tisdag 29 mars 2011

2010 års bokslut för kommunstyrelsen visar på behovet av en bättre personalpolitik!

Kommunstyrelsen i måndags 28 mars, behandlade bla bokslutet för kommunstyrelsen.

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;


- även år 2010 har varit ett år präglat av personalminskningar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 70. Detta trots kommunen gått med 74,4 miljoner kronor i vinst.


- vi socialdemokrater känner stor oro över effekten av att antalet anställda år från år minskar, med ökad press på de anställda som finns kvar. Vi ifrågasätter om kommunens politiska ledning genom detta verkligen ger de anställda tillräckliga förutsättningar att uppfylla sin viktiga uppgift. Tvärtom tror vi att det är dags att inom vissa områden fylla på och nyanställa.

- under 2010 har vi socialdemokrater varit kritiska till det sätt som kommunstyrelsen kom att stå passiv i processen angående de omförhandlingar som skedde av de avtal för personalen som resulterade i att ett antal klämdagar föll bort. En förhandlingsdelegation skulle ha tillsatts av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente för 2010 som skulle ha skött förhandlingen. Jag menar att det var ett stort misstag att ta bort dessa klämdagar och vi vet att många bland den personal som berördes känner sig besvikna.

- nu står Österåker inför en gigantisk uppgift att se till att uppfylla visionen om den bästa skärgårdskommunen, mål om både att vara länets bästa skolkommun, som att ha bra och snabb service. Då vill vi understryka vikten av en helt ny och helt annan personalpolitik. Där personalen ges både förutsättningar att göra sitt arbete, men också ges uppmuntran och erkännande för sitt dagliga slit i medborgarnas tjänst. Utan personalens insatser, sitt kunnande kommer inte de nyligen antagna högt ställda målen att kunna infrias.

Inga kommentarer:

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...