Fortsätt till huvudinnehåll

Försäljningen av sporthallen stoppad!

Händelsrikt sista kommunfullmäktige före sommaren


Beslutet att stoppa försäljningen av kommunens sporthall var det bästa beslutet för medborgarna i Österåker och det mest ansvarsfulla.  Gårdagens stoppade försäljning betyder att Armada Fastighets AB under hösten ansvarar för att upphandling och finansiering av den nya fritidsanläggningen tas fram utifrån det förfrågningsunderlag som framtagits av kommunstyrelsen.

Den styrande minoritetens argument att nybyggnation förutsätter försäljning av befintlig sporthall har inte styrkts, inte heller har det styrkts att hyra av egen regi skulle bli dyrare än privat. De glädjekalkyler som alliansen valde att visades på OH-bilder över hur mycket billigare en privat köpare skulle kunna bygga ny Idrottshall kändes inte seriöst, och vann heller inget gehör bland fullmäktiges ledamöter. Oppositionspartierna var dem som tog ansvar och såg till att ett alltför ogenomtänkt och dåligt förberett förslag från den styrande minoriteten stoppades.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…