andra partiet däribland socialdemokraterna som lagt en helt annan budget, men helt andra prioriteringar.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...