måndag 19 mars 2012

Hur skall vi tolka bristen på svar angående kollektivtrafiken? Inlämnat en interpelltion till Österåkers kommunfullmäktige i kväll. I den skriver vi så här;

"Vi, det vill säga Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) ordförande för Socialdemokraterna i Österåker, skrev ett brev till kommunstyrelsens ordförande den 6 december förra året. Det gjordes för att vi är oroade över SL;s senaste upphandling av trafik som gett Roslagsbanan ny entreprenör och införandet av ett nytt ersättningssystem som riskerar att ge sämre kollektivtrafik för alla oss som bor i Österåker.

Brevet var en utsträckt hand från vår sida. Brevet innehöll förslag om att vi gemensamt bevakar och samarbetar så att upphandlingen och de förändrade ersättningssystemet inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken.

Något svar från kommunstyrelsens ordförande har vi inte fått till dags datum, det är tre månader sedan vi skickade vårt brev (2011-12-06)

Vi känner oss konfunderade och undrar därför hur skall tolka kommunstyrelsens ordförandes brist på svar?

Nu vill vi veta om det finns intresse att tillsammans med oss socialdemokrater både bevaka och agera för att säkerställa Roslagsbanans och busstrafikens kvalitet här i Österåker? "

Inga kommentarer: