Fortsätt till huvudinnehåll

Sahlin manar - håll ihop - i ett känslosamt farväl!

På partistyrelsens vägnar hälsar nu också Mona Sahlin, avgående partiordförande  välkommen hon vänder sig speciellt till Ingvar Carlsson, Göran Perssobn, Lisbeth Palme, och alla till alla kongressombud och gäster från när och fjärran.

Mona Sahlin; Idag lämnar jag politikens verktygslåda till kongressen, till partiet. Det här är hennes sista talet inför kongressen och Mona Sahlin lämnar några ord på vägen: Jämlikhet och utveckling ledord i utvecklingen, högern sätter utvecklingen främst, vänstern sätter jämlikheten främst, med vi socialdemokrater har förmånga att se att båda krävs både jämlikhet och utveckling. Mona Sahlin berättar på sitt eget ohärmeliga sätt om hur hon som barn och ung reagerat över det som hände i världen, och om hennes mångafacitterade politiska resa fram till idag. Helt klart har Mona Sahlin haft en fantastiskt intressant politisk karriär, hon är som politiker i Sverige unikt; Men nu är den resan över, den att befinna sig i den absoluta politiska heltluften,  nu återstår sannolikt en ny resa för Sahlin sannolikt även den spännande och fylld av engagemang. Sahlin passar på att rikta en maning till alla socialdemokrater - sänk aldrig garden mot de antidemokratiska krafterna var än den kampen står, glöm inte det ! Avslutningsvis vänder Mona Sahlin sig mycket känslofyllt till Håkan Juholt och önskar honom all lycka, Sahlin berättar att hon älskat varje minut i sitt uppdrag, fått så många vänner, och tackar alla partivänner för att hon fått vara med och varit partiordförande. Det blev ett känslosamt farväl.........

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…