Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2012

S-budgeten för kvalitet,utveckling, god ekonomisk hushållning

Österåkers kommuns budget 2013 för kvalitet, utveckling, god ekonomisk hushållning

Förslag från Socialdemokraterna
BESLUTSFÖRSLAG

Att det socialdemokratiska budgetförslaget antas
Attoförändrad skattesats fastställs för 2013 till18:90
Attdet socialdemokratiska förslaget till investeringar antas
Socialdemokraternas idé om Österåker;
Alla som bor och verkar i Österåker ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och framtidstro.
Många av förutsättningarna skapas av andra; av regering och riksdag, av landstinget, avföretag och organisationer långt utanför vår kommun, …