Fortsätt till huvudinnehåll

Tjejer - det är vår dag i dag !

 I dag 8 mars , internationella kvinnodagen - det är den dag då vi särskilt fokuserar på kvinnors situation i samhället. I vårt eget svenska samhälle som internationellt. Att kvinnor i världen könsstympas är förskräckligt, och det fortfarande 2012 görs är så fullkomligt oacceptabelt. Såg ett reportage i TV om en svensk läkare som arbetade i ett projekt i Afrika som försökte ändra på människors syn på könsstympning. De fokuserade på mödrarna som utförde könsstympningen och på de unga pojkar som blir morgondagens pappor och visade dem vilken tortyr könsstympning faktiskt är. Heder åt det projektet.

Men det räcker naturligtvis inte utan alla måste, oavsett i vilken position vi befinner oss försöka ändra världen också i detta avseende. Jag önskar att vi hade en regeringsföreträdare som har civilkuraget att kunna dra näven i bordet i FNs generalförsamling och säga nu får det vara nog! Från och med i morgon så slutar vi med det här!Pronto!

Önskar också att vi här i Sverige ser till att forskning på kvinnors sjukdomar prioriteras så att våra kroppar inte blir diagnosticerad utifrån hur 30 åriga mäns kroppar beter sig. Kvinnors hjärtsjukdom har alltför länge varit ett område där kvinnors symtom varit en helt annan, och därför lett till missade hjärtinfarkter med katastrofala följder. Här finns flera som kämpat inte minst 1.2 miljoners ( har säkert blivit fler idag) klubben med Alexandra Charles i spetsen, som jag haft nöjet att hälsa på vid några tillfällen under den tiden då jag var förbundssekreterare för socialdemokratiska kvinnoklubben. Amela Adamo har nu tagit över den kampen och för den vidare med heder! Men vi måste vara fler!

Kvinnors situation idag är tyvärr fortfarande en sämre löneutveckling jämfört med män,  bolagsstyrelser i Sverige är alltför enkönade - männen dominerar fortfarande. Ska kvinnor och män leva utifrån lika villkor så måste maken i samhället fördelas på ett annat sätt. För att kvinnor ska ges mer makt så måste männen ge ifrån sig sin makt. Det är inte varesig rationellt eller på annat sätt särskilt klokt att gå miste om den kompetens som kvinnor besitter. Framtidens modell att sträva mot måste vara att vi ser varandra som de individer vi är - inte betraktar, värderar andra - utifrån vilket kön de har. Det är detta som jämställdhet handlar om. Det är rena självklarheter!  Jämställdhet är något som alla ofta säger sig vilja ha - men som alltför få är beredda att genomföra !

Vi svenskar tycks tro att vi är bästa på allting jämfört med andra länder. Så var det en gång i tiden. Men tyvärr har den tiden passerat - och det snabbare än fort under de senaste borgerliga regeringsåren.
Vi är inte längre världens mest jämställda land. Norge har gått om oss, sannolikt även Island, i Spanien under den socialistiska regeringen fanns en jämställdhetsminister som genomförde flera jämställdhetsreformer. Förutom Norge som har även Frankrike infört kvotering i bolagsstyrelser.

Det är dags för förändring !
Någon måste drämma näven i bordet i FN för kvinnors mänskliga rättigheter.
Vi alla måste sätta press - ställa krav på att Sverige åter skall bli ett föregångsland och det mest
jämställda !

Ann-Christine

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…