Fortsätt till huvudinnehåll

Åkersberga utan Åkersberga Revyn är en omöjlighet !

Läser tidningen Kanalen om att Åkersberga Revyn säger sig inte har råd att fortsätta!
För mig är det självklart att Österåkers kommun bör ta ett konkret initiativ för att se till
att Åkersberga Reyn, samt Club 96 kan fortsätta, detsamma gäller för Yvonnes barn.

Åkersberga Revyn har satt Österåker på kartan - på ett positivt sätt. Det är folkligt.Detta skapar goodwill för kommunen, då revyn är vida känd utanför kommungränsen. Revyn ger våra medborgare tillfälle till god underhållning med många skratt, vilket vi som bor i kommunen kan behöva. Jag ser det till och med som en hälsobefrämjande verksamhet, och de borde ges stöd bara av det skälet.

Nu vill jag som socialdemokrat se konkreta åtgärder, det duger inte att flumma runt och att inget händer.
Den borgerliga alliansen har ett ansvar i sin roll som makthavare i Öasteråker - och nu är det dags att göra något !

Kommentarer

Bert Lindström sa…
Österåkers kommun ligger i botten av alla kommuner i Sverige när det gäller satsning på kultur och idrott.
Plats 289 av 290....
Dessutom är satsning på skolområdet ungefär i samma klass.
Österåker ska bli Sveriges bästa skolkommun. Jo jag tackar......

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…