Fortsätt till huvudinnehåll

Negativ trend i befolkningsutvecklingen i skärgården

Idag har jag haft sammanträde med regionala Skärgårdsrådet inne i landstingshuset. Dagordningen var fullspäckad av informationspunkter. Skårgårdsrådet har samtalat tidigare om skarvens verkningar i skärgården och planerar för ett skarvseminarium och en exkursion för att på plats ta del av det effekter som skarven så att säga efterlämnar sig.

I övrigt lämnades information om havsplanering, om Exekutivkommittén, om Nordiska skärgårdssamarbetet. Vi fick kort lägesinformation om RUFs samt om Landsbygds- och skärgårdsstrategin och i det sammanhanget framkom olika statistiska uppgifter bland annat om den negativa befolkningstrenden i skärgården en fråga som Skärgårdsrådet skall titta närmare på vid kommande möten. Så klart att detta väckte min uppmärksamhet och jag undrar vad det beror på, att skärgården skulle avfolkas det har jag svårt att tro men minskar antalet fastboende - då måste man ta reda på varför, så jag ser fram emot kommande möten i Regionala Skärgårdsrådet.

Den uppskattade båtlinjen Nord- Syd kommer under 2017 också att trafikera Räfsnäs och Sandhamn.
Läs mer om det i Norrtälje tidning, se länk här ;Norrtälje tidning artikel om båtlinjen nord-sydlinjen

Denna linje som nu pågått på prov under några år skall analyseras och landstinget fattar beslut om linjens framtid senare i höst. Jag hoppas självklart att Nord-Syd-linjen få vara kvar och därtill utvecklas in mot Österåker - det vore toppen.
 Rune Wikström yrkesfiskare och m-politiker och Möjabo berättade om hur det är att vara småskalig yrkesfiskare idag, han pekade på en mängd regler som Havsmyndigheten, som han så "hittat på" och han menade att problemet ligger i att småskalig inomskärgårdsfiske och storskalig havsfiske  är två olika saker som inte borde ha samma regler. Det var roligt att hälsa på Rune Wikström som jag träffade en del när jag arbetade med skärgårdsfrågor i landstingshuset då min chef hette Bosse Ringholm. En rolig tid i mitt politiska liv. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…