tisdag 16 juni 2015

Försäljningen av sporthallen stoppad!

Händelsrikt sista kommunfullmäktige före sommaren


Beslutet att stoppa försäljningen av kommunens sporthall var det bästa beslutet för medborgarna i Österåker och det mest ansvarsfulla.  Gårdagens stoppade försäljning betyder att Armada Fastighets AB under hösten ansvarar för att upphandling och finansiering av den nya fritidsanläggningen tas fram utifrån det förfrågningsunderlag som framtagits av kommunstyrelsen.

Den styrande minoritetens argument att nybyggnation förutsätter försäljning av befintlig sporthall har inte styrkts, inte heller har det styrkts att hyra av egen regi skulle bli dyrare än privat. De glädjekalkyler som alliansen valde att visades på OH-bilder över hur mycket billigare en privat köpare skulle kunna bygga ny Idrottshall kändes inte seriöst, och vann heller inget gehör bland fullmäktiges ledamöter. Oppositionspartierna var dem som tog ansvar och såg till att ett alltför ogenomtänkt och dåligt förberett förslag från den styrande minoriteten stoppades.