torsdag 4 maj 2017

Negativ trend i befolkningsutvecklingen i skärgården

Idag har jag haft sammanträde med regionala Skärgårdsrådet inne i landstingshuset. Dagordningen var fullspäckad av informationspunkter. Skårgårdsrådet har samtalat tidigare om skarvens verkningar i skärgården och planerar för ett skarvseminarium och en exkursion för att på plats ta del av det effekter som skarven så att säga efterlämnar sig.

I övrigt lämnades information om havsplanering, om Exekutivkommittén, om Nordiska skärgårdssamarbetet. Vi fick kort lägesinformation om RUFs samt om Landsbygds- och skärgårdsstrategin och i det sammanhanget framkom olika statistiska uppgifter bland annat om den negativa befolkningstrenden i skärgården en fråga som Skärgårdsrådet skall titta närmare på vid kommande möten. Så klart att detta väckte min uppmärksamhet och jag undrar vad det beror på, att skärgården skulle avfolkas det har jag svårt att tro men minskar antalet fastboende - då måste man ta reda på varför, så jag ser fram emot kommande möten i Regionala Skärgårdsrådet.

Den uppskattade båtlinjen Nord- Syd kommer under 2017 också att trafikera Räfsnäs och Sandhamn.
Läs mer om det i Norrtälje tidning, se länk här ;Norrtälje tidning artikel om båtlinjen nord-sydlinjen

Denna linje som nu pågått på prov under några år skall analyseras och landstinget fattar beslut om linjens framtid senare i höst. Jag hoppas självklart att Nord-Syd-linjen få vara kvar och därtill utvecklas in mot Österåker - det vore toppen.
 Rune Wikström yrkesfiskare och m-politiker och Möjabo berättade om hur det är att vara småskalig yrkesfiskare idag, han pekade på en mängd regler som Havsmyndigheten, som han så "hittat på" och han menade att problemet ligger i att småskalig inomskärgårdsfiske och storskalig havsfiske  är två olika saker som inte borde ha samma regler. Det var roligt att hälsa på Rune Wikström som jag träffade en del när jag arbetade med skärgårdsfrågor i landstingshuset då min chef hette Bosse Ringholm. En rolig tid i mitt politiska liv. 

Inga kommentarer: