Fortsätt till huvudinnehåll

Det handlar om prioriteringar - det är en konst i sig!

Det märks i det kommunalpolitiska livet i Österåker att ett nytt år, en ny mandatperiod nu snart tar sin början. Extra sammanträden både i kommunstyrelsen och arbetsutskott, med digra högar av ärenden på dagordningen som ser ut att ha städats ur någon skrivbordslåda - och som borde ha hanterats för länge sedan. Lägg därtill att ny kommunal organisation skall sjösättas. Nya och betydligt färre förtroendeuppdrag i sammanslagna nämnder. Det handlar om ungefär en halvering av antalet förtroendeuppdrag.

Sammanslagna nämnder koncentrerade till några få kommer att ställa tuffa krav på arbetsinsats speciellt för dem som skall göra detta på sin fritid.  Risk finns för en allt för stor koncentration av makten till några få heltidsengagerade kommunalråd i den borgerliga majoriteten. Det är demokratin och medborgares insyn som kan få betala priset. Vi socialdemokrater som är i opposition har inte inbjudits att diskutera den kommunala organisationen utan ställts inför faktum. Givetvis har vi reagerat och framfört kritik.
I dyningarna av den budgetdebatt som varit i november, så gungar frågan kvar om det konstköp för 10 Mkr som den borgerliga alliansen, dvs moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och Österåkerspartiet
lagt som en av sina prioriterade satsningar i sin budget. Det är klart att många nu reagerar. Konstköpet på 10 Mkr ställer givetvis människor mot de brister de ser i förskola, skola och äldreomsorg. För mig är det inte alls konstigt att reaktioner kommer. När frågan om konstköpet var uppe i kommunstyrelsens arbetutskott la jag en anteckning till protokollet, och i protokollet står nu följande:

" Protokollsanteckning

Ann-Christin Furustrand (s) medges bilägga följande anteckning till protokollet:

Förslag om investering av konstsamling är en satsning som ingick i den borgerliga alliansens budget för 2011.
Vi socialdemokrater hänvisar till vårt eget budgetförslag där vi gjort helt andra prioriteringar, bland annat investeringar i matsal i Skärgårdsstadsskolan och Österåkers gymnasium samt en stor IT-satsning i Österåkers skolor.

När nu underlaget skall tas fram för investeringen av denna konstsamling så vill vi ändå understryka vikten av att underlaget innehåller så väl aktuell värdering av konstsamlingen som en juridisk prövning av investeringen som sådan. "

I lokalmedia har det beskrivits som att det skulle vara kommunstyrelsen. som gör ett konstköp, men så är det inte utan det är den borgerliga alliansen som styr Österåkerskommun som vill göra en sådan prioritering. I kommunstyrelsen finns också andra partiet däribland socialdemokraterna som lagt en helt annan budget, men helt andra prioriteringar.

Kommentarer

Anonym sa…
Nu är det mer än 1 månader sedan det senaste inlägget. Är bloggen nedlaggd?

Göran Rosén
Hej Göran Rosén!
Nejdpå, min blogg är inte nedlagd, utan jag har helt enkelt valt att ha en välförkänt ledighet. Men nu är jag åter igång igen. Bästa hälsningar Ann-Christin

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…