Fortsätt till huvudinnehåll

Nu har uppvaktningen av polischefen ägt rum

Skrev en motion för ett bra tag sedan som bifölls. Det handlade om den oro som vi socialdemokrater kände när vi fick klart för oss att det skulle ske osedvanligt många pensionsavgångar inom polisen här i Åkersberga. Risken fans att inte lika många nya poliser skulle ersätta de som gått i pension. Då skrev vi en motion till kommunfullmäktige i Österåker där vi föreslog att vi över blockgränserna skulle uppvakta polischefen för att se till att Österåker inte kommer sämre ut vad gäller antal poliser.


Minst ett halvår efter det att motionen bifölls så blev uppvaktningen av.
Tisdagen den 19 november träffade jag och kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletscher Sjöman (m) Karolina Björnsdotter Paasikivi i Täby polishus. Vi hade ett bra samtal det känns betydligt bättre att direkt från polischefen höra hur hon ser på utvecklingen. Visserligen kommer en ny polisorganisation att sjösättas som idag egentligen ingen vet vad det exakt kommer att innebära, men polisledningen ingav hopp och förtroende.
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…