onsdag 27 november 2013

Nu har uppvaktningen av polischefen ägt rum

Skrev en motion för ett bra tag sedan som bifölls. Det handlade om den oro som vi socialdemokrater kände när vi fick klart för oss att det skulle ske osedvanligt många pensionsavgångar inom polisen här i Åkersberga. Risken fans att inte lika många nya poliser skulle ersätta de som gått i pension. Då skrev vi en motion till kommunfullmäktige i Österåker där vi föreslog att vi över blockgränserna skulle uppvakta polischefen för att se till att Österåker inte kommer sämre ut vad gäller antal poliser.


Minst ett halvår efter det att motionen bifölls så blev uppvaktningen av.
Tisdagen den 19 november träffade jag och kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletscher Sjöman (m) Karolina Björnsdotter Paasikivi i Täby polishus. Vi hade ett bra samtal det känns betydligt bättre att direkt från polischefen höra hur hon ser på utvecklingen. Visserligen kommer en ny polisorganisation att sjösättas som idag egentligen ingen vet vad det exakt kommer att innebära, men polisledningen ingav hopp och förtroende.
 

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...