tisdag 1 april 2014

Det går att fördela skattemedel på mer än ett sätt!Skattepengar borde i större utsträckning gått till att utveckla förskola, skola och äldreomsorg

Österåkers kommun har återigen lämnat ett överskott i sin budget denna gång med 110 miljoner kronor för 2013. Resultatet är ett sammanlagt överskott sedan mandatperiodens början med hela 440 miljoner kronor. 
Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition kommenterar Årsredovisningen 2013;

-          Att styra Österåker går att göra på fler än ett sätt. Politik handlar om att prioritera. Vi Socialdemokrater menar att istället för att samla ihop ett så pass stort överskott som 440 miljoner hade det varit möjligt att till exempel använda pengarna till att åtgärda nedanstående;

Ø  30 procent av barngrupperna i förskolan i Österåker är grupper med 21 – 25 barn, jämfört med 12 procent i Stockholms län och riket 14 procent. 46 procent av alla småbarnsavdelningar i de kommunala förskolorna har grupper på 17 barn eller fler. Minska barngrupperna i förskolan är en viktig kvalitetshöjande åtgärd som istället hade kunnat genomföras.
Ø  på sidan 33 i årsberättelsen står beskrivit att åtgärder kommer att vidtas för att försöka vända trenden med sjunkande resultat i skola. Vi Socialdemokrater menar att säkerställa att eleverna ges den kunskap de har rätt till borde ha varit åtgärder som gjorts för flera år sedan. Pengar har ju uppenbarligen funnits.
Ø  revisorerna säger i en rapport att Österåkers kommuns organisation och resursfördelning för att tillgodose elevers rätt till särskilt stöd inte fullt ut är ändamålsenlig. Att inte ge eleverna stöd när pengar finns är en felprioritering.
Ø  Särskola varit underfinansierad. Hemtjänsten underskott med 6,9 miljoner kronor. LSS verksamheten visar underskott på närmare 7,8 miljoner kronor. Varför ska dessa verksamheter gå med underskott samtidigt som pengar lagts på hög?
Ø  Många äldre som står i kö till särskilt boende. Det är ett behov som måste tillgodoses.
Ø  Inom Vård – och omsorgsnämndens ansvarsområde har Förvaltningsdomstolen tilldömt Österåkers kommun att betala särskild avgift för fyra ej verkställda beslut.  Att inte verkställa beslut och istället få vite är inte något som borde ske i en kommun med stora överskott.

 

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...