Fortsätt till huvudinnehåll

Det går att fördela skattemedel på mer än ett sätt!Skattepengar borde i större utsträckning gått till att utveckla förskola, skola och äldreomsorg

Österåkers kommun har återigen lämnat ett överskott i sin budget denna gång med 110 miljoner kronor för 2013. Resultatet är ett sammanlagt överskott sedan mandatperiodens början med hela 440 miljoner kronor. 
Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition kommenterar Årsredovisningen 2013;

-          Att styra Österåker går att göra på fler än ett sätt. Politik handlar om att prioritera. Vi Socialdemokrater menar att istället för att samla ihop ett så pass stort överskott som 440 miljoner hade det varit möjligt att till exempel använda pengarna till att åtgärda nedanstående;

Ø  30 procent av barngrupperna i förskolan i Österåker är grupper med 21 – 25 barn, jämfört med 12 procent i Stockholms län och riket 14 procent. 46 procent av alla småbarnsavdelningar i de kommunala förskolorna har grupper på 17 barn eller fler. Minska barngrupperna i förskolan är en viktig kvalitetshöjande åtgärd som istället hade kunnat genomföras.
Ø  på sidan 33 i årsberättelsen står beskrivit att åtgärder kommer att vidtas för att försöka vända trenden med sjunkande resultat i skola. Vi Socialdemokrater menar att säkerställa att eleverna ges den kunskap de har rätt till borde ha varit åtgärder som gjorts för flera år sedan. Pengar har ju uppenbarligen funnits.
Ø  revisorerna säger i en rapport att Österåkers kommuns organisation och resursfördelning för att tillgodose elevers rätt till särskilt stöd inte fullt ut är ändamålsenlig. Att inte ge eleverna stöd när pengar finns är en felprioritering.
Ø  Särskola varit underfinansierad. Hemtjänsten underskott med 6,9 miljoner kronor. LSS verksamheten visar underskott på närmare 7,8 miljoner kronor. Varför ska dessa verksamheter gå med underskott samtidigt som pengar lagts på hög?
Ø  Många äldre som står i kö till särskilt boende. Det är ett behov som måste tillgodoses.
Ø  Inom Vård – och omsorgsnämndens ansvarsområde har Förvaltningsdomstolen tilldömt Österåkers kommun att betala särskild avgift för fyra ej verkställda beslut.  Att inte verkställa beslut och istället få vite är inte något som borde ske i en kommun med stora överskott.

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…