Fortsätt till huvudinnehåll

Hur skall vi tolka bristen på svar angående kollektivtrafiken? Inlämnat en interpelltion till Österåkers kommunfullmäktige i kväll. I den skriver vi så här;

"Vi, det vill säga Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) ordförande för Socialdemokraterna i Österåker, skrev ett brev till kommunstyrelsens ordförande den 6 december förra året. Det gjordes för att vi är oroade över SL;s senaste upphandling av trafik som gett Roslagsbanan ny entreprenör och införandet av ett nytt ersättningssystem som riskerar att ge sämre kollektivtrafik för alla oss som bor i Österåker.

Brevet var en utsträckt hand från vår sida. Brevet innehöll förslag om att vi gemensamt bevakar och samarbetar så att upphandlingen och de förändrade ersättningssystemet inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken.

Något svar från kommunstyrelsens ordförande har vi inte fått till dags datum, det är tre månader sedan vi skickade vårt brev (2011-12-06)

Vi känner oss konfunderade och undrar därför hur skall tolka kommunstyrelsens ordförandes brist på svar?

Nu vill vi veta om det finns intresse att tillsammans med oss socialdemokrater både bevaka och agera för att säkerställa Roslagsbanans och busstrafikens kvalitet här i Österåker? "

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…