Fortsätt till huvudinnehåll

2010 års bokslut för kommunstyrelsen visar på behovet av en bättre personalpolitik!

Kommunstyrelsen i måndags 28 mars, behandlade bla bokslutet för kommunstyrelsen.

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;


- även år 2010 har varit ett år präglat av personalminskningar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 70. Detta trots kommunen gått med 74,4 miljoner kronor i vinst.


- vi socialdemokrater känner stor oro över effekten av att antalet anställda år från år minskar, med ökad press på de anställda som finns kvar. Vi ifrågasätter om kommunens politiska ledning genom detta verkligen ger de anställda tillräckliga förutsättningar att uppfylla sin viktiga uppgift. Tvärtom tror vi att det är dags att inom vissa områden fylla på och nyanställa.

- under 2010 har vi socialdemokrater varit kritiska till det sätt som kommunstyrelsen kom att stå passiv i processen angående de omförhandlingar som skedde av de avtal för personalen som resulterade i att ett antal klämdagar föll bort. En förhandlingsdelegation skulle ha tillsatts av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente för 2010 som skulle ha skött förhandlingen. Jag menar att det var ett stort misstag att ta bort dessa klämdagar och vi vet att många bland den personal som berördes känner sig besvikna.

- nu står Österåker inför en gigantisk uppgift att se till att uppfylla visionen om den bästa skärgårdskommunen, mål om både att vara länets bästa skolkommun, som att ha bra och snabb service. Då vill vi understryka vikten av en helt ny och helt annan personalpolitik. Där personalen ges både förutsättningar att göra sitt arbete, men också ges uppmuntran och erkännande för sitt dagliga slit i medborgarnas tjänst. Utan personalens insatser, sitt kunnande kommer inte de nyligen antagna högt ställda målen att kunna infrias.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…